SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-03-286

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-03-286


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 79
Ukupno objavljenih radova: 79


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Man, animals and ethics in Croatia

  Autori:
  Stubičan, Đurđica
  Urednici
  Kraljević, Petar
  Izdavač: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55
  ISBN: 953-6062-01-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 18
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski i hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Extermination of animals in the Lovinac region

  Autori:
  Tomičić, Jure
  Račić, Pavao
  Račić, Hrvoje
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Kraljević, Petar
  Izdavač: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55
  ISBN: 953-6062-01-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 60
  Jezik: engleski i hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Enzootic bronchopneumonia in bullocks and heifers of the war-afflicted regions of Novska

  Autori:
  Modrić, Zvonko
  Vučemilo, Marija (53464)
  Vrbanac, Ivan
  Zdelar, Ferdo
  Starčević, Štefica
  Urednici
  Kraljević, Petar
  Izdavač: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55
  ISBN: 953-6062-01-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 74
  Jezik: engleski i hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nalaz bakterija Campylobacter jejuni, Salmonella typhimurium i Mycobacterium avium intracellulare u golubova iz različitih ekoloških sredina

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Mužinić, Jasmina (92)
  Tompak, Biserka
  Kalenić, Smilja (104200)
  Šipuš, Dubravka (155684)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 4
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 61
  Godina: 1991
  Stranice: od 217 do 224
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tijekom godina 1984,1985 i 1986 pretraženo je 955 golubova nabakterije C. jejuni, S. typhimurium i M. avium-intracellulare(MAI kompleks). U gradskih golubova u Zagrebu ustanovljen je C.jejuni 1984. godine u 7,4% golubova, 1985 godine u 8,7% golubovai 1986 godine u 4,2% golubova. S. typhimurium 1984. ustanovljenaje u 7,4% golubova, 1985. u 3,9% i 1986. u 4,2% golubova. MAIkomleks je u pretraženih golubova dokazan samo u 2 puta, jednom1985. i jednom 1986. godine. U golubova listonoša s područjaZagreba S. typhimurium ustanovljena je 1986. godine u 11,1%golubova. U 43 goluba pećinara ulovljenih u okolici Sinja nisuustanovljeni C. jejuni, S. typhimurium ni MAI kompleks.
  Ključne riječi: Campylobacter jejuni, Salmonella typhimurium, Mycobacterium avium-intracellulare, gradski golub, golub listonoša, golub pećinar

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Higijenski i ekološki aspekti u vodi slatkovodnih ribnjaka

  Autori:
  Asaj, Antun (972)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Hadžiosmanović, Alenka (49664)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 3
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 0061
  Godina: 1991
  Stranice: od 169 do 176
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autori su tijekom 1989. i 1990. u ribnjačarstvu Slavonije nadiluvijalnim i aluvijalnim naplavinama sliva rijeke Orljaveutvrdili istraživanjima uzoraka vode i mulja da su s obzirom naulaznu vodu rijeke Orljave, te biocenozu i biokemijske učinke uvodi ribnjaka , izlazna voda ne predstavlja u odnosu na kružnitijek organske tvari značajnijeg polutanta potencijalno štetnogza navodnjavanje poljoprivrednih površina. Utvrđene vrijednostikemijskih i fizikalnih parametara mogu se tumačiti uobičajenimciklusima acidobazične ravnoteže i oksidacijom organske ianorganske tvari u okviru biološke autopurifikacije.
  Ključne riječi: šaranski ribnjak, kvaliteta vode ribnjaka, acidobazična ravnoteža, oksidacijsko-mineralizacijski procesi, biološka autopurifikacija vode

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kakvoća vode za napajanje goveda i svinja iz nekoliko uzgoja u Hrvatskoj

  Autori:
  Vinković, Bara (66413)
  Munk, Miroslava (32775)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 2
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 85 do 90
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prvom polugodištu 1991. godine prikupljena su i analizirana su32 uzorka vode za napajanje goveda i svinja iz nekoliko farmi uHrvatskoj. Osnovni kemijski i bakterijski pokazatelji pokazuju dase voda za napajanje goveda lošija od vode za napajanje svinja.Osim bakterijskih kontaminacija u vodi za farmama za tov junadiuočljiv je visok postotak neispravnih glede organskogonečišćenja.Predpostavlja se da je ta pojava u svezi sdispozicijom fekalne tvari i lokacijom izvorišta. Ta zapažanjaveterinarskoj struci naznačuju nužnost boljeg gospodarenja vodomusko povezano sa zdravljem životinja, okoliša i ljudi.
  Ključne riječi: voda za napajanje životinja, kakvoća, higijenska ispravnost, uzgoj

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Higijena vodoopskrbe na području Donjeg Kosinja

  Autori:
  Vučemilo, Marija (53464)
  Asaj, Antun (972)
  Rukavina, Antun
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 5
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 269 do 274
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati trogodišnjih istraživanjahigijenskih pokazatelja u uzorcima cisternske vode na područjuDonjeg Kosinja, u okviru istraživanja utjecaja akumulacije"Kosinj" na zdravstveno stanje stoke. Uzorkovanje se obavljalo 2puta u godini za vrijeme glavnog jesenjskog maksimuma iproljetnog sporednog maksimuma padalina. Rezultati pokazuju da seradi omekoj vodi uz opterećenje organskom tvari. Utvrđenibakteriološki pokazatelji upućuju na to da se radi o uzorcimavode koji u prosjeku zadovoljavaju i to za Ubmb u 99,9% i za NBKu 67,2%. Preporuča se izgradnja komunalnog vodovoda , održavanjecisterni uz kondicioniranje filtracijom i dezinfekcijom.
  Ključne riječi: higijena, voda, vodoopskrba, Donje Kosinje,

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gradski golubovi (Columba livia domestica) ekološki, zdravstveni i gospodarski problem grada zagreba

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Cvelić-Čabrilo, Vesna (115373)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Granić, Jasminka (191493)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 6
  ISSN: 0360-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 327 do 331
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživani su gradski golubovi na prisutnost protutijela na C.psittaci. U razdoblju od 4 godine (1988 do 1991) pregledano je548 seruma golubova mikrometodom RVK. Protutijela za C. psittaciustanovljena su u 258 golubova ili 47,1%. Također tijekompetogodišnjeg razdoblja (1985 do 1989) pretraženo je probommetodom inhibicije hemaglutinacije 820 krvnih seruma gradskihgolubova. Prisutnost protutijela za virus Newcastlske bolestiustanovljen je 429 (52,3%) golubova. Na temelju istraživanja možese zaključiti da su gradski golbovi nosioci i prenosiociklamidioze te su stalna opasnost za ljude i životinje.
  Ključne riječi: gradski golub, ekološki, zdravstveni i gospodarski problem, grad Zagreb

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uzimanje i slanje materijala za epidemiološka istraživanja kod ptica

  Autori:
  Bošnjak, Marina
  Vlahović, Ksenija
  Gregurić, Jelena (14393)
  Časopis: Troglodytes
  ISSN: 1330-0385
  Volumen: 6
  Godina: 1993
  Stranice: od 127 do 130
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Vrlo je važno poznavanje zdravstvenog stanja ptice u cilju spriječavanja širenja različitih bolesti, a posebno zoonoza koje ptice mogu prenijeti na druge životinje pa i ljude. U ovom radu opisano je uzimanje i slanje materijala na bakteriološke, koprološke, serološke pretrage potrebne za dijagnosticiranje bolesti.
  Ključne riječi: epidemiološka istraživanja, ptice, uzimanje i slanje materijala

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gnijžđenje žute pčelarice, Merops apiaster, u Međimurju (Sjeverba Hrvatska)

  Autori:
  Mužinić, Jasmina (92)
  Lesinger, Andrija
  Čonda, Josip
  Časopis: Troglodytes
  ISSN: 1330-0385
  Volumen: 6
  Godina: 1993
  Stranice: od 109 do 112
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Žuta pčelarica ponovno se gnijezdi u Međimurju. Do sada su bile poznate 2 kolonije ove vrste ptica u Međimurju.U obje kolonije do 1955. godine gnijezdilo se 60 pari. Od tada se broj pari smanjivao. U razdoblju od 1958-1991. zabilježena je ova vrsta samo tijekom proljetnih i jesenskih preleta preko Međimurja. također je naveden lokalitet gniježđenja pčelarice od 1948-1992. danas se zna dase a vrsta na području Hrvatske gnijezdi na većem broju lokaliteta, ali za većinu kolonija ne zna se brojnost njezinih parova, pa se veličina populacije u Hrvatskoj za sada ne može procjeniti.
  Ključne riječi: gniježđenje, žuta pčelarica,

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Golubovi i vrapci na govedarskim i seoskim farmama

  Autori:
  Asaj, Antun (972)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Naslov zbornika: Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvard Kardelj v Ljubljani
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Portorož, Slovenija
  Godina: 1990
  Stranice: od 661 do 668
  Skup: 9. jugoslavenski međunarodni simpozij "Sodobna proizvodnja in predelava mleka"
  Održan: od 15.05.90 do 19.05.90
  Sažetak: Autori nakon uvida u infestaciju farmi i urbanih sredina,prilagodbu, ponašanje i reprodukciju podivljalog domaćeg goluba idomaćeg vrapca predlažu postupke za redukciju jata ovih ptica injihovo vraćanje u slobodnu prirodu. zato su nužni propisi uodnosu na Zakon o zaštiti prirode i upotrebu meganičkih,kemijskih, hormonalnih i repelentnih postupaka za sprečavanjeprodora u zgrade,gnijezdenja, reprodukciju uz razbijanje jata imjere opće čistoće okoliša i medicinske sanitacije.
  Ključne riječi: golub, vrabac, govedarska farma, soska farma

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Značenje higijene u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša

  Autori:
  Vučemilo, Marija (53464)
  Hadžiosmanović, Alenka (49664)
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2. znan.struč.skupa s međunar.sudjel.:DDD u zaštiti zdravlja životinj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 75 do 78
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: Smještaj i držanje životinja , mikroklimatski kompleks, higijena napajanja i hranjenja, timarenje i drugo utječu na zdravlje i proizvodne sposobnosti životinja. Jednako tako životinje smještene u određenom ambijentu svojom aktivnošću i fiziološkim procesima utječu na taj okoliš. U ovom neraskidivom odnosu životinja-okoliš-životinja veterinari poduzimaju mjere zaštite životinja u svrhu podizanja njihovih proizvodnih sposobnosti.
  Ključne riječi: životinje, okoliš, smještaj, držanje

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Upotreba gujavice Eisenia foetida u razgradnji otpada iz kućanstva

  Autori:
  Radović, Sanja
  Gregurić, Jelena (14393)
  Radanović, Aleksandra
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2. znan.struč. skupa s međumar. sudjel.: DDD u zaštiti zdravlja život
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 149 do 153
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: U Zagrebu je počeo s radom pilot projekt odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada. prosječni udiuo biorazgradivog otpada iz kućanstva iznosi 37%, a čini ga kuhinjski i vrtni otpad. Do sada postoje iskustva s kompostiranjem tog otpada. U istraživanju je upotrebljena gujavica Eisenia foetida u svrhu prerade različitih vrsta biorazgradivih otpadnig tvari. Pokazalo se da je moguća upotreba gujavica u preradu kartona, novinskog papira i trave.
  Ključne riječi: komunalni otpad, biorazgradivi otpad, gujavice, razmnožavanje

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Higijenska kvaliteta vode za piće na području Zadarskog arhipelaga

  Autori:
  Šoša, Božidar
  Pelicarić, Veljko
  Vučemilo, Marija (53464)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenje 2. znan.struč. skupa s međunar. sudjel.:DDD u zaštiti zdravlja životi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 155 do 159
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: Osiguranje potrebnih količina vode temeljni je preduvjet razvoja otoka, posebno za razvoj turizma i poljoprivrede. U radu su analizirani bakteriološki pokazatelji u tri skupine cisterni za opskrbu vodom pučanstva tijekom 8 godina. To se odnosi na školske cisterne, ugostiteljske i javne seoske cisterne. Mikrobiološki pokazatelji kod školskih cisterni u 92,5% uzoraka ne zadovoljavaju postavljene kriterije, ugodtiteljske u 82%, a javne seoske u 94,7%. Preporuča se provoditi redovitu dezinfekciju jednom mjesečno i kontrolirati filtere.
  Ključne riječi: cisterne, otoci, bakteriološki pokazatelji

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje rasprostranjenosti gradskog goluba u Zagrebu

  Autori:
  Bošnjak, Marina
  Gregurić, Jelena (14393)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Vlahović, Ksenija
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2.ynan.struč. skupa s međun. sudjel.:DDD u zaštiti zdravlja životinja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953.96576-0-1
  Stranice: od 321 do 325
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: Istraživanje rasprostranjenosti gradskog goluba provodilo s sa svrhom da se utvrdi brojno stanje golubova kako bi se mogle po potrebi poduzeti mjere za smanjivanje prekomjerne populacije gradskog goluba u gradu. Istraživanja su provođena tijekom lipnja u jutarnjim satima 1991., 1992. i 1995. godine. Ustanovljeno je da se golubovi zadržavaju na cijelom gradskom području, ali najviše u užem središtu grada, što se može tumačiti blizinom tržnica, mjesta na kojima ih ljudi hrane kao i arhitekturom stare gradske jezgre i lakom poronalaženju skloništa (tavani).
  Ključne riječi: gradski golub, rasprostranjenost, broj, gradska područja, Zagreb

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov:


 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Deznficijens kombiniranog sastava namjenjen područjima z proizodnju hrane

  Autori:
  Hadžiosmanović, Alenka (49664)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2. znan.struč.skupa s međun. sudjel.:DDD u zaštiti zdravlja životinja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 180 do 186
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: Dzinficijensi kao kemijska sredstva moraju zadovoljavati kako po djelotvornosti tako i po zahtjevima prihvatljivim za okoliš. Učinkovitost dezinficijensa kombiniranog sastava, Indusan, proizvedenog za područje u kojima se proizvodi i prerađuje hrana istražena je u mljekari, klaonici peradi, slastičarnici te kemijskom i bakteriološkom laboratoriju za istraživanje kvalitete vode. Koncentracija radne otopine od 1% i vrijeme djelovanja od 30 min. uzrokovali su redukciju ukupnog broja mezofilnih bakterija, broja bakterija koli skupine, te enterobakterija i streptokoka, tako da se može preporučiti njegova primjena u tom području, uz neizostavno predčišćenje te izvršenje svih stupnjeva programa sanitacije.
  Ključne riječi: Dezinficijens kombiniranog sastava, čišćenje, dezinfekcija, područja za proizvodnju hrane

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Suzbijanje larvi muha s DU-DIM-OM SC 48 (diflubenzuron) na svinjogojskoj farmi

  Autori:
  Hadžiosmanović, Alenka (49664)
  Zidar, Vladimir
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2. ynanst.struč.skupa s međunar. sudjel.:DDD u zštiti zdravlja životi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 175 do 177
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: Na svinjogojskoj farmi vrlo infestiranom kućnom muhom (Musca domestica) uspješno su suzbijeni larvni oblici s preparatom DU-DIM SC 48. radna otopina je načinjena od 10,5 ml DU-DIM-a SC 48 razrijeđenog s 2 litre vode, tšo je dostatno za tretiranje 10 kvadratnih metara površine. Prskanje je ponovljeno nakon 3 tjedna.DU-DIM SC 48 je ekološki prihvatljiv bioracionalni insekticid.
  Ključne riječi: larvicid, svinjogojska farma, difubenzuron

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sanitarne mjere pri držanju kućnih ljubimaca u urbanim sredinama

  Autori:
  Stubičan, Đurđica
  Ponoš, antun
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2.znan.struč.skupa s međunarod.sudjel.DDD u zaštiti zdravlja životinj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 311 do 316
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: Sanitarne mjere pri držanju kućnih ljubimaca u urbanim sredinama trebaju se provoditi zbog velikog broja životinja i njihovog zagađivanja okoline. Te mjere su potrebne zog zaštite zdravlja čovjeka i životinja. Sve komponente najvažnijih čimbenika tog područja su navedene :veterinarsko zakonodavstvo, veterinarska etička načela, obveze i prava veterinara i vlasnika životinja . Glavni problemi koji se odnose na zagađivanje od životinja u urbanim sredinama su navedene kao i njihova rješenja.
  Ključne riječi: sanitarni higijenske mjere, kućno ljubimci, urbana sredina

 20. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 100 godina od prvih "pravila" Društva za zaštitu životinja u Zagrebu

  Autori:
  Vučevac-Bajt, Vesna
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2.znanstv.struč.skupa s međunar. sudjel.DDD u zaštiti zdravlja životi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 355 do 364
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: "Živobran"zagrebačko društvo za zaštitu životinja osnovano je god. 1894 sa središtem u Zagrebu, a pečat mu je nosio naslov "Zagrebačko društvo za zaštitu životinja ". Društvo se sastojalo od utemeljitelja, redovitih, podupirućih, dopisnih i časnih članova. Godine 1895. potvrđena su "Pravila zagrebačkog društva za zaštitu životinja" i iste godine tiskana u maloj knjižici koju je uredio dr.D.O.Čech. Odmah iza "Pravila" u knjižici je tiskan i Naputak za članove društva za zaštitu životinja u Zagrebu i za organe javne sigurnosti. Iz "Pravila" je vidljivo da je društvo osnovano s ciljem da se zaštite osobito domaće životinje od zlostavljanja. Osim zaštite životinja od mučenja članovi društva bili su dužni potpomagati razvoj ptičarstva. Možemo zaključiti da je sadrržaj "Pravila" jednako aktualan i danas, kako za povjesničare tako i za širi čitalački krug.
  Ključne riječi: zaštita životinja, društvo za zaštitu životinja, povijest, "Živobran

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov:


 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uloga i značenje veterinarske etike u DDD-u

  Autori:
  Stubičan, Đurđica
  Urednici
  Vinković, Bara (66413)
  Naslov zbornika: Priopćenja 2.znan.struč.skupa s međunar. sudjelov.DDDu zaštiti zdravlja životinj
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96576-0-1
  Stranice: od 365 do 369
  Skup: Drugi znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem:Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija u zaštiti zdravlja životinja i očuvanju okoliša, Umag 28-30.9.1995.
  Održan: od 28.09.95 do 30.09.95
  Sažetak: Na prostorima Hrvatske briga o životinjama je oduvijek bila vrlo važna. Temeljena na empirijskim iskustvu mjere sanitarne zaštite životinja, njegovih obitavališta, njihove okoline, te njihovih proizvoda sprovođene su temeljito. Neka od tih empirijskih praktičnih iskustva su korijeni nekih današnjih načela veterinarske etike. Ta praksa bila je rezultat znanja svih znanstvenih područja koja su u svezi s veterinarskom djelatnošću, kao što su još i danas. Ta briga za životinje, njihov okoliš i prorodu općenito daje uvid u htijenja hrvatskog naroda, koji ujedno i smatra da su životinje živa bića koja trebaju živjeti prema svojim pravima i identitetu, čak i pod kontrolom čovjeka.
  Ključne riječi: DDD, Veterinarska etika, Hrvatska

 23. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Doprinos veterinarske medicine u sprečavanju zoonoza u dugoročnom razvitku Hrvatske poljoprivrede

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Stubičan, Đurđica
  Granić, Jasminka (191493)
  Urednici
  Karlović, Maks
  Tadić, Marko
  Naslov zbornika: Savjetovanje: Strategija dugoročnog razvitka Hrvatske poljoprivrede
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96019-1-6
  Stranice: od 214 do 220
  Skup: Savjetovanje: Strategija dugoročnog razvitka Hrvatske poljoprivrede, zagreb 21-22 traVNJA 1993.
  Održan: od 21.04.94 do 22.04.95

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Antropogeni utjecaj na ornitofaunu u gradskim sredinama

  Autori:
  Vučemilo, Marija (53464)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Ožegović, Ladislav
  Naslov zbornika: Zbornik rad.i krat.sadr.VI simp."Male živoitnje, urbana sredina i ekologija"
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1990
  Stranice: od 75 do 77
  Skup: šesti simpozij "Male životinje, urbana sredina i ekologija", sarajevo, 30., 31. 05. i 1. 06. 1990.
  Održan: od 30.05.90 do 01.06.90
  Sažetak: Pravim gradskim pticama smatraju se golubovi i vrapci, međutim ustalnom je porastu broj vrana gačaca, svraka i galebova. Dva suantropogena izvora hrane za ptice: agrarne površine i smetišta. Uprehrani ptica u gradovima posebno mjesto zauzimaju ljudi kojihrane ptice, pa one osim zrnjevlja jedu i kruh, kuhano meso i sl.što ukazuje na veliku prilagodljivost ptica na "neprirodnu"hranu.Osim ovog razloga, porast broja ptica nesmetano omogućuje ito što one u gradovima nemaju svog prorodnog neprijatelja. svrhaje ovog rada ukazati na potrebu uvođenja nadzora nad zdravljemptica u gradovima što je potrebno s epidemiološkog iepizootiološkog stanovišta.
  Ključne riječi: ornitofauna, gradska sredina, antropogeni utjecaj

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Higijenski aspekti gradskih parkova

  Autori:
  Vučemilo, Marija (53464)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Ožegović, Ladislav
  Naslov zbornika: Zbor. rad.i krat.sadr. VI simpoz. "Male životinje, urbana sredina i ekologija"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1990
  Stranice: od 77 do 79
  Skup: Šesti simpozij "Male životinje, urbana sredina i ekologija", sarajevo, 30., 31. 05. i 1. 06. 1990.
  Održan: od 30.05.90 do 01.06.90
  Sažetak: Ovaj rad je doprinos higijenko-zdravstvenom istraživanju parkovau gradu Zagrebu, jer fecesi pasa u gradskim parkovimapredstavljaju i estetski i zdravstveno-higijenski problem.Rješenje problema nalazi se u promjenjenom odnosu vlasnika idržaoca pasa prema svojim kućnim ljubimcima i prema okolišu, kaoi promjena odnosa komunalnih službi i gradske uprave.
  Ključne riječi: gradski parkovi, higijena, zdravlje

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Nastambe za golubove

  Autori:
  Grafina, Goran
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanst.-stručnog sastanka "Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 215 do 215
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Nastambe za golubove-golubinjaci datiraju još od vremena Grka iRimljana. Danas postoji više tipova golubinjaka što ovisi onačinu izgradnje kao i o rasi golubova koji se u njemu drži.Dobar golubinjak je onaj koji ispunjava sve zoohigijenske uvjetekoji su preduvijet za odgoj zdravih i kvalitetnih golubova.Najbolji golubinjaci su oni koji su sagrađeni od drveta i cigle ikoji imaju žicom ograđeni ispust tj. volijere, a koji su seujedno i pokazali najboljim u našim klimatskim uvjetima.
  Ključne riječi: golubinjak, volijera, uzgojeni golubovi, zoohigijenski uvjeti

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Perje u ptica

  Autori:
  Kruljac, Marijela
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanst.-struč. sastanka "Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 214 do 214
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Za normalno obavljanje funkcije letenja i očuvanje tjelesnetemperature ptica od velike je važnosti da perje bude zdravo.Boja perja je temelj mimikrije u ptica. Najčešće funkcionalnostperja narušavaju paraziti, a najučestaliji ektoparaziti ptica superojedi. Oni svojom prisutnošću i svojim potrebama oštećujuperje te ono gubi svoju funkciju.Danas u industrijskim predjelimasve više se javljaju tamne nijanse boje sve do potpuno crne, ašto senaziva industrijskim melanizmom.
  Ključne riječi: građa pera, boja perja, funkcija perja, ektoparaziti

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Pregled, vađenje krvi i aplikacija lijekova u goluba (Columba livia)

  Autori:
  Vlahović, Ksenija
  Bošnjak, Marina
  Bošnjak, Marina
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanstv.-struč.sastanka "Veterinarka znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 213 do 213
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Za dobro postavljenu dijagnozu obavezno je uz uzetu anamnezuobaviti temeljnu kliničku pretragu koja je temelj za daljnjehematološke, serološke i biokemijske pretrage. Prilikom držanjagolubova, uzimanja krvi i aplikacije lijekova potrebno jepridržavati se veterinarske etike o postupanju sa životinjama teizabrati najprikladniji način koji će ujedno biti lako izvediv zaveterinara i praktičan za pomoćnika.
  Ključne riječi: klinički pregled, vađenje krvi, aplikacija lijeka, golub

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Gradski golubovi (Columba livia domestica) u Varaždinu

  Autori:
  Lalić, Oliver
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanstv.-struč. sastanka"Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 212 do 212
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Kao i u drugim gradovima tako i u Varaždinu golubovi u prevelikombroju neminovno rade ekološke, ekonomske i zrdavstvene probleme.Cilj je ovog istraživanje upoznati se s rasprostranjenošću izdravstvenim stanje golubova na području Varaždina. Gustoćapopulacije gradskog goluba na području Varaždina je različita. Ustarom djelu grada zbog lakoće gniježđenja po dostupnim tavanimabroj golubova je najveći. Također je broj velik na područjugradske tržnice gdje nalaze hranu. Distribucija golubova mjerenjaje pokusnim hranjenjem na početku svakog mjeseca po različitimmjestima u gradu i brojenjem jedinki na mjestima gdje sezadržavaju. Povremeno su golubovi lovljeni te je obavljanaserološka, koprološka i patoanatomska pretraga .
  Ključne riječi: gradski golub, ekološki zdravstveni i ekonomski problem, distribucija, gustoća populacije

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje populacije škanjca mišara (Buteo buteo) na području Međimurja

  Autori:
  Lisjak, Marinko
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanstv.-struč. sastanka "Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 211 do 211
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Škanjc mišar je ptica grabljivica zaštićena zakonom. Istraživanješkanjca mišara započelo je još 1988. godine s ciljem utvrđivanjebrojnosti ove vrste na području Međimurja. Istraživan je načinishrane mugracija, utjecaj škanjca mišara na brojnost divljačikao i utjecaj čovjeka na brojnost škanjca mišara. Istraživanjeuključuje otkrivanje gnijezda prije gnijezdenja,promatranjegnijezdenja, prebrojavanje i mjerenje jaja, praćenje razvojamladih,prstenovanje i označavanje krilnom markicom.Promatrano jekretanje ptica, utvrđivanje zastupljenosti vrsta u prehrani, brojpropalih gnijezda. Na temelju istraživanja može se pretpostavitida su neka gnijezda propala zbog pucanja ljuske jajeta, a što sedovodi u vezu s velikom količinom herbicida upotrebljenog naokolnim poljoprivrednim površinama.
  Ključne riječi: škanjac mišar(Buteo buteo), populacija

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Anketa o poznavanju klamidioze/ornitoze/psitakoze kao doprinos epidemiološkom istraživanju ove bolesti

  Autori:
  Bošnjak, Marina
  Vlahović, Ksenija
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanst,-struč.sastanka "Veterinarskaa znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 208 do 208
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Jedna od indirektnih metoda istraživanja o poznavanju nekebolesti je i anketiranje stanovništva. Anketiranje je važno da bise mogle donijeti odgovarajuće mjere u cilju spriječavanja iširenja bolesti. Cilj ovog anketiranja je upoznati se kolikostanovništvo i sami uzgajivači poznaju ovu bolest. Anketirano je48 uzgajivača ptica, 14 uzgajivača kanarinaca i 34 uzgajivačagolubova. Rezultati ankete pokazuju da 35,42% uzgajivača nepoznaju ovu bolest. Podaci dobiveni anketom ukazuju na potrebu zaobrazovanjem i boljim poznavanjem ove bolesti, a posebno samihuzgajivača ptica koji predstavljaju ugroženi dio populacije jersu u stalnom dodiru s pticama kao potencijalnim izvorom ovebolesti.
  Ključne riječi: anketa, epidemiološko istraživanje, klamidioza/psitakoza/ornitoza, gradski golub

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Desetogodišnje istraživanje Trichomonas gallinae u golubova (Columba livia)

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Granić, Jasminka (191493)
  Bošnjak, Marina
  Vlahović, Ksenija
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanst.-struč. sastanka "Veterinarksa znanost i struka"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 206 do 206
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 24.06.93
  Sažetak: Trichomonas gallinae u ptica uzrokuje bolest trihomonozu od kojeobolijevaju pa i ugibaju mladi golubovi, dok kod odraslihgolubova ne pravi veće smetnje. Od 1984. do 1993. godinepregledano je 2272 goluba na T. gallinae iz tri različiteekološke sredine:gradski, uzgojeni i divlji golubovi, oba spola irazličite starosti. U tijeku istraživanja uzgojen je T. gallinaena Diamondovoj podlozi koja je omogućila da se broj pozitivnihgoluba povećao za 79,62%. Od ukupno 2272 pregledana goluba biloje 1578 (69,45%) pozitivnih. Broj pozitivnih tijekom godinakretao se od 36,78% do 80,73%. T. gallinae češće se javljaou zimskim mjesecima nego u ostala godišnja doba.
  Ključne riječi: Trichomonas gallinae, gradski golub, monitoring

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Klamidioza /ornitoza u uzgojenih golubova (Columba livia domestica)

  Autori:
  Čurić, Stipica (108013)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Bošnjak, Marina
  Vlahović, Ksenija
  Savić, Vladimir
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanstv.-struč.sastanka "Veterinrska znanost i struka"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 207 do 207
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Izvori prirodne infekcije za Chl. psittaci su ptice, a posebnomjesto u epizootiologiji imaju gradski golubovi. Tijekom 1992godine na području grada Zagreba bilo je 61,82% pozitivnihgradskih golubova na klamidiju. Krajem 1992. godine i početkom1993. godine pregledano je 32 uzgojena golubova. Serološkom pretragom 30 golubova protutijela za klamidiju nađen su u 17(56,16%) golubova. Kod 17 golubova obavljena je ipatoanatomska i patohistološka pretraga te se na temeljudobivenog nalaza može zaključiti da su uzgojeni golubovi bili u56,67% bolesni od klamidioze/ornitoze/psitakoze. Na istimgolubovima rađene su još i serološke, bakteriološke iparazitološke pretrage.
  Ključne riječi: uzgojen golub, klamidioza/psitakoza/ornitoza, patologija, serologija

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Zdravstveno stanje populacije vrane gačca na području grada Zagreba (Corvus frugilegus)

  Autori:
  Vlahović, Ksenija
  Bošnjak, Marina
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanstv.-struč. sastanka "Veterinasrka znanost i struka"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 205 do 205
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Naša zapažanja pokazuju porast broja vrana gačaca na područjugrada Zagreba i usmjerena su na istraživanje brojnosti populacijei biologije istih ptica kao i njihovo zdravstvenostanje.Pregledane su 43 vrane gačca.Patološko-anatomskompretragom ustanovljeno je slijedeće:degeneracija jetre,hiperemijaslezene,čvoraste promjene ne gušterači,enteritis i zamućenjezračnih vrećica.Pretragom fecesa nađeni su slijedeći parazitskioblici:Syngamus tracheae,Ascaridia sp.,Eimeria sp. iTrichostrongylus sp..
  Ključne riječi: vrana gačac,biologija,kolonije,zdravstveno stanje

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odlaganje smeća u seoskoj sredini

  Autori:
  Jurković, Mirela
  Vučemilo, Marija (53464)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanstv.-struč. sastanka "Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 216 do 216
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Naglim razvojem modernog potrošačkog društva odlaganje smeća sveviše postaje problem i u seoskoj sredini gdje nema prikladnogodlagališta smeća.Stoga stanovništvo odbacuja smeće na stočnagroblja,zapuštene livade a najčešće na obale potoka.Proučavan jesastav smetlišta na 4 mjesta u općini Jasrtrebarsko te jeustanovljeno da osim komunalnog otpada često se nalazi ambalažapesticida (kemijski otpad) koja je opasan zagađivač vodotokova iplodnog tla što potvrđuje i nekoliko slučajeva trovanja djecekoja su se igrala u potoku.Životinje koje se tamo hrane takođermogu biti prenosnici bolesti (muhe,ptice,glodavci).
  Ključne riječi: smeće,seoska sredina,ekologija

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Smetlište kao izvori hrane za ptice

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Mužinić, Jasmina (92)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Vinković, Bara (66413)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanstv.-struč. sastanka "Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 204 do 204
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Negativan učinak čovjekove aktivnosti po okoliš vrlo često jeposljedica nerazumnog postupka s otpadom.Najveći udio nasmetlištima čini komunalni otpad (papir,staklo,tekstil,ostacihrane,plastika,metali) koji predstavlja izvor hrane zaptice.Vrste koje se zadržavaju na smetlištima su:Larus argentatusmichahellis,L.ridibundus,Corvus frugilegus,C.cornix i Picapica.Smetlište kao izvor hrane nije bezopasno te bi stoga trebaloredovito voditi nadzor nad zdravstvenim stanjem ptica i provoditiistraživanja (monitoring).
  Ključne riječi: smetište,ptice,komunalni otpad,ekologija

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Faunistička istraživanja na području grada Zagreba

  Autori:
  Mužinić, Jasmina (92)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znanst.-struč. sastanka "Veterinarska znanost istruka"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 203 do 203
  Skup: Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, 24. i 25. lipnja 1993.
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Istraživanje je dio projekta "Fauna grada Zagreba".Istraživanjasu bila usmjerena na problematiku zdravstvenog stanja životinjakao potencijalnih nosioca zoonoza,širenja nekih vrsta ptica ugradu Zagrebu,procjene brojnosti stanja urbanih populacijaptica,uspješnost suzbijanja žohara te učestalost oboljenjazagrepčana od krpeljnog encefalitisa.Sastav ptica pojedinihpodručja u gradu Zagrebu ukazuje na postojanje lokaliteta uZagrebu koji ima ekološke značajke refugijuma.
  Ključne riječi: fauna, grad Zagreb

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Effect of the season on the frequency of Trichomonas gallnae incidence in feral pigeons (Columba livia domestica)

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Granić, Jasminka (191493)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Bošnjak, Marina
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja Četvrtog kongresa biologa
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 193 do 193
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 13.05.91 do 18.05.91
  Ključne riječi: golub, godišnje doba, Trichomonas gallinae, incidencija,

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ecologically acceptable hygienizattion of liquid manure

  Autori:
  Hadžiosmanović, Alenka (49664)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka propćenja Četvrtog kongresa biologa
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 310 do 310
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 13.05.91 do 18.05.91
  Ključne riječi: higijena, tekući gnoj,

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hygienic quality of well water close to a pig farm

  Autori:
  Vučemilo, Marija (53464)
  Hadžiosmanović, Alenka (49664)
  Šošić, Dubravko
  Urednici
  Šerman, Draško
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka propćenja Četvrtog kongresa biologa
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6241-00-5
  Stranice: od 322 do 322
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 13.05.91 do 18.05.91
  Ključne riječi: bunarska voda, uzgajalište svinja,

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj ekološke sredine na pojavu bolesti u golubova

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Vučemilo, Marija (53464)
  Bošnjak, Marina
  Vlahović, Ksenija
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa s međunarodnim sudjelovanjem
  Jezik: hrvatski i engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 232 do 233
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Pula 3.-7.10-1994
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Višegodišnjim istraživanjem bolesti ptica, utvrđeno je da ptice mogu biti prenositelji i rezervoari bolesti ljudi i životinja. Istraživanjem golubova koji žive u trima različitim ekološkim sredinama opaženo je da se bolesti ne javljaju u jednakoj mjeri u sve tri skupine životinja. Istraženo je 391 serum golubova na virus humane influence tipa A i ustanovljeno 23,69% pozitivnih gradskih golubova 17,24% pozitivnih uzgojenih golubova dok u serumu golubova pećinara nisu ustanovljena protutijela. Također je 772 goluba pregledano na Campylobacter jejuni, Salmonellu typhimurium i MAI kompleks. I kod gradskih i kod uzgojenih golubova nađeni su ovi uyročnici dok kod golubova pećinara nalay je bio negativan. Trichomonas gallinae nađen je u 54,7% gradskih 60,75% uzgojenih i 11,76% golubova pećinara.
  Ključne riječi: ekološka sredina, bolest, golub

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:


 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje utjecaja mikroklime na natalitet i mortalitet gradskih golubova na jednom tavanu u gradu Yagrebu

  Autori:
  Bošnjak, Marina
  Vlahović, Ksenija
  Vučemilo, Marija (53464)
  Čurić, Stipica (108013)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Gomerčić, Hrvoje
  Gomerčić, Hrvoje
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka pripćenja petog kongresa biologa Hrvatske s međumarodnim sudjel
  Jezik: hrvatski i engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 235 do 236
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Pula 3.-7.10-1994
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Tijekom 1992. i 1993. godine redovito se svaki mjesec određivala mikroklima i pratio broj gnijeyda i jaja i broj mladih na jednom tavanu u Yagrebu s ciljem praćenja nataliteta i mortaliteta gradskog goluba. Tijekom 1992. godine izbrojeno je 648 gnijezda i 863 jaja, a godine 1993. 579 gnijezda i 757 jaja. Najveći broj gnijezda i jaja bio je od travnja do srpnja, kada je temperatura yraka bila najviša, 26-33řC, a relativna vlaga zraka niska, 42-47%. Također je najveći broj uginulih golubova bio tijekom ljeta, za vrijeme visokih temperatura i niske vlažnosti zraka.
  Ključne riječi: mikroklima, natalitet, mortalitet, gradski golub, tavan

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje utjecaja higijenske kvalitete vode akumulacijskog jezera HE "Čakovec" na faunu

  Autori:
  Kruljac, Marijela
  Lalić, Oliver
  Vučemilo, Marija (53464)
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske s međunarodnim sudje
  Jezik: hrvatski i engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 290 do 291
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Pula 3.-7.10-1994
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Radi održavanja ekološke ravnoteže i očuvanja faune potrebno je voditi računa o higijenskoj kvaliteti vode. Uzorci vode izimani su s 6 mjesta. Kod svih se radila mala sanitarna analiya: boja, mutež, pH, slobodni amonijak, nitriti, kliridi, potrošak kalij-permanganata i ukupni broj bakterija, te iy velike sanitarne analiye tvrdoća vode i koncentracija otopljenog kisika. Reyultati pokayuju povećanu potrošnju kalij-permanganata, koncentraciju amonijaka i nitrita, te smanjenu koncentraciju otopljenog kisika u uzorcima uzetim iza pročiščivaća, što ukazuje na lošu kvalitetu vode i povećanu koncentraciju organske tvari. Bakteriološkom pretragom nađen je velik broj bakterija.
  Ključne riječi: higijenska kvaliteta vode, sanitarna analiza vode, akumulacijsko jeyero HE"Čakovec", fauna,

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj dobi i načna držanja na pojavu endoparazta kod uzgojenih golubova (Columba livia domestica) u Zagrebu

  Autori:
  Jurković, Mirela
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske s međunarosnim sudje
  Jezik: hrvatski i engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 231 do 232
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Pula 3.-7.10-1994
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Koprološkim pretragama, sedimentacijom i flotacijom pregledano je 132 fecesa uzgojenih golubova oba spola i različite dobi, od 1 tjedna do 8 godina. Metodom sedimentacije u 56 (42,4%) nađeni su slijedeći paraziti:Eimeria spp.u 29 (51,8%), A. columbae u 22 (39,3%) i Capillaria spp. u 23 (41,1%) golubova. U golubova starosti od 1 tjedna do 5 mjeseci nisu nađeni parazitski oblici, dok su najjače bili invadirani golubovi starosti od 6 mjeseci do 1 godine (66,6%).
  Ključne riječi: uzgojeni golub, dob, držanje, endoparaziti

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značenje gradskog goluba (Columba livia domestica) u pojavi kampilobakterioze u životinja i ljudi

  Autori:
  Udiljak, Žarko
  Gregurić, Jelena (14393)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske s međunarodnim sudje
  Jezik: hrvatski i engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 121 do 122
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Pula 3.-7.10-1994
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Ulovljeno je i klinički pregledano 780 gradskih golubova od kojih je i uzet feces za bakteriološku pretragu na Campylobacter jejuni. Izdvojena bakterija nacijepljena je na krutu selektivnu antibiotsku podlogu za umnažanje prema Skirow-u i polutekuću selektivnu podlogu prema Chan-u. C. jejuni utvrđen je u 60 (7,7%) gradskih golubova.
  Ključne riječi: gradski golub, Campylobacter jejuni,

 47. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Poznavanje ekoloških i higijenskih prilika na otoku Vrgada
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 104
  Ključne riječi: otok Vrgada, ekološke i hijenske prilike


 48. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Epizootiološka istraživanja Chlamydiae psittaci
  Fakultet: Medicinski fakultet Zagreb
  Autor: BOŠNJAK MARINA
  Datum obrane: 02.06.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 75


 49. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Epidemiološka istraživanja Chlamydae psittaci
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Datum obrane: 02.06.95
  Broj stranica: 0
  Autor: Bošnjak mladi istraživač Marina
  Rad: Magisterij


 50. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Mikrometoda reakcije vezanja komlementa u dijagnostici Chlamydia psittaci kod ptica i drugih životinja
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Broj stranica: 0
  Autor: Vlahović mladi istraživač Ksenija
  Rad: Magisterij


 51. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Krvna slika u gradskog goluba Columba livia domestica
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Datum obrane: 15.07.91
  Broj stranica: 36
  Autor: Bošnjak magistar Marina
  Rad: Diplomski rad


 52. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nalaz endoparazita golubova listonoša na području grada Zagreba
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Broj stranica: 24
  Autor: Vlahović mladi istraživač Ksenija
  Rad: Diplomski rad


 53. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Dijagnostika Trichomonas gallinae u terenskim uvjetima
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Broj stranica: 23
  Autor: Smrkulj Bojan
  Rad: Diplomski rad


 54. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ektoparaziti u goluba listonoše
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Datum obrane: 30.03.95
  Broj stranica: 43
  Autor: Višić diplomirani veterinar Zdravko
  Rad: Diplomski rad


 55. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje populacije škanjca mišara (Buteo buteo) na području Međimurja
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Datum obrane: 11.01.95
  Broj stranica: 36
  Autor: Lisjak apsolvent Marinko
  Rad: Diplomski rad


 56. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Značenje gradskog goluba (Columba livia domestica) u pojavi kampilobakterioze u životinja i ljudi
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Broj stranica: 49
  Autor: Udiljak diplomirani veterinar Žarko
  Rad: Diplomski rad


 57. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Stanje voda u Hrvatskoj
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Datum obrane: 28.07.95
  Broj stranica: 72
  Autor: Kolar diplomirani veterinar Barbara
  Rad: Diplomski rad


 58. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Poznavanje ekoloških i higijenskih prilika na otoku Vrgada
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb,
  Mentor: GREGURIĆ JELENA
  Autor: Pelicarić Veljko
  Rad: Magisterij


 59. Tip rada: Slika

  Naslov:


 60. Tip rada: TV emisija

  Naslov:


 61. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Doprinos veterinarske medicine u spriječavanju zoonoza u dugoročnom razvoju poljoprivrede

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Granić, Jasminka (191493)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Zoonoze su bolesti koje se šire među kralježnjacima. Danas zbograta više nego prije ugrožavaju našu domovinu. Rat je posebančimbenik koji pogoduje pojavi zoonoza. Gospodarski gubici vrlo suozbiljni , a kao posljedice javljaju se i socijalni problemi.Prva i temeljna uloga veterinarskog javnog zdravstva jesuzbijanje zoonoza. Nadzor i suzbijanje zoonoza prema uputamaSvjetske zdravstvene organizacije odvija se na dvije razine i tona razini zemlje u kojoj se javlja i na internacionalnoj razini.U svakoj zemlji trebala bi postojati (preporuka Svjetskezdravstvene organizacije) organizacija strategije nadzora isuzbijanja zoonoza u jednoj izvanministarskoj komisiji. Komisijabi bila izravno odgovorna Vladi, a također i financirana od Vladete bi se tako izbjegle sve administrativne prepreke i Komisija bomogla djelovati s mjesta brže i točnije.
  Ključne riječi: zoonoza, veterinarsko javno zdravstvo

 62. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Veterinarska praksa i ekologija

  Autori:
  Vučemilo, Marija (53464)
  Vinković, Bara (66413)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Najvažnije zadaće veterinarske struke koje imaju izravan ilineizravan utjecaj na zdravlje životinja u njihovoj okolinisu:preventiva i zaštita zdravlja životinja; smještaj, hranidba injega životinja; suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolestiživotinja i zoonoza; kontrola kontaminacije i zagađenja okoliša isanitacija animalnog otpada; kontrola transporta životinja ikontrola namirnica animalnog porijekla.
  Ključne riječi: okoliš, veterinarska medicina, poljoprivreda, zdravlje, ekosustav

 63. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Osvrt na Zakon o zaštiti prije 100 godina i netom izašlom zakonu

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)

 64. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Klamidioza u goveda

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)
  Bošnjak, Marina
  Vlahović, Ksenija

 65. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Ektoparaziti u gradskih golubova (Columba livia domestica)

  Autori:
  Gregurić, Jelena (14393)

 66. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Krvna slika u gradskog goluba ( Columba livia domestica)

  Autori:
  Bošnjak, Marina
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hematološki nalaz kod izvjesnih stanja odlučujući je upostavljanju dijagnoze, ali i također za poduzimanje terapije.Hematološke pretrage upotpunjuju rezultate drugih pretraga(serološke, koprološke, bakteriološke). Ispitivanjem krvne sloikegoluba htjelo se pokazati kakve su promjene krvne slike ugolubova različite dobne skupine i različitog spola, te kakve supromjene kod nekih bolesti, kao što je klamiodioza i kodinvadiranosti parazitima. Pregledano je 33 gradska goluba spodručja Zagreba, te je nađeno da su mladi golubovi imalismanjeni broj eritrocita i niske vrijednosti hemoglobina ihematokrita. Kod invadiranih golubova uočen je izrazito povećanbroj eozinofila i to proporcionalno s intenzitetom invadiranosti,dok je u serološki pozitivnih golubova na Chl. psittaci nađenaheterofilija i monocitoza.
  Ključne riječi: gradski golub, hematologija, koprološka pretraga, serološka pretraga

 67. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Nalaz endoparazita golubova listonoša na području grada Zagreba

  Autori:
  Vlahović, Ksenija
  Vrsta rada: diplomski rad
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregledano je 150 golubova listonoša s područja grada Zagreba iustanovljeno je da su isti invadirani u 48% s istim parazitiskimvrstama koje su nađene i u gradskog goluba (Eimeria sp.,Capillaria sp., Ascaridia columbae). Pokazalo se također da sumladi golubovi više obolijevali od kokcidioze, dok su odrasligolubovi uglavnom bili invadirani s A. columbae. Važnost ovihnalaza je bitna za vlasnika kojem je u interesu da mu jato budezdravo i maksimalno sposobno za letenje i takmičenja, a što jekod invadiranih golubova to smanjeno ili čak onemogućeno.
  Ključne riječi: golub listonoša, endoparaziti, koprološka pretraga

 68. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dijagnostika Trichomonas gallinae u terenskim uvjetima

  Autori:
  Smrkulj, Bojan
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Posljednjih godina redovito se ispitivala prisutnost T. gallinaeu gradskog goluba i utvrdilo se da su u visokom postotkuinficirani. Dijagnostika T. gallinae provodi se u laboratorijskimuvjetima. Ovim radom pokazana je dijagnostika T. gallinae uterenskim uvjetima. Pregledana su dva jata po 50 kokoši naterenu i za to se upotrijebila modificirana podloga po Diamondu sdodatkom nistatina i pokazala se dovoljno pouzdanom iosjetljivom. Kombinirana primjena nativnog mikroskopiranja ikultivacije brisa povečava se pouzdanost dijagnostike T. gallinaeza 28% i obje metode su lako primjenjive na terenu.
  Ključne riječi: T. gallinae,dijagnostika,teren

 69. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Nastambe za golubove

  Autori:
  Diković, Robert
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dobar golubinjak je preduvjet za uspješno odgajanje golubova.Ovaj rad je osvrt na nastambe za golubove, te uvjete uređenjagolubinjaka, kao i prehranu i hranidbu, čišćenje i dezinfekciju.Dobar golubinjak mora biti smješten i izgrađen tako da imadovoljno svjetlosti, da je određene vlažnosti i temperature, teda postoji stalna izmjena zraka. Za održavanje zdravlja golubovabitno je održavati stalnu higijenu nastamba tj. provoditisvakodnevno čišćenje i obavljati tekuću i završnu dezinfekciju.
  Ključne riječi: golub, smještaj, pregrana, dezinfekcija,

 70. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dezinfekcija pri pojavi klamidioze/ornitoze

  Autori:
  Draganjac, Nada
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Klamidioza/ornitoza je zoonoza koja se suzbija po zakonute pri njenom suzbijanju i spriječavanju potrebita je suradnjaveterinara epizootiologa i medicinskog epidemiologa. Dana postojiveliki broj dezinfekcijskih sredstava, a u ovom je radu ispitaAldesol, čiji je učinak praćen uzimanjem briseva prije i 30minuta poslije dezinfekcije, te nasađivanjem na hranjive podlogei gledan je ukupan broj bakterija (Ubb) i broj bakterija izskupine koli (Bbks).
  Ključne riječi: klamidioza/ornitoza, dezinfekcija, gradski golub

 71. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Higijensko-sanitarnew mjere pri držanju golubova

  Autori:
  Draganjac, Slavica
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Način držanja golubova kao i uzgoj sadržava određene uvjete kojihbi se trebalo pridržavati pazeći na to da se radi o živim bićimakoji trebaju našu njegu i pomoć. Provođenje higijensko-sanitarnihmjera pri držanju i uzgoju golubova ima svoje zakonitosti, kao ikod držanja ostalih vrsta ptica, pa i drugih životinja, aprvenstveno se to odnosi na smještaj, izgradnju golubinjaka ivolijera s odgovarajućom mikroklimom. Pravilan smještaj i držanjeuz odgovarajuću njegu i prehranu te uz mjere medicinskesanitacije omogućuje pravilan rast i reprodukciju jata.
  Ključne riječi: higijensko-sanitarne mjere, držanje golubova

 72. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Istraživanje preživljavanja mladunčadi u gradskog goluba (Columba livia domestica)

  Autori:
  Tkalčić, Suzana
  Sinković, Đurđa
  Vrsta rada: Studentski rad nagrađen na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraženo je preživljavanje gradskog goluba tijekom 6 mjeseci najednom tavanskom prostoru u Zagrebu. Prebrojavana su iobilježavana gnijezda, broj jaja, broj izvaljene i preživjelemladunčadi golubova , koji su nakon 2-3 tjedana prstenovani.Mjerena je dužina, širina i težina jaja, dužina tijela, rasponkrila, dužina kljuna i težina goluba različitih dobnihkategorija. Ustanovljena je prosječna dužina jaja 3,8 cm, širina2,83 cm i težina 15,34 g, te prosječna težina odsraslih golubova320,68 g. Utvrđeno je da preživljavanje mladunčadi gradskoggoluba u tavanskim uvjetima iznosi 83,9%
  Ključne riječi: gradski golub (Columba livia domestica), gnijezda, mladunčad, preživljavanje, tavan,

 73. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Nalaz endoparazita u uzgojenih golubova (Columba livia domestica) u gradu Zagrebu

  Autori:
  Jurković, Mirela
  Vrsta rada: Studentski rad nagrađen na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Koprološkom metodom sedimentacije pretraženo je 132 fecesauzgojenih golubova oba spola i različite starosti.Pozitivan nalazdobiven je u 42,4% golubova. Kod golubova starijih od jednogtjedna pa do 5 mjeseci nisu nađeni parazitski oblici. Najvećibroj invadiranih golubova bio je dobne skupine od 6 mjeseci dojedne godine. Vrlo važnu ulogu u invadiranosti parazitima , osimishrane i starosne dobi ima i način držanja, dodir s gradskimgolubovima, i higijena nastambi.
  Ključne riječi: uzgojeni golub, parazitski oblik, invazija

 74. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Istraživanje populacije škanjca mišara (Buteo buteo) na području Međimurja

  Autori:
  Lisjak, Marinko
  Vrsta rada: Studentski rad nagrađen na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, 1991
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživano je gniježđenje,preživljavanje i kretanje brojnostiškanjca mišara u jednom djeli Međimurja. Tijekom istraživanjapraćena su 4 gnijezda, uz istovremeno praćenje brojnostipopulacije na okolnom području. U fazi gniježđenja izvršeno jebrojanje jaja, njihovo mjerenje, mjerenje veličine gnijezda iodređivanje visine na kojoj je gnijezdo. Nakon izljeganja mladihizvršeno je prstenovanje i označavanje mladih. Tijekomgniježđenja praćena je i ishrana škanjca mišara, determinacijomkosti iz gvalica te nalazom plijena na gnijezdu. Nakonizlijetanja označenih mladih iz gnijezda, izvršeno je praćenjenjihovog kretanja.
  Ključne riječi: škanjac mišar (Buteo buteo), jaja, mladi, gnijezdo, gniježđenje, preživljavanje

 75. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dezinfekcija u gospodarstvima u kojima žive životinje u prevenciji i kontroli zoonoza

  Autori:
  Rogan, Damir
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1992
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Zdravlje ljudi i životinja ugrožavaju i zarazne bolesti, međukojima su i zoonoze kojih danas ima oko 200, Korištenjedezinfekcije za kontrolu zoonoza treba, gdje je to moguće imatijaku zakonsku osnovu na državnoj razini, a preporučljivo je da seta pravila ugrade u zakon kao dio opsežnog veterinarskog programau javnom zdravstvu. odgovarajuća primjena dezinfekcijskihsredstava u životinjskim gospodarstvima i u transportu dovodi doznačajnog smanjenja broja patogenih mikroorganizama.
  Ključne riječi: dezinfekcija, prevencija, zoonoza

 76. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Značenje gradskog goluba (Columba livia domestica) u pojavi kampilobakterioze u životinja i ljudi

  Autori:
  Udiljak, Žarko
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1994
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Klinički je pregledano 780 golubova od kojih je uzet feces. Za izdvajanje C. jejuni koristila se podloga prema Skirrow-u, a za umnažanje prema Chan-u.C. jejuni utvrđen je u 60 (7,7%) gradskih golubova.
  Ključne riječi: Campylobacter jejuni, gradski golub

 77. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Istraživanje populacije škanjca mišara (Buteo buteo) na području Međimurja

  Autori:
  Lisjak, Marinko
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1994.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživano je gniježđenje, preživljavanje i kretanje brojnosti škanjca mišara u jednom djelu Međimurja. Tijekom istraživanja praćeno je 16 gnijezda, uz istovremeno praćenje brojnosti populacije na okolnmom području. U fazi gnijžđenja izvršenoi je brojanje jaja, njihovo mjerenje, mjerenje veličine gnijezda i određivanje visine na kojoj je gnijezdo. Nakon izlijeganja mladih vršeno je prstenovanje i označavanje mladih, Tijekom gniježđenja praćena je i ishrana šškanjca mišara determinacijom kosti iz gvalica te nalazom plijena na gnijezdu.
  Ključne riječi: škanjac mišar (Buteo buteo), jaja, mladi, gnijezdo, gniježđenje, preživljavanje

 78. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ektoparaziti u golubova listonoše (Columba livia domestica)

  Autori:
  Višić, Zdravko
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokazano je prisustvo perojeda postupkom omamljivanja i skidanja nametnika eterom.U svih 17 pregledanih golubova ustanovljeni su ektoparaziti Columbicola sp. Pregledana su i 110 gradska goluba u kojih je ustanovljeno: u 66 goluba ulovljenih u ljetu nađeno je u 46 (69,69%) Columbicola sp. i u 29 (43,94%) Hochorstiella sp., a u 44 goluba ulobljenih u jesen bila je prisutna samo Columbicola sp. u 25 (56,81%) golubova.
  Ključne riječi: ektoparaziti, gradski golub, uzgojeni golub,

 79. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Stanje voda u Hrvatskoj

  Autori:
  Kolar, Barbara
  Vrsta rada: Diplomski rad, Zagreb, 1995.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bez vode nema života na zemlji. zato je važno znati kako ćemo sačuvati postojeća vodena bogatstva i spriječiti posljedice lošeg gospodarenja. U radu su opisane vodene zalihe u Hrvatskoj i njihova upotreba. Problem zagađivanja voda sve je prisutniji u cijelom svijetu. zagađivala dolaze iz vidljivih i nevidljivih izvora. Utjecaj na vodene sisteme ovise o velikoj mjeri o tome da lise radi o tekućicama ili stajačicama. zaštita voda danas je nužnost. Razumno korištenje vodotoka, kontrolirano odlaganje otpada, brojne zakonske i osobne mjere djeluju u tom smislu.
  Ključne riječi: vode, zagađivanje, zaštita


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr