SVIBOR - Projekt broj: 3-02-339

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-02-339


ORALNE IMUNOLOŠKE BOLESTI


Glavni istraživač: CEKIĆ-ARAMBAŠIN, ANA (893)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 29.03.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 68
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Stomatološki fakultet, Zagreb (65)
Odjel/Zavod: Zavod za oralnu patologiju.
Adresa: Gundulićeva 5
Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 42 36 66

Sažetak: Ispitvanje imunoloŠkih oralnih bolesti obuhvaćalo bi mukokutane autoimune poremećaje, sistemne autoimune poremećaje, imunodeficijencije, posebno AIDS i oralne alergijske reakcije. Cilj istraživanja bio bi ustanoviti etiološke faktore koji pokreću nepodesne imunološke odgovore,ustanoviti dijagnostičkipostupak kod pojedinih imunoloŠkih oralnih poremećaja,ustanoviti vrstu imunoloških poremećaja s obzirom na nivo imunoloŠkih reagiranja, ustanoviti postojanje sklonosti pojavljivanja oralnih imunoloških bolesti, mogućnosti njihovog efikasnog l;iječenja, posebno odrediti,ulogu imunomodulacijske terapije. Metoda rad bila bi kliničko laboratorijska.Kliničkim dijagnostičkim postupcima ustanovljavala bi se dijagnoza imunoloŠkih bolesti,kao i efikasnost terapijskih postupaka.Kliničkim oralnim testovima odredjivao bi se intenzitet simptoma bolesti i testirali bi se alergeni.Od laboratorijskih nalaza koristile bi se mikrobiloŠke analize, kulture humanih stanica,određivanj HLA antigena ,određivanje stanja celularnog imuniteta, ustanovljavanj elokalnog imunoloŠkog odgovora, histološkim i histokemijskim metodama, određivanje nivoa salivarnog imuniteta i alergoloŠkim testiranjima. Očekivani rezultati ustanovljavanjaetioloŠkih faktora koji izazivaju oralne imunoloŠke bolesti, posebno mikroorganizama i njihoveadherencij,sistematiziranje dijagnostičkih postupaka,klasifikacija oralnih imunoloških bolesti i iznalaženje boljih terapijskih mogućnosti.

Ključne riječi: Imunološke reakcije u ustima,oralni imunološki poremećaji,imunološke reakcije oralne sluznice,histopatologija histokemija,celularni imunoloŠki odgiovor, humoralni imunitet,sekretorni imunoglobulini,imunohistokemija .

Ciljevi istraživanja: Istraživanje bi uključilo bolesti sluznice usta sa imunološkompatogenezom, mukokutanih autoimunih poremećaja, sistemnih autoimunih poremećaja, imunodeficijencija i oralnih alergiojskih reakcija sa željom da se ustanove: -etiološki faktorikoji pokreću nepodesne imunološke odgovore oralnih tkiva usta, -vrstiu nepodesnih imunoloŠkih reakcija s obzirom na to da li se radi o lokalnoj imunoloŠkoj reakciji ili se ona javlja u sklopu sistemne reakcije, -sklonosti ka nepodesnim imunološkim reakcoijama koje rezultiraju oralnim bolestima, -dijagnostičke metode za ustanovljavanje nepodesnih imunoloških odgovora kod bolesti usta, -mogućnost liječenjaoralnih bolesti sa imunološkom patogenezom, -uloga imunomodulacijske terapije u slučajevima imunoloških oboljenja usta. Očekivani rezultati ustanovljavanja sistemskih imunloških poremećaja u nastanku lokalnih oralnih bolesti rekurentnog tipa,posebno se očekuju promjene celularnog imunoloŠkog odgovora.Promjene lokalnog imunološkog odgovora ustanovit će očekujemo pomoću histokemijskih i imunohistokemijskih metoda pojavu specifinih staničnih elemenata upale u pojedinim dijelovima oralne sluznice.Promjene lokalnog imunoloŠkog odgovora u aktivnoj fazi bolesti u odnosu na remisiju, pračenjem salivarnog IgA. Adherencija kandide i streptokoka na oralne epitelne stanice,pojačana, kao vjerojatni pokretač lokalne imunološke reakcije.Povezanost oralnih imunoloŠkih poremećaja i utjecaja sistemskih faktora organizma čovjeka na pojavu oralnih imunoloških bolesti. Ustanovljavanje HLA antigena kao dokazivanje genetske predispozicije kod oralnog lihena.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za patologiju KB Sestre Milosrdnice
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Imunološki zavod
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Klinika za infektivne bolesti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Mikrobiološki laboratorij KBC-a
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Zvod za anatomiju Veterinarskog fakulteta Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 41000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr