SVIBOR - Projekt broj: 3-03-294

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-294


UČINCI IONIZACIJSKOG ZRAČENJA U PERADI


Glavni istraživač: KRALJEVIĆ, PETAR (23266)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.97.

Ukupno radova na projektu: 19
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 290 178

Sažetak: Istraživan je učinak radioaktivnog fosfora P-32 ubrizgan i.m. u količini od 333 MBq/kg tjelesne mase na: (1) aktivnost aspartat-aminotransferaze (AST), alanin-aminotransferaze (ALT), laktat-dehidrogenaze (LDH), alfa-hidroksibutirat dehidrogenaze (HBDH), leucin-aminopeptidaze (LAP), gama-glutamil-transpeptidaze (GGT), alkalne fosfataze (AP), kolinesteraze (ChE), zatim na (2) koncentraciju ukupnog kolesterola (UK) ukupnih lipida (UL), kalcija (Ca), fosfora (P) i magnezija (Mg), te na (3) broj eritrocita (E), trombocita (T), leukocita (L), limfocita (Li), heterofila (He) i eozinofila (Eo), koncentraciju hemoglobina (Hg) i vrijednost hematokrita (Ht) u krvi pilića. Također su istraženi klinički znakovi i patoanatomske promjene unutarnje kontaminacije letalnom dozom P-32. Dobiveni rezultati su pokazali da je aktivnost većine enzima bila povećana tijekom prvih pet dana pokusa, a da je 7. i 10. dana pokusa bila smanjena. Aktivnost ChE nije se mijenjala, a aktivnost LAP-a i koncentracija UL bila je smanjena tijekom cijelog pokusnog razdoblja. Koncentracija Mg bila je smanjena prvog i sedmog dana, koncentracija kalcija prvog i trećeg a koncentracija fosfora bila je smanjena sedmog dana nakon kontaminacije. Leukopenija i limfocitopenija zabilježena je već 1. dana pokusa, eozinopenija trećeg a heterofilopenija petog dana pokusa. Ostali krvni parametri bili su smanjeni 5. dana pokusa. Prve simptome bolesti pilići su pokazivali 6. dana pokusa, a do 10. dana pokusa uginula su 4 pileta. Patohistološki nalaz bio je tipičan za akutnu kontaminaciju letalnom dozom radionuklida. Dobiveni rezultati pokazuju da određivanje aktivnosti nekih enzima u krvnoj plazmi mogu poslužiti za dijagnozu akutne radioaktivne kontaminacije u pilića.

Ključne riječi: Radioaktivni fosfor P-32, aspartat-aminotransferaza, alanin-aminotransferaza, laktat-dehidrogenaza, alfa-hidroksi-butirat-dehidrogenaza, leucin-aminopeptidaza, gama-glutamil-transpeptidaza, alkalna fosfataza, kolinesteraza, ukupni kolesterol, ukupni lipidi, kalcij, fosfor, magnezij, eritrociti, trombociti, leukociti, limfociti, heterofili, eozinofili, hemoglobin, hematokrit, krvna plazma, krv, klinička slika, patohistološke promjene, patoanatomske promjene, pilići.

Ciljevi istraživanja: Budući da u našim ranijim istraživanjima načinjenim na pilićima teške pasmine (pokusi su načinjeni do 1990. godine) nismo našli nikakvih kliničkih niti patomorfoloških promjena na organima pilića nakon aplikacije P-32 u količini od 166,5 MBq/kg tjelesne mase (prema podacima iz literature to je poluletalna doza za neke pasmine kokoši) htjeli smo upotrijebiti dvostruko veću količinu P-32 s ciljem da utvrdimo: 1) da li će i kakve promjene na organima pilića uzrokovati dvostruko veća količina P-32; 2) da li će se, kako i kada eventualne promjene na organima pilića uzrokovane ionizacijskim zračenjem odraziti promjenama u biokemijskim parametrima (a određivanje hematoloških parametara poslužit će nam kao referentne vrijednosti), i 3) da li će eventualne promjene u biokemijskim parametrima u krvi moći poslužiti za rano otkrivanje patomorfoloških ili funkcionalnih poremećaja na organima pilića, naročito onih organa koji služe kao ciljni organ za dotični radionuklid. Budući je riječ o temeljnim (ali i ciljanim istraživanjima) očekivali smo da će dobiveni rezultati proširiti naša znanja o učincima ionizacijskog zračenja u pilića teške pasmine u slučaju unutarnje radioaktivne kontaminacije. Osim toga, očekivali smo da dobiveni rezultati, ili barem neki od njih, mogu imati praktičnu vrijednost, tj. da mogu poslužiti u dijagnostici akutne radioaktivne kontaminacije. Dosadašnja istraživanja opravdala su naša očekivanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr