SVIBOR - Projekt broj: 3-03-288

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-288


BIOAKTIVNE TVARI I RAZVOJ POKUSNIH ŽIVOTINJSKIH ORGANIZAMA


Glavni istraživač: GOMERČIĆ, HRVOJE (13875)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 35
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Adresa: 10000 ZAGREB, Heinzelova 55, CRAOTIA
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (1) 23 90 250
teleFaks: 385 (1) 214 697
Telefon: gomercic@olimp.irb.hr

Sažetak: Istraživano je djelovanje nekih lijekovitih tvari (azitromicina, Ť peptidoglikan monomera), anestetika (menocain), teških kovina Ť (kadmij, živa, olovo), pesticida (Fastac), herbicida (atrazin), Ť dodataka hrani (dikalcijevfosfat, trikalcijev fosfat) te zračenja Ť na pojedine biološke osobitosti testnih organizama (kulturu Ť majmunskih bubrežnih stanica, zametka kokoši, ribljeg mlađa, Ť riba, kamene kozice, mladunčeta svinje, pasa, kokošjih zametaka, Ť miševa i mišjih zametaka i plodova). Osim toga istraživane su Ť histomorfološke i histokemijske osobitosti svitka zametka govedai Ť glikogenskog tjelešca zametka purana. Utvrđeno je da istraživani Ť azitromicin ima vrlo izrazito sporedno bioaktivno djelovanje, dok Ť je peptidoglikan monomer gotovo biološki neaktivan. Anestetik Ť Menocain u preporučenim dozama u riba ne izaziva nikakve Ť patološke promjene kao ni promjene hematoloških parametara, osim Ť što dovodi do neznatne promjene acido-bazične ravnoteže odnosno Ť do povišenja parcijalnog tlaka CO2. Kadmij se u pojedinim tkivina Ť riba različito akumulira, a pod njegovim utjecajem mijenjaju se i Ť vrijednosti pojedinih hematoloških parametara. Istraživani Ť pesticid Fastac pokazuje izrazitu toksičnost u kamene kozice. Ť Trikalcijev fosfat je biološki jednako vrijedan kao i dikalcijev Ť fosfat u hrani svinja. Utvrđenoje da subletalno gama zračenje u Ť pasa izaziva uobičajene promjene, ali da prijelom kosti nije Ť pojačao učinak zračenja. Istražene histomorfološke i Ť histokemijske osobitosti svitka zametka goveda i glikogenskog Ť tjelešca purana ukazuju na sličnost s ostalim vrstama, te Ť pretstavljaju prilog poznavanju normalne građe i funkcije ovih Ť struktura tijekom ontogeneze. Utvrđeno je da herbicid atrazin pod Ť pokusnim uvjetima tijekom razvitka kokošjeg zametka i Ť intrauterinog razvitka pokusnih miševa ne pokazuje teratogeno Ť djelovanje, ali više istražene doze (17,86 mg do 142,86 mg na 1 Ť kg jaja) atrazina izazivaju povećanu učestalost ugibanja Ť zametaka, zaostajanje involucije žumanjčane vrečice i hipoplaziju Ť bijele pulpe slezene odnosno Malpigijevih tjelešaca. Visoke doze Ť atrazina u hrani pokusnih gravidnih mišica također pokazuju Ť izrazito povećanje postotka ranih embrionalnih uginuća, ali nisu Ť uočena nikakva teratogena djelovanja.

Ključne riječi: bioaktivne tvari, razvoj životinja, sporedno djelovanje lijekova, utjecaj na razvoj životinja.

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je utvrditi djelovanje različitih tvari koje imaju bioaktivno djelovanje na organizam i razvoj organizma pokusnih životinja. Ova skupina tvari obuhvaća različite lijekove, pesticide, herbicide, dodatke hrani i zagađivala okoliša. Primjena navedenih tvari može imati nepogodno djelovanje na pojedinca, na veću populaciju ljudi i na čitav okoliš. Njihovo djelovanje može se očitovati neposredno na jedinku, ali može imati i vrlo opasno toksično, mutageno ili teratogeno djelovanje. Zbog toga je važno poznavati svekoliko djelovanje navedenih tvari kako bi mogli spriječiti njihovo eventualno štetno djelovanje. Dobiveni rezultati će nas upoznati s djelovanjem tih tvari na žive organizme, pa time i na okoliš te će nam tako omogućiti sigurnije i bolje rukovanje tim tvarima inače vrlo široke primjene.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr