SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-03-294

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-03-294


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 19
Ukupno objavljenih radova: 19


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinak radioaktivnog fosfora (P-32) na koncentraciju bjelančevina i njihovih frakcija u krvnoj plazmi pilića.

  Autori:
  Kraljević, Petar (23266)
  Križanović, Dubravka (23696)
  Emanović, Dubravko
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 5
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 61
  Godina: 1991
  Stranice: od 313 do 319
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživana je koncentracija ukupnih bjelančevina,bjelančevinskih frakcija (albumina i globulina) i subfrakcija ukrvnoj plazmi pilića kojima je intramuskularno apliciranradioaktivni fosfor (P-32) u jednokratnoj dozi od 166,5 MBq/kgtjelesne mase. Dobiveni rezultati su pokazali da je jedinokancentracija alfa- i gama-globulina bila statistički značajnopromijenjena 7. dana pokusa; alfa-globulini bili su povećani (P<0,05) a gama-globulini smanjeni (P<0,01).
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, bjelančevine, bjelančevinske frakcije, bjelančevinske subfrakcije, krvana plaszma, pilići.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene u aktivnosti serumskih enzima kao indikator radijacijske ozljede u pilića

  Autori:
  Kraljević, Petar (23266)
  Emanović, Dubravko
  Časopis: Periodicum biologorum
  Broj: 2
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 95
  Godina: 1993
  Stranice: od 249 do 253
  Broj referenci: 33
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su istraživane promjene u aktivnosti nekih enzima u krvnojplazmi kontaminiranih pilića s ciljem da se utvrdi njihovadijagnostička vrijednost u procjenjivanju organskih ilibiokemijskih oštečenja jetre uzrokovanih ionizacijskim zračenjem.Dobiveni rezultati pokazali su tendenciju pada aktivnosti svihistraživanih enzima tijekom cijelog pokusnog razdoblja, alistatistički značajan pad aktivnosti pojedinih enzima zabilježilismo 3. dana pokusa: alanin aminotransferaza (ALT) i leucinaminopeptidaza; 5. dana, ALT; 7. dana: ALT, laktat dehidrogenaza,i alfa-hidroksi-butirat dehidrogenaza, i 10. dana: ALT igama-glutamil transpeptidaza.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, asparat aminotransferaza, alanin aminotransferaza, laktat dehidrogenaza, alfa-hidroksi-butirat dehidrogenaza, gama-glutamil transpeptidaza, leucin aminopeptidaza, krvna plazma, pilići.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj udružene ozljede na neke hematološke parametre u krvi pasa.

  Autori:
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Kraljević, Petar (23266)
  Bedrica, Ljiljana (117331)
  Božičković, Predrag (4991)
  Capak, Darko (116995)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 6
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 61
  Godina: 1991
  Stranice: od 355 do 364
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražen je učinak prijeloma kosti, liječenog stabilnomosteosintezom, i bilateralnog ozračivanja cijelog tijelasubletalnom dozom (2 Gy) gama-zračenja (Co-60) na crvenu krvnusliku i koncentraciju željeza i bakra u krvi pasa. Dobiveni surezultati pokazali da udružena ozljeda ovakvog tipa i intenzitetamože uzrokovati promjene nekih parametara u perifernoj krvnojslici, kao i promjene koncentracije željeza u krvnoj plazmi.
  Ključne riječi: urdužena ozljeda, ozračivanje, prijelom, periferna krv, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, sedimentacija, MCV, MCH, MCHC, željezo, bakar, pas

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj udružene ozljede na bijelu krvnu sliku u pasa

  Autori:
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Bedrica, Ljiljana (117331)
  Miljanić, Saveta (31965)
  Capak, Darko (116995)
  Kraljević, Petar (23266)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 6
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 63
  Godina: 1993
  Stranice: od 297 do 305
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražen je učinak prijeloma kosti liječenog stabilnom osteosintezom, bilateralnog ozračivanja cijelog tijela dozom od 2 Gy (Co-60) na bijelu krvnu sliku u pasa. Dobiveni rezultati su pokazali da u pasa udružena ozljeda takvog tipa i intenziteta neće uzrokovati pojavu sindroma uzajamnog pogoršanja, te da će promjene u bijeloj krvnoj slici odgovarati učincima doye zračenja koju su životinje apsorbirale.
  Ključne riječi: udružena ozljeda, ozračivanje, prijelom kosti, bijela krvna slika, pas

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Krvna slika u pilića nakon aplikacije letalne doze P-32.

  Autori:
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Kraljević, Petar (23266)
  Vekić, Branko (51732)
  Kecerin, Branka
  Naslov zbornika: Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Neum, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 192 do 195
  Skup: XVI jugoslovenski simpozijum za zaštitu od zračenja
  Održan: od 28.05.91 do 31.05.91
  Sažetak: U radu je istražen učinak letalne količine radioaktivnog fosforaP-32 na crvenu krvnu sliku pilića brojlerskog tipa. Istraživanjasu obavljena na pilićima hibridima teške pasmine "Jata" obaspola, starosti 50 dana i tjelesne mase od 1,5-2 kg. U krvi jeodređivan ukupan broj eritrocita, kocentracija hemoglobina ivrijednosti hematokrita. Rezultati istraživanja pokazali su, upokusnoj -kontaminiranoj- skupini statistički značajan padukupnog broja eritrocita 5. dana, te vrijednosti hematokrita ikoncentracije hemoglobina 7. dana po kontaminaciji.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, krv, pilići.

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Klinička slika i patomorfološke promjene u pilića kontaminiranih letalnom dozom P-32.

  Autori:
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Tišljar, Marina (130726)
  Stojević, Zvonko
  Grabarević, Željko (14604)
  Kraljević, Petar (23266)
  Urednici
  Franić, Zdenko
  Kubelka, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 101 do 106
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Istraživana je klinička slika i patomorfološke promjene ubrojlerskog tipa pilića kontaminiranih letalnom količinomradioaktivnog fosfora P-32. Kliničkom pretragom pokusnihživotinja utvrđeni su simptomi radijacijske bolesti od 6. dana pokontaminaciji. Razultati patološkoanatomskih pretraga pokazali suopću anemičnost i točkasta krvarenja po srcu, sluznicama crijevai želuca, te atrofiju slezene, nefrozu, masnu degeneraciju jetrei degeneraciju miokarda. Patološkohistološkim pretragama utvrđenesu promjene u jetri, duodenumu, slezeni, bubregu, Fabricijevojburzi, plućima, gušteraći, nadbubrežnoj žlijezdi i u arteriolamasvih organa.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, klinička slika, patološkoanatomske promjene, patološkohistološke promjene, pilići.

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje nekih biokemijskih parametara u krvnoj plazmi pilića kontaminiranih letalnom dozom P-32.

  Autori:
  Kraljević, Petar (23266)
  Stojević, Zvonko
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Emanović, Dubravko
  Milinković-Tur, Suzana
  Mitin, Vladimir
  Urednici
  Franić, Zdenko
  Kubelka, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 107 do 111
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Istraživana je aktivnost kolinesteraze (ChE) te koncentracijaukupnog kolesterola (UK) i ukupnih masnih tvari (UMT) u krvnojplazmi pilića nakon jednokratne i/m aplikacije P-32 u dozi od 333MBq/kg tjelesne mase. Dobiveni rezultati su pokazali da promjeneu istraživanim pokazateljima nisu bile i statistički značajne pase može zaključiti da su sva tri istraživana parametra slaboosjetljiva na ionizacijsko zračenja, pa ne mogu poslužiti kaopokazatelji oštećenja u pilića uzrokovanih ionizacijskimzračenjem.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, ukupni kolesterol, ukupne masne tvari, kolinesteraza, jetra, krvna plazma, pilići

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Aktivnost transaminaza u krvnoj plazmi pasa s udruženom radijacijskom ozljedom.

  Autori:
  Kraljević, Petar (23266)
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Capak, Darko (116995)
  Miljanić, Saveta (31965)
  Naslov zbornika: Zbornik radova XVI. jugoslovenskog simpozija za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Neum, Bosna i Hercegovina
  Godina: 1991
  Stranice: od 162 do 164
  Skup: XVI jugoslovenski simpozijum za zaštitu od zračenja
  Održan: od 28.05.91 do 31.05.91
  Sažetak: Istražen je učinak udružene ozljede ( prijelom kosti + 2 Gygama-zaračenja) na aktivnost aspartat amonotransferaze (AST) ialanin aminotransferaze (ALT) u krvnoj plazmi pasa. Dobivenirezultati su pokazali da se samo aktivnost ALT mijenja,statistički zančajan pad aktivnosti 1. i 3. dana nakonozračivanja, dok se aktivnost AST statistički značajno nemijenja.
  Ključne riječi: udružena ozljeda, ozračivanje, prijelom kosti, aspartat aminotransferaza, alanin aminotransferaza, krvna plazma, pas

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Patomorfološke promjene u pasa s udruženom ozljedom.

  Autori:
  Grabarević, Željko (14604)
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Kraljević, Petar (23266)
  Capak, Darko (116995)
  Gomerčić, Hrvoje
  Vuković, Živana
  Urednici
  Franić, Zdenko
  Kubelka, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova prvog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 112 do 117
  Skup: Prvi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Istraživan je učinak udružene ozljede (stabiliziran prijelomkosti + ozračivanje s 2 Gy gama-zračenja) na patomorfološkepromjene u pasa. Patološkoanatomski i patološkohistološki nalazipokazuju promjene koje odgovaraju učincima subletalne dozezračenja na organizam, i upućuju na zaključak da prijelom kostinije pojačao učinak zračenja, što se inače događa kod udruženihozljeda.
  Ključne riječi: udržene ozljeda, prijelom kosti, ozračivanje, patološkoanatomski nalaz, patološko histološki nalaz, pas.

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Aktivnost AST i ALT u krvnoj playmi pilića kontaminiranih letalnom dozom P-32.

  Autori:
  Kraljević, Petar (23266)
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Emanović, Dubravko
  Urednici
  Franić, Zdenko
  Kubelka, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog simpozija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 53-96133-0-2
  Stranice: od 241 do 244
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.95
  Sažetak: Istraživana je aktivnost aspartat-aminotransferaze (AST) i alanin-aminotransferaze (ALT) u krvnoj plazmi pilića nakon jednokratne i/m aplikacije P-32 u doyi od 333 Mq/kg tjelesna mase. Dobiveni rezultati su pokazali porast aktivnosti ALT tijekom prvih pet dana i njen pad 7. i 10. dana pokusa. Statistički značajna razlika na razini 0,05 zabilježena je 5. dana nakon kontaminacije. Aktivnost AST porasla je 3. i. 5. dana, a 7. i 10. dana zabilježen je pad njene aktivnosti.
  Ključne riječi: pilići, kontaminacija, P-32, aspartat-aminotransferaza, alanin-aminotransferaza
  Ostalo:

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Učinak letalne doze radioaktivnog fosfora P-32 na bijelu krvnu sliku pilića

  Autori:
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Kraljević, Petar (23266)
  Urednici
  Franić, Zdenko
  Kubelka, Dragan
  Naslov zbornika: Zbornik radova drugog simpoyija hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96133-0-2
  Stranice: od 271 do 276
  Skup: Drugi simpozij hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.95
  Sažetak: Istražen je učinak betaosteotropnog radionuklida - radioaktivnog fosfora P-32 - na bijelu krvnu sliku brojlerskih pilića. Dobiveni rezultati pokazali su, već od prvog dana nakon kontaminacije, leukopeniju koja je nastala kao posljedica pada broja: limfocita 1. dana nakon kontaminacije, eozinofila 3. dana i heterofila 5. dana nakon kontamicacije.
  Ključne riječi: pilići, kontaminacija, P-32, leukociti, limfociti, eozinofili, heterofili,

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kraljević, P., Emanović, D., Šimpraga, M. Učinak letalne doze P-32 na aktivnost laktat i alfa-hidroksi-butirat dehidrogenaze u krvnoj plazmi pilića
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Erfurt, Germany
  Godina: 1992
  Stranice: od 186 do 0
  Skup: 24th Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology
  Održan: od 04.10.92 do 08.10.92
  Sažetak: U radu je istražen učinak radioaktivnog fosfora P-32, u količiniod 333 MBq/kg tjelesna mase, na laktat dehidrogenazu (LDH) ialfa-hidroksi-butirat dehidrogenazu (HBDH) u krvnoj plazmipedestodnevnih pilića hibrida teške pasmine "Jata". Dobivenirezultati u pokusnoj - kontaminiranoj - skupini pokazali suneznatan porast aktivnosti LDH u krvnoj plazmi tijekom prva tridana pokusa i pad aktivnosti 7. i 10. dana pokusa. Aktivnost HBDHporasla je u krvnoj plazmi pokusnih životinja tijekom prvih petdana pokusa, a 7. i 10. dana je bila niža nego u kontrolnojskupini.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, laktat dehidrogenaza, alfa-hirdoksi-butirat dehidrogenaza, krvna plazma, pilići.


 13. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kraljević, P., Emanović, D., Šimpraga, M. Učinak letalne doze P-32 naaktivnost leucin aminopeptidaze i gama-glutamil-transpeptidaze u krvnoj plazmi pilića
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stockholm, Švedska
  Godina: 1993
  Stranice: od 707 do 0
  Skup: 25th Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology
  Održan: od 10.06.93 do 14.06.93
  Sažetak: U radu je istražen učinak letalne doze radioaktivnog fosfora P-32(333 MBq/kg) na aktivnost leucin aminopeptidaze (LAP) igama-glutamil-transpeptidaze (GGT) u krvnoj plazmi pilićabrojlerskog tipa. Dobiveni rezultati u krvnoj plazmi pokusnihpilića pokazali su, osim petog dana pokusa, pad aktivnosti LAP uodnosu na kontrolnu skupinu. Aktivnost GGT se praktički nijemijenjala tijekom prvih 3 dana pokusa. Petog dana zabilježen jeblagi porast, a 7. i 10. dana pad aktivnosti GGT.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, leucin aminopeptidaza, gama-glutamil-transpeptidaza, krvna plazma, pilići.


 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kraljević, P., Šimpraga, M., Emanović, D. Aktivnost gama-glutamil transpeptidaze u krvnoj plazmi pilića kontaminiranih s različitim dozama P-32
  Naslov zbornika: Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 12 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: Cilj je rada bio istražiti da li se mijenja aktivnostgama-glutamil transpeptidaze (GGT) u krvnoj plazmi pilića nakoninterne kontaminacije različitim dozama radioaktivnog fosforaP-32. Na temelju dobivenih rezultata možemo zaključiti da seaktivnost GGT u krvnoj plazmi pilića mijenja nakon aplikacijeP-32. Unatoč tome dijagnostička vrijednost tog enzima u ovomeslučaju nije osobita, jer promjene njegove aktivnosti nastajurelativno kasno, t.j. kasnije nego promjene nekih drugihparametara.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, gama-glutamil transpeptidaza, krvna plazma, pilići.


 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Šimpraga, M., Bedrica, Lj., Miljanić, S., Capak, D., Kraljević, P. Kretanje broja leukocita i limfocita u krvi pasa s udruženom ozljedom

  Autori:
  Bedrica, Ljiljana (117331)
  Capak, Darko (116995)
  Miljanić, Saveta (31965)
  Naslov zbornika: Vetrinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 95 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: U radu je istražen učinak prijeloma kosti, liječenog stabilnomosteosintezom, i obostranog ozračivanja gama-zarakama (Co-6o)cijelog tijela od 2 Gy, na kretanje ukupnog broja leukocita ibroj limfocita u krvi pasa. Dobiveni rezultati su pokazali padukupnog broja leukocita 7. dana, a limfocita 3. i 11. dana nakonozračivanja. Na osnovi dobivenih rezultata može se zaključiti daudružena ozljeda ovakvoga tipa i intenziteta neće uzrokovatipojavu simptoma sindroma uzajamnog pogoršanja, pa će promjene ubijeloj krvnoj slici odgovarati učincima doze koju su životinjeapsorbirale.
  Ključne riječi: udružena ozljeda, gama-zračenje, prijelom, osteosinteza, leukociti, limfociti, periferna krv, pas.

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kraljević, P., Šimpraga, M., Emanović, D. Učinak P-32 na aktivnost aminotransferaza u pilića.
  Naslov zbornika: Abstracts of the IUPS regional meeting in Prague 1991
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prag, Poljska
  Godina: 1991
  Stranice: od 104 do 0
  Skup: Regional meeting of the International Union of Physiological Science
  Održan: od 30.06.91 do 05.07.91
  Sažetak: Cilj rada bio je istražiti kretanje aktivnosti aspartataminotransferaze (AST) i alanin aminotransferaze (ALT) u krvnojplazmi pilića nakon unutarnje kontaminacije letalnomdozom (333 MBq/kg) radioaktivnog fosfora P-32. Dobiveni rezultatisu pokazali porast aktivnosti ALT tijekom prvih pet dana pokusas statistički značajnom porastom 5. dana pokusa, i kasniji padaktivnosti 7. i 10. dana pokusa. Aktivnost AST bila je povišena3. i 5. dana pokusa, a 7. i 10. dana bila je niža nego ukontrolnoj skupini.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfor P-32, alanin aminotransferaza, aspartat aminotransferaza, krvna plazma, pilići.


 17. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Učinak radioaktivnog fosfora 32P na neke hematološke i biokemijske pokazatelje u krvi pilića.
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 18.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 114
  Sažetak: Istraživanja su obavljena na pilićima teške pasmine "Jata" obaspola, starosti 50 dana i tjelesne mase 1.5-2 kilograma kojimaje apliciran radioaktivni fosfor P-32 u količini od 333 MBq/kgtjelesne mase. Dobiveni rezultati pokazali su statistčki značajanpad leukocita i limfocita od 1. dana, pad eozinofila od 3.dana,pad trombocita i heterofila od 5. dana i pad koncentracijehemoglobina i vrijednosti hematokrita od 7. dana pokusa. Takođerje zabilježen statistički značajan pad koncentracije kalcija imagnezija 1. dana, koncentracije kalcija 3. dana i koncentracijemagnezija i fosfora 7. dana pokusa. Porast alkalne fosfatazezabilježen je 1. dana nakon aplikacije P-32.
  Ključne riječi: radioaktivni fosfoer 32P, eritrociti, leukociti, limfociti, eozinofili, heterofili, hemoglobin, hematokrit, kalcij, fosfor, magnezij, alkalna fosfataza, krv, krvna plazma, pilići.


 18. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Učinak radioaktivnog fosfora 32P na neke hematološke i biokemijske pokazatelje u krvi pilića
  Fakultet: Veterinarski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 18.06.93
  Broj stranica: 114
  Autor: Šimpraga Dr. Miljenko
  Rad: Doktorat


 19. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Učinak radioaktivnog fosfora P-32 na neke parametre u krvnoj plazmi pilića

  Autori:
  Šimpraga, Miljenko (104775)
  Kraljević, Petar (23266)
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je istražen učinak letalne količine radioaktivnog fosfora P-32 na koncentracije kalcija, fosfora, magnezija i aktivnost alkalne fosfataze, u krvnoj plazmi pilića brojlerskog tipa. Rezultati istraživanja pokazali su statistički značajan pad koncentracije kalcija i magnezija 1. dana nakon aplikacije P-32, koncentracije kalcija 3. dana, koncentracije magnezja i fosfora 7. dana pokusa. Aktivnost alkalne fosfataze statistički je značajno porasla 1. dana nakon aplikacije P-32.
  Ključne riječi: pilići, P-32, kontaminacija, kalcij, fosfor, magnezij, alkalna fosfataza, krvna plazma


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr