SVIBOR - Projekt broj: 3-03-303

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-303


OSOBITOSTI GLUKONEOGENEZE PRI METABOLIČKIM POREMEĆAJIMA KRAVA


Glavni istraživač: KAMPL, BRANIMIR (124766)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 36
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za patološku fiziologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2390-182
teleFaks: 385 (0)1 2390 184
teleFaks: 385 (0)1 214-697
Telefon: 385 (0)01 2390 182
E-mail: kamplQmavef.vef.hr

Sažetak: U mliječnih krava koje očituju poremećaje metabolizma, odnozno bez poremećaja metabolizma i dobrim proizvodnim i reproduktivnim svojstvima, određuju se u biopsatima jetre in vivo aktivnost citosolne NAD-malat dehidrogenaze i citosolne fosfoenolpiruvat karboksikinaze. U uzorcima krvi određuje se razina ukupnih lipida, ukupni i slobodni kolesterol, glukoza slobodne masne kiseline, anorganski fosfor i kalcij. Očekujemo da će rezultati pružiti dodatni uvid u odvijanje glukoneogenetskih procesa u preživača, kao i o patogenezi metaboličkih bolesti. Tijekom eksperimenta, primjenjuju su nove analitičke metode koje daju uvid u metabolički status životinja, a istovremeno su pogodnije za praktičnu primjenu (određivanje uree i bjelančevina u mlijeku). Od 1995 radi se na uvođenju analitike nukleinskih kiselina, pripadajućih za pojedine enzime.

Ključne riječi: Mliječne krave, jetra, glukoneogeneza, krvni serum, metabolički poremećaji.

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja jest istražiti aktivnost ekstramitohondrijalne malat dehidrogenaze (MD) i fosfoenolpiruvat karboksikinaze (PEPCK) u hepatocitima visoko proizvodnih mliječnih krava in vivo, za koje se utvrdi da boluju od metaboličkih poremećaja (ketoze ili kisele indigestije - stanja koja uključuju metaboličku acidozu, odnosno u zdravih krava koje očituju povoljna proizvodna i reprodukcijska svojstva. Intenzitet metaboličkih poremećaja prosudit ćemo određivanjem serumske koncentracije ukupnih lipida, ukupnog holesterola i njegovih frakcija, glukoze, slobodnih masnih kiselina, ketonskih tijela,te kalcija i anorganskog fosfora. Budući da ovo područje biokemije i fiziologije u preživača nije dovoljno istraženo,rezultati ovog istraživanja dopunili bi postojeće spoznaje o aktivnosti navedenih enzima u preživača. Pored toga, očekujemo da bi dobiveni rezultati omogućili bolji uvid u obim stvaranja oksalacetata iz propionata in vivo u bolesnih životinja, odnosnoo značaju ovog dijela glukoneogenetskog puta u okviru patogeneze metaboličkih poremećaja. Očekujemo da bi rezultati aktivnosti enzima u jetri, u usporedbi sa rezultatima biokemijskih parametara u krvi i mlijeku mogli poslužiti kao pokazatelj razvojnog stadija metaboličkog poremećaja, što bi otvorilo mogućnost primjene u dijagnostici. Konačno u tijeku istraživanja postepeno bi se usvajale suvremenije tehnike analitike enzima i metabolita.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-03-303 Biochemische und molekulaere Untersuchungen der physiologischen Mechanismen die die metabolische Funktion der Milchkuehen bestimmen
  Naziv ustanove: Veterinaermedizinische Fakultaet der Ludwig-Maximilians Universitaet Muenchen
  Grad: Muenchen, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Pik_ČAZMA, FARMA MLIJEČNIH KRAVA, GRABOVNICA
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 2. Naziv ustanove: Farma mliječnih krava "Grabovnica" PIK Čazma
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 43240 - Čazma, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr