SVIBOR - Projekt broj: 3-03-290

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-290


IMUNI ODZIV KAO OSNOVA POTREBE KOKOŠI NA VITAMINIMA


Glavni istraživač: ŠERMAN, VLASTA (46523)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 60
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za hranidbu domaćih životinja
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)290 270
teleFaks: 385 (0)290 111

Sažetak: 1. istraživanje Istražen je utjecaj povećanih količina vitamina A i E u hrani tovnih pilića na njihov imunitet, te na prirast tjelesne mase i konverziju hrane tijekom 42 dana tova. Rezultati pokusa pokazuju da povećanje količine vitamina A u hrani rezultira boljim imunim odzivom i većim indeksom Fabricijeve burze proporcionalno dodanoj količini tog vitamina, ali i povećanom brzinom izlućivanja HI antitijela. Najviši HI titar izmjeren je tri tjedna nakon vakcinacije uz dodatak od 50000 IJ/kg startera i 40000 IJ/kg finišera, ali je i brzina izlučivanja HI antitijela u tom slučaju bila najveća. Slični učinak pokazalo je i povećanje vitamina E u hrani, pri čemu je učinak bio najveći u skupini hranjenoj smjesom s najvećim obogaćenjem vitaminom E (120 IJ/kg startera i 100 IJ/kg finišera). Povećanje količina vitamina A i vitamina E nije značajno utjecalo na proizvodne rezultate u usporedbi s kontrolnom skupinom pilića hranjenom smjesom normalnog sadržaja vitamina (starter sa 12500 IJ vitamina A i 30 IJ vitamina E po kilogramu smjese i finišer sa 10000 IJ vitamina A i 25 IJ vitamina E po kilogramu smjese). Imuni odziv prema primimijenjenoj vakcini newcastleske bolesti najveći je u pilića pri dodatku najveće količine vitamina A i E. Za imuni odziv povoljno je djelovalo više vitamina A u starteru,dok količina vitamina A u finišeru nije imala značajniji učinak. Najviši HI titar postigla je skupina pilića s dodatkom najviše vitamina E, dok je u ostalih skupina nakon postignutog najvišeg titra u dobi 21 do 28 dana došlo do njegovog značajnog pada. Pilići hranjeni najvećom količinom vitamina A i E imali su i najveći indeks Fabricijeve burze. 2.istraživanje Učinak povećanih količina vitamina A i E na razvoj imunološkog sustava pilića istražen je tijekom 42 dana tova. Rezultati pokusa pokazali su da se je na razvoj Fabricijeve burze i na apsolutnu i relativnu masu slezene najpovoljnije odrazila primjena trostruko veće količine vitamina A negoli se to u praksi preporuča (starter 12500 IJ, finišer 10000 IJ). U pokusu s vitaminom E najveća prosječna i relativna masa slezene postignuta je s primješanom trostrukom količinom vitamina E u odnosu na uobičajenu, dok se na razvoj Fabricijeve burze najbolje odrazilo uobičajenih 30 IJ (starter) i 25 IJ (finišer). Veće količine vitamina E djelovale su potiskujuće na razvoj ovog organa.Niti jedan od navedenih vitamina nije ynačajno utjecao na imuni odziv prema vakcinalnom virusu newcastleske bolesti peradi. 3.istraživanje U pokusu sa tovnim pilićima linije Avijan istražen je utjecaj vitamina C na proizvodne rezultate pilića i porast titra protutijela nakon vakcinacije protiv njukaslske bolesti peradi.Dodatak vitamina C (2 g/l i 4 g/l vode) nije ispoljio očekivano poyitivno djelovanje na prirast tjelesne mase pilića,ali je konverzija hrane bila bolja u odnosu na kontrolnu skupinu. U uvjetima stresa vitamin C je imao povoljniji učinak na proizvodne rezultate negoli na tvorbu HI protutijela nakon vakcinacije. Učinak vitamina A na apsolutnu i relativnu masu slezene najpovoljniji je pri količini 37500 IJ u starteru i 30000 IJ u finišeru. smjese)

Ključne riječi: vitamin A, vitamin E, vitamin C, pilići, hranidba, prirast tjelesne mase, konverzija, HI titar, Fabricijeva burza, vakcina newcastleske bolesti

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja bila je izrada objektivnog modela procjene potreba peradi za vitaminima, pri čemu je kao osnova za procjenu uzet stupanj razvijenosti i funkcionalnosti imunog sustava pilića. U slučaju da se ta osnova pokaže prikladnom na primjeru vitamina A i E, istraživanjima će se u slijedećim fazama obuhvatiti i vitamini topljivi u vodi (vitamini B kompleksa i C vitamin). Primjena rezultata takvih istraživanja trebala bi doprinjeti boljoj specifičnoj zaštiti zdravlja peradi i smanjenju učestalosti pojave bolesti izazvanih nedovoljnom djelotvornošću imunog sustava. Navedeno je bio polazni cilj istraživanja. Međutim, tijekom izvještajnog perioda u istraživanja su uključene i problematike izvan programa projekta, jer je zbog minornog finansiranja i neodobrenog pripravnika (1992), te nedefiniranog trajanja istraživanja prednost data istraživanjima u funkciji rješavanja aktuelnih problema na terenu. To odražava popis priloženih radova. Želim ipak naglasiti, da su rezultati do sada provedenih istaživanja vezanih uz projekt pokazali da je cilj istraživanja dobro postavljen, te da bi nastavak započetog, uz veću financijsku potporu i mlade istraživače zasigurno bio doprinos boljoj specifičnoj zaštiti zdravlja peradi i tako bio ne samo znanstveni prilog poznavanju navedene problematike, već bi imao praktičnu primjenljivost u kvalitetnijoj i većoj proizvodnji hrane za ljude.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr