SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-03-299

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-03-299


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 22
Ukupno objavljenih radova: 25


Naslov: Valpotić, I., Franković, M., Vrbanac, I.: Identifikacija mladih i odraslih svinja osjetljivih na enterotoksigeničnost Escherichiae coli putem detekcije receptora za F4(K88)ac u porubu sluznice ili u fecesu

Autori:
Franković, Marijan
Franković, Marijan
Zidar, Vlado
Časopis: Comp.Immun. Infect. dis.
Broj: 4
ISSN: 0147--957
Volumen: 15
Godina: 1992
Stranice: od 271 do 279
Broj referenci: 23
Jezik: engleski
Sažetak: Pokušali smo determinirati F4(K88) adhezivni i ne adhezivni fenotip u odbijenog praseta starog više od 3 tjedna i odrasle svinje (mlađe od 6 mjeseci) pomoću ELISE imobilizirajući fimbrijalni antigen F4(K88) ili F4(K88)+E coli stanica(soj 1823 i 1476) i izolaciju malih crijevnih četkastih rubova ili laganih fekalnih brisova od istih životinja. Devetnaest od 22 neonatusa (86%) , 17 od 20 odbijene prasadi (85%), 26 0d 39 odraslih svinja (67%) identificirano i klasificirano kao F4(K88)prema negativnim ili pozitivnim receptorima pomoću ELISA. ELISA je otkrila kod odraslih svinja specifičnu reakciju kod 87% , kao i u fecesu neonatusa(90%) i kod odbijene prasadi (91%). Senzitivitet pokusa je bio veoma nizak(38%) jer je uzorak fecesa sadržavao malo receptonog -matrijala nedostatno za komparativno fenotipiziranje.Receptor pozitivnog četkastog ruba u neonatusa i odbijene prasadi odreagirao je značajno bolje od (P 0.02, 0.001) s pročišćenim F4(K88) antigenom nego je taj natigen odreagirao kod odraslih svinja.Bio je to dobar "sporazum" između prosječnih ELISA vrijednosti za feces odojka i starije svinje.S ovim pokusom mi možemo determiniratri F4(K88) fenotip odojka pomoću rektalnih crijevnih briseva lakše nego pokušati izolacija četkastog ruba.
Ključne riječi: Crijevni F4 (K88) receptor, E. coli, ElISA detekcija , feces, svinja.

Naslov: N. Vijtiuk,S. Ćurić,G. Lacković,I. Udovičić,I. Vrbanac and I. Valpotić:Histopatološke promjene u tankon crijevu prasadi zaraženih s F4ac+ ne enterotoksičnim ili enterotoksičnim sojem E. coli

Autori:
Lacković, Gordana
Časopis: Comp. Ummun. infect. diss.
ISSN: 0147--957
Volumen: 112
Godina: 1995
Stranice: od 1 do 10
Broj referenci: 15
Jezik: engleski
Sažetak: Četiri soja Escherichia coli (specifičnih za svinje) bila su istražena na njihov učinak na sluznicu tankog crijeva u 4 tjedna stare prasadi.Prasad je bila zaražena preko ustiju.Za pokus su korišteni: soj 1467 (adhesin negativan, netoksičan) sojevi 247 i 1466 ( adhesin pozitivan, ne toksičan).Soj je dobiven genetskim inžinjeringom od soja 1467 sadržavajući divlji tip plasmida i rekombinantni plasmid s F4 antigenom (adhesivni) ; i soj M1823 (adhezin pozitivan, toksični). U dodatku, bili su istraženi 2 tjedna stari odojci koji su uginuli od prirodne kolibaciloze (sojevi"Ihan 1 i Ihan 2".adhezin pozitivan, toksičan). Soj M1823 i sojevi iz Ihana proizvodili su umjerene i vidljive lezije. Soj 2467 nije uzrokovao promjene na sluznici niti postojanje upale.Soj 1466 i 2407 uzrokovali su srednje jaku infilatraciju leukocitima (mononukleari i polimorfonukleari) u jejunumu ( ali ne u lleumu) i lamini propriji.Koliko god sojevi 1466 i 2407 nisu uzrokovali oštećenja na sluznici tankog crijeva nužno je ih je i dalje istraživati kaopotencijalne sojeve za oralnu vakcinu za odbitu prasad protiv proljeva uzrokovanog s E. coli.
Ključne riječi: Histopatologija, E.coli, odbijena parasad

Naslov: Ivan Vrbanac, Tomislav Balenović, Rayane Yammine, Ivica Valpotić, Boris Krsnik : Prenatalni gubici odojaka na Novotopolskoj farmi u Bosni i Hercegovini
Časopis: Preventive Veterinary Medicine
Broj: 1
ISSN: SSDI-0167
Volumen: 24
Godina: 1995
Stranice: od 23-30 do 30
Broj referenci: 16
Jezik: engleski
Sažetak: Trogodišnji pilot projekat istraživanja mortaliteta prasadi pod sisom a na Novotopolskoj farmi u Bosni i Hercegovini dala je mnogo informacija o razlozima uginuća i izlučenja prasadi i veterinarima i proizvođačima kao i uvid u strukturu gubitaka,vrijeme njihovog pojavljivanja i učestalosti na razini uzgoja.Ovo može biti i model primjenjiv na nacionalnoj razini.PrimjenjeniSNOVET sustav kao dio Nacionalnog monitoring sustava prihvačenog u USA 1985 godine služi za klasifikaciju uzroka smrti prasadi na osnovi razudbenih nalaza.Tako je od lipnja 1985. godine do 31. svibnja 1988. godine na Novotopolskoj farmi bilo rođeno 354 094 odojaka u 34 648 legala. Istraživanjem razloga gubitaka utvrdili smo: 20 682 (5,8%) bilo je mrtvorođeno, a 49 058 (14.7%) odojaka uginulo je od rođenja do odbića. U strukturi gubitaka to izgleda ovako: od prignječenja uginulo je 6%, od gastrointestinalnog sindroma 3.9%, kaheksije /gladovanje 2.2%, malih težina 1.6%, pneumonije 0.02% odojaka.Koristeći se ovim pisanim podacima kao informaciji o kretanju karentne patologije na velikim i manjim svinjogojskim farmama možemo kreirati veoma učinkovitu strategiju umanjivanja gubitaka putem njihove kontrole do odbića.Inaće,to je najveći period gubitaka u proizvodnji odojaka za tov i zbog toga to predstavlja veliki riziko za proizvođača a za veterinare izazov u borbi za umanjivanje troškova proizvodnje prasadi za tov.
Ključne riječi: Monitoring, gubici, sisajuća prasadMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr