SVIBOR - Projekt broj: 3-03-292

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-292


HISTOENZIMSKA I FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA KOŽE I MASNOG TKIVA ŽIVOTINJA U INDUSTRIJI


Glavni istraživač: HRASTE, ANTE (16564)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 290-111

Sažetak: Istraživanja obuhvaćaju morfološku građu sirovih i učinjenih koža te encimatska svojstva sirovih koža koza i jarića iz ekstenzivnog i intenzivnog uzgoja kao i sirova i učinjena koža bivola iz područja Kosova. Stereološkim metodama izračunat je volumni omjer vezivnotkivnih elemenata u koriumu sirovih i učinjenih koža, a na učinjenim kožama istražene su fizikalno-kemijske osobitosti (rastezanje i kidanje kod rastezanja, postotak masti, vlage, kromoksida i pepela). Na sirovim kožama istražena je aktivnost LDH, SDH, NADPH2 i NADH.

Ključne riječi: Sirova i učinjena koža, morfohistološka građa, fizikalno-kemijska svojstva, stereološke metode, domaće životinje.

Ciljevi istraživanja: Pored porijekla sirovine u kožarskoj industriji bitno je poznavati morfološku građu kože na koju utječu brojni čimbenici. Cilj istraživanja bio je pružiti kožarskoj industriji metode koje bi upotpunile saznanja o kvaliteti sirove kao i učinjene kože, što dosadašnjim metodama upotrebljenim u kožarskoj industriji nije bilo moguće. Rezultati naših istraživanja ukazuju da primjenjene metode mogu kožarskoj industriji dati potpun uvid u kvalitetu sirove i učinjene kože i tako poboljšati odabir koža za preradu i smannjiti eventualne otpade pri preradi kože.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr