SVIBOR - Projekt broj: 3-03-299

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-299


PARAGENETSKIH ČIMBENIKA NA PATOLOGIJU U UZGOJU SVINJA


Glavni istraživač: VRBANAC, IVAN (53262)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 25.05.90. do 25.05.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za patologiju
Adresa: .
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 290-312
Telefon: 385 (01)2390-312
E-mail:

Sažetak: Tijekom 3 godine na jednoj velikoj svinjogojskoj farmi(Dubravica) pratili smo parametre bioklime u nastambama za svinje /temeperatura zraka , relativna vlažnost i strujanje zraka ). Istovremeno pratili smo patologiju i bolesti u sisajuće, odbite prasadi i tovljenika. Uzrok smrti smo postavljali na osnovi patomorfoloških nalaza ( monitoring sustav praćenja patologije svinja). Dobivene vrijednosti za pojedine parametre bioklimata u nastambama za svinje korelirali smo s rezultatima patomorfoloških pretraga uginule prasadi i tovljenika. Iz tako dobivenih rezultata možemo tijekom idućih godina istraživanja kreirati monitoring praćenja bioklime u nastambama za svinje u intezivnoj proizvodnji,povezanog s patologijom svinja svih uzrasta. A to je osnov suvremenijeg osmišljavanja zaštite zdravlja svinja u intezivnim svinjogojskim jedinicama, i tako stvarati osnove za dobrobit životinja (wellfair), što je i pretpostavka da uđemo u svijet uljuđenih zemalja. Nalaz sojeva E. coli K88(F4),K99(F5) i 987P(F6) dalo nam je sofisticiraniji uvid u kretanje ove infekcije u prasadi tijekom dojnog period kao i nove mogućnosti preveniranja i umanjivanja gubitaka u neonatusa (raširenost i vakcinalni sojevi). Širenje Širenje klostridijalnih infekcija u odojaka do u prvih sedam dana života veoma je važno pitanje u preventivi ovog oblika proljeva što do danas nije razjašnjeno. Uz širenje zaraze kontaktom među neonatusima, kao i putem fecesa i urina jedan od značajnih puteva širenja infekcije je putem tvorničkih smjesa za krmače i prasad.

Ključne riječi: Monitoring, gubici, bioklima, patologija, Escherichia coli Clostridium perfrigens, patohistologja, prasad .

Ciljevi istraživanja: S istraživanjima opisanih parametara bioklime u nastambama za svinje kao važnog paragenetskog čimbenika koji direktno ine dvosmisleno najače utjeće na zdravlje svinja u proizvodnji imali smo za cilj da : temeljem dobivenih rezultata(korelativnih vrijednosti mjerenja bioklimatskih parametara i frekvencije gubitaka ) iznađemo način da umanjimo gubitke u svinjogojskoj proizvodnji.Krajnji cilj bio bi kreirati nadzorni sustav nad patologijom i bolestima koje prate svinjogojsku proizvodnju,posebno uzgoj prasadi za tov. Rezultati dosadašnjih preliminarnih istraživanja bili su očekivani : zabilježena temperatura zraka u prasilištima bila je znatno niža (23,9 + -3,8 C) od potrebne (29-35 C) u zoni prasadi. To je uzrokovalo visok mortalitet prasadi pod sisom od GIS-a (l9.6+ -11.8 uginuća/za svaki mjesec , i od BP (46.6+-24.1) Vrijednosti ostalih parametara nisu narušavale ambijetalne uvjete prasadi. Za uspostavu jednog sofisticiranog sustava nadzora i kontrole bolesti u intezivnon svinjogojstvu treba još validnih podataka o vrijednosti parametara bioklime i pračenja gubitaka u prasadi.Osim toga temeljem jednog takvog sustava praćenje bioklime moglo bi se predviđati pojave određene patologije i bolesti svinja tijekom godišnjih doba. Mi smo uzročnika ove bolesti utvrdili u hrani za krmače i prasadi u farmi gdje se pojavila ova bolest .Daljim istraživanjima želimo utvrditi širenje bolesti od krmača na odojke i između odojaka.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: >FG (YU) CRO 933 Monitoring study of swinw pathology II.
  Naziv ustanove: U.S. Department of agriculture, USA
  Grad: 20090-6464 - Washington, D.C., U.S.A

 2. Naziv projekta: 3-03-307 Kolibaciloza,imunopatologija i imunoprophylaksa dijareje u pras adi
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zavod za biologiju
  Grad: 41ooo - Zagreb, Republika Hrvatska

 3. Naziv projekta: 4-05-171 Genetski i fenotipaski parametri osobina plodnosti i rasta svinja
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zavod za stočarstvo
  Grad: 41ooo - Zagreb, Republika Hrvatska

 4. Naziv projekta: 3-03-340 Mikroklima i etologija u svinjogojskoj proizvodnji
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Grad: 41ooo - Zagreb, Republika Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: US Department of Agriculture, P.O. Box: 96464odnji
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 20090-6464 - Washington, D.C., U.S.A

 2. Naziv ustanove: Prirodoslovno matematički fakultet, Zavod za animalnu fiziologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 41ooo - Zagreb, Republika Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zavod za stočarstvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 41ooo - Zagreb, Republika Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr