SVIBOR - Projekt broj: 3-03-302

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-302


METABOLIZAM UGLJIKOHIDRATA U DIJABETESU I SIDEROPENIČNOJ ANEMIJI


Glavni istraživač: SVETINA, ANTE (45645)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za patološku fiziologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)041 290-181
teleFaks: 385 (0) 041 214-697

Sažetak: Istražuje se aktivnost glikolitičkog,glukoneogenog i pentoza fosfatnog metaboličkog puta u aloksanskom dijabetesu na štakorima i miševima,prije i nakon presađivanja endokrinog tkiva gušterače od srodnih i nesrodnih davalaca. Osobito se istražuju učinci transplantacije na metabolizam ugljikohidrata i masti s obzirom na predhodno trajanje bolesti. Rezultati se uspoređuju s rezultatima inzulinske terapije. Uspješnost transplantacijske i inzulinske terapije prosuđuje se na temelju usporedbe enzimskih aktivnosti u tako liječenih životinja sa stanjem njihovih enzimskih aktivnosti netom prije liječenja (početna dijabetična kontrola),kao i s aktivnostima u zdravih životinja (zdrava kontrola). Nadalje, u svrhu što pouzdanije procjene regulacije metabolizma ugljikohidrata i masti u jetri liječenih životinja, još se uspoređuju njihove enzimske aktivnosti s onima u neliječenih životinja u kojih dijabetes traje jednak broj dana (paralelna dijbetična kontrola). U drugom dijelu rada istražuje se metabolizam ugljikohidrata u postnatalnoj sideropeničnoj anemiji svinja. Naime, zbog slabe transplacentarne propusnosti za željezo,kao i male količine željeza u mlijeku krmača,često dolazi do manjka željeza u mlade prasadi držane u intenzivnom uzgoju. U našem radu prate se promjene brojnih hematoloških vrijednosti tijekom razvoja sideropenične anemije i uspoređuju se s kretanjem određenih biokemijskih vrijednosti u krvi (glukoza i njeni prekursori,lipidi). Nadalje, određuju se i uspoređuju aktivnosti ključnih enzima u hepatičkom metabolizmu ugljikohidrata zadravih i anemičnih svinja.

Ključne riječi: aloksanski dijabetes, štakor, miš, inzulin, endokrine stanice pankreasa, piruvat kinaza,fruktoza-1,6-bisfosfataza, glukoza-6-fosfataza, ATP-citrat liaza, anemija, svinja, manjak željeza, eritrocitni parametri, glukoza, laktat, slobodne masne kiseline.

Ciljevi istraživanja: U pokusima na štakorima i miševima želi se ustanoviti u kojoj mjeri,i koliko dugo,transplantacija endokrinog tkiva gušterače može korigirati poremećeni metabolizam ugljikohidrata i masti u šećernoj bolesti, u usporedbi s inzulinskom terapijom. Osim toga,želi se saznati u kojem periodu trajanja bolesti primjena transplantata daje najbolje rezultate. Nadalje, na temelju određivanja nekih bitnih hematoloških i biokemijskih vrijednosti u krvi, te mjerenja aktivnosti ključnih enzima u metabolizmu ugljikohidrata, želi se saznati u kojoj mjeri manjak željeza utječe na metabolizam ugljikohidrata u postnatalnoj anemiji svinja. Konkretno se nastoji procijeniti da li je u sideropeničnoj anemiji povećana potrošnja glukoze u organizmu. Na temelju postignutih rezultata također je moguće prosuđivati o tome, da li je za čestu pojavu hipoglikemije u netom rođene prasadi odgovorna, osim slabe razvijenosti glukostatskih mehanizama, još i povećana potrošnja glukoze što nastaje kao posljedica prirođenog manjka željeza.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković"
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Svinjogojska farma "Gradac", PIK Vrbovec
    Tip ustanove: Državni institut
    Grad: 43216 - Vrbovec, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr