SVIBOR - Projekt broj: 3-03-286

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-286


PTICE: REZERVOARI I PRENOSIOCI BOLESTI LJUDI I DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Glavni istraživač: GREGURIĆ, JELENA (14393)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 79
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za biologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 290143
teleFaks: 385 (0) 214697

Sažetak: Tijekom 1991, 1992 i 1993 godine redovito su istraživani gradski golubovi (monitoring), dok su uzgojeni golubovi, slobodno živuće ptice iz divljine te ptice ljubimci (papige i dr.) istraživani povremeno. Istraživana je biologija, ekologija i zdravstveno stanje navedenih ptica. Ovim istraživanjima smo potvrdili da je najproširenija bolest u ptica klamidioza/ornitoza/psitakoza, a posebno u gradskih golubova koji su pozitivni u 64,71% Praćena je distribucija gradskog goluboa u Zagrebu i ustanovljeno je da se gradski golub u najvećem broju ( do više tisuća) zadržava na području Prve hrvatske tvornice ulja "Zvijezda" gdje nalaze hranu.Da bi se utvrdio kakav utjecaj imaju golubovi na zdravlje ljudi , ispitana je krv djela ljudi zaposlenih u Prvoj hrvatskoj tvornici ulja "Zvijezda" na prisitvnost natitijela za Chlamydiu psittaci.Ustanovljeno je da je 18,84% ljudi pozitivno na klamidiju (epidemija).Ovako visoki postotak pozitivnih ljudi koji su u stalnom dodiru s golubovima pokazuju da su golubovi stalni izvor infekcije ove bolesti ze ljude i domaće životinje. Ovakva epidemiološka istraživanja su još u tijeku, posebno na uzgajalištima goveda. Osim zdravstvenih problema nanose velike gospodarske šteta, jer pojedu veliku količinu zrnevlja u tvornicama hrane , silosima i dr (1 golub pojede na godinu 23,40 kg hrane). Prema priopćenju službenih osoba iz Prve hrvatske tvornice ulja "Zvijezda" godišnje golubovi pojedu suncokreta i uljane repice u vrijednosti od 280000 DEM, što pokazuje koliku štetu one nanose. Također je ustanovljeno da se golubovi u velikom broju zadržavaju na području zoološkog vrta, pa stoga predstavljaju opasnost koko po zdravlje životinja zoološkog vrta tako i za posjetioce.Osim seroloških pretrage, obavljane su i parazitološke, hematološke,bakteriološke, patološko-anatomske, patohistološke, a kod nekih i toksikološke i biokemijske. Poznato je da ptice nalaze hranu na poljoprivrednim povrčinama, smetlištima i odlagalištima otpada. Stoga su pregledana odlagališta otpada (zagrebačko i splitsko) kao i smetlišta na nekim našim otocima(Vrgada, Pag÷, grad Pag i Novalja). Rješavanje problema zadržavanja ptica na odlagalištima otpada i smetlištima je u gospodarenju otpadom. Na taj način se zaštićuje okoliš, a ujedno se i onemogućuje zadržavanja ptica na smetištima. Glede zadržavanja velikog broja golubova u tvornicama hrane za ljude, stočne hrane, silosima,uzgajalištima stoke u nekoliko navrata od na su traženi savjeti u cilju smanjenja veličine populacije na tim mjestima.Da bi se reducirao broj golubova potrebno je upotrijebiti sredstva koja su neškodljiva za ljudsko zdravlje i ekološki opravdana. Stoga su obavljani pokusi u kojima su korištena takova sredstva, pokusi su još u tijeku. Smanjenjem broja golubova smanjuje se i opasnost širenja bolesti, bilo kao izvora zaraze ili kao prenosioca bolesti.

Ključne riječi: ptice, biologija, ekologija, bolesti ptica zoonoze, klamidioza/ornitoza/psitakoza, epidemiologija, zaštita ljudskog zdravlja, zaštita okoliša, veterinarsko javno zdravstvo

Ciljevi istraživanja: Ova istraživanja su imala za cilj da se redovitim proučavanjem(monitoring) ptica koje žive u blizini čovjeka na vrijeme otkrijubolesti koje one mogu prenositi na ljude i životinje te da seodmah može djelovati prema pravilima Vterinarskog javnogzdravstva. To znači da ne trebamo čekati da se neka bolest pojavipa tek onda započimati s dijagnozom, terapijom iiskorijenjivanjem bolesti, već je treba unaprijed otkriti ipripremiti se za njeno spriječavanje i iskorijenjivanja.Dosadašnja naša istraživanja golubova iz tri različite ekološkesredine :gradski golub, uzgojeni golub, divlji golub, pokazala suda su jedino gradski golubovi u velikom postotku zaraženi iinvadirani raznim uzročnicima i parazitima. Ovakovo stanjeukazuje na potrebu da se smanji broj gradskih golubova. Tosmanjenje broja ne smije ići ispod biološkog minimuma, a ujednose moraju primjeniti sredstva koja su ekološki opravdana. Ovaistraživanja je potrebito nastaviti, prvenstveno da se na vrijemeotkriju bolesti te tako zaštiti zdravlje ljudi i životinja.Nadalje je potrebito da se ova istraživanja prošire i na sisavce,na što upućuju nalazi Chlamyda psittaci u junadi i ovaca,pogotovo sada kada je mikrometoda reakcije vezanja komplementa zaChl. psittaci uspostavljena, a koju je do nedavno obavljaoVirusološki odjel Hrvatski zavod zajavno zdravstvo. Zbogskupoće ingradijenci (kitovi idr.) postavljanje drugih metodaELISA ili IF je u pripremi, a samo postavljanje ovisi o cijeni ifinancijskim mogućnostima. Iz ovog slijedi da bi se trebalaorganizirati jedan veterinarski epidemiološki centar koji bi bioizvan bili koje administrativne uprave , ovo je preporukaSvjetske zdravstvene organizacije. Na taj način bi se izbjegleadministracije raznih upravnih tijela, jer je poznato daadministracija uvijek ograničava i usporava djelotvornost ovakvihslužbi (koje se bave suzbijanjem bolesti) , a koje moraju smjesta brzo i točno djelovati.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Dijagnostika TBC, dijagnostika Chlamydia psittaci
  Naziv ustanove: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Odjel za bakteriološku dijagnostiku tuberkuloze; Odjel za virusologiju;Rockefelerova ulica
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Ljubljana
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr