SVIBOR - Projekt broj: 3-03-304

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-304


EKSPERIMENTALNO HISTOTOKSIKOLOŠKO ISTRAŽIVANJE TROVANJA RIBA


Glavni istraživač: KOZARIĆ, ZVONIMIR (95893)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Adresa: Heinzelova 55, 385 (0) 41 29 02 45
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 290 245
Telefon: 385 (0)41 205 825 home

Sažetak: Početna će se istraživanja izvršiti na šaranima (Cyprinus carpioL.), a prema mogućnostima nastavit ćemo sa drugim vrstamaslatkovodnih i morskih riba. Eksperimentalni dio izvodit će se uakvarijima sa dekloriranom vodom poznatih fizikalno-kemijskihsvojstava (temperatura, pH, tvrdoća, alkalitet). Pratit će seakutni i kronični učinak različitih toksičnih tvari (teškimetali, pesticidi, ind. zagađivači i drugi kemijski spojevi). Usvakom eksperimentu uz pokusnu bit će postavljena i kontrolnaskupina. Za istraživanje će se koristiti ona tkiva koja sunajizloženija djelovanju toksičnih tvari, a to su prvenstvenoškrge, jetra, bubreg, gonade i mozak. Promjene u građi tkivanakon djelovanja toksičnih tvari pratit će se histološkimmetodama, a promjene u aktivnosti encima i količine glikogena imasti histokemijskim metodama. Od encima istraživat će se encimiuključeni u metabolizam ugljikohidrata i masti (glukoza-6-fosfataza, heksokinaza, glukoza-6-fosfat dehidrogenaza,dehidrogenaza mliječne, jantarne, i beta-hidroksi maslačnekiseline), a po potrebi i drugi encimi. Osim spomenutog,istraživat će se aktivnost encima uključenih u prijenos tvarikroz stanične membrane i procese unutarstanične razgradnje tvari(alkalna i kisela fosfataza, nespecifične esteraze). Primjenomanalitičkih metoda pratit će se raspodjela toksičnih tvari i/ilinjihovih metabolita u pojedinim tkivima. U tu svrhu koristit ćese AAS, HPLC i ELISA.

Ključne riječi: šarani (Cyprinus carpio L.), trovanje, teški metali, agrokemijski spojevi, raspodjela u tkivu.

Ciljevi istraživanja: Predloženo istraživanje izvodit će se u dva dijela. U prvom dijelu opisanim će se metodama eksperimentalno istraživati utjecaj toksičnih tvari na građu i određene parametre metabolizma tkiva pod utjecajem određenih koncentracija toksične tvari. U početku koristit ćemo šarane, a kasnije i druge slatkovodne i morske ribe. Budući da će se pokusi izvoditi u strogo kontroliranim eksperimentalnim uvjetima, dobiveni rezultati ukazivat će na specifične promjene u građi i metabolizmu pojedinih organa uzrokovanih toksičnom tvari i tako pridonesti spoznajama o mehanizmu toksičnog djelovanja. Rezultati spomenutih istraživanja mogli bi unaprijediti histopatološku dijagnostiku trovanja određenom toksičnom tvari u riba. Zbog vrlo malo podataka u literaturi, taj dio istraživanja mogao bi biti značajan doprinos ekotoksikologiji. U drugom dijelu, koji će se obavljati paralelno sa navedenim eksperimentalnim istraživanjima, sustavno će se istraživati raširenosti histopatoloških promjena na organima riba Jadranskog mora. Takova istraživanja samo su dio istraživanja patologije morske faune za koja smatramo da su izuzetno važna u smislu unapređivanja ribarstva i proširenja riblje populacije u Jadranskom moru. Bez poznavanja postojeće patologije riba na određenom području Jadrana, kao i bez poznavanja mogućih uzročnika tih promjena, svaki zahvat u smislu proširenja riblje populacije neće dati zadovoljavajuće rezultate. Uzorci riba za takva istraživanja uzimali bi se tijekom ribolova na određenim dijelovima Jadrana. Do sada smo preliminarno obradili okolicu Primoštena, a rezultati dijela obrađenog materijala su u tisku.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr