SVIBOR - Projekt broj: 3-03-308

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-308


Etiopatologija sustavnih miopatija životinja


Glavni istraživač: ČULJAK, KRIŽAN (8554)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.94.

Ukupno radova na projektu: 7
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Komunikacija

Sažetak: Tijekom 1991. godine prikupili smo muskulaturu od 50 tovljenika iz jedne veće farme. Patohistološki u skoro svih 150 uzoraka zamijećene su distrofične promjene različitog stupnja ali i promjene na krvnim žilama. Zbog navedenog smo u 1992. godini uzeli uzorke od novih 50 tovljenika. Promjene u mišićju odgovaraju sustavnoj miopatiji, a na krvnim žilama su kroničnog tijeka s zadebljanjem i hiperplazijom endotela, fibroelastičnom proliferacijom i mononuklearnom infiltracijom. U 1992. godini uzimali smo i muskulaturu janjadi iz jedne veće farme i individualnih uzgajivača. U velikom broju pregledanih mišića ustanovili smo tipičnu voštanu distrofiju i distrofičnu kalcifikaciju glutealne muskulature te voštanu distrofiju srčanog mišića. Kako je mortalitet janjadi bio visok, preporučili smo preventivno vitaminsko-mineralni dodatak Muvisel, Pliva i polučili zadovoljavajuće rezultate. Krajem 1992. uzimali smo muskulaturu 50 tovljenika, oskudno hranjenih u seoskim domaćinstvima zapadne Hercegovine. U tim krajevima svinje oskudno hrane (nešto napoja, posije i zeleni travni pokrov) do pred klanje i tek u listopadu i studenom dodaju ponešto kukuruza. Patohistološke promjene su ukazivale na nutritivni deficit, a kako je ljeto 1993. bilo vruće i suho, nije bilo ni travnatog pokrova, te je došlo do brojnijeg uginuća tovljenika, po našem mišljenju od sustavne miopatije, bez obzira što su kliničke veterinarske dijagnoze "intoksikacija" ili "bronhopneumonija". Radi provjere naše pretpostavke, uzeli smo i krajem 1993. uzorke muskulature 50 tovljenika s istog lokaliteta. U 1993. godini analizirali smo iznenadno uginuće većeg broja prasadi u jednoj farmi. Uz distrofične promjene muskulature patohistološki smo našli i infarkte u srčanom mišiću a od etioloških čimbenika utvrdili smo deficit E-vitamina u hrani i grublji postupak (stres) kod odbića, odn. u vrijeme gladovanja. Tijekom cijelog navedenog razdoblja uzrimali smo muskulaturu i srčani mišić tovne teladi i junadi u tovu. Utvrđene promjene bile su povod za radni naslov magistarske rasprave pod naslovom "Patohistološke promjene u srčanom mišiću teladi u tovu" koja je u tijeku. Obavili smo i nekoliko biokemijskih analiza seruma junadi u tovu i našli veće količine NO2 što nas upućuje da se pozabavimo istom problematikom. U 1994. godini posebno smo se bavili problematikom sustavne miopatije mlade-sisajuće jaradi te kongenitalnom strumom jaradi. Jedna i druga bolest pojavljuju se u sve većem broju na područjima na kojima do sada nisu bule utvrđene ili nisu predstavljale veće značenje.

Ključne riječi: miopatija, voštana distrofija, muskulatura, svinje, prasad, janjad, telad, junad

Ciljevi istraživanja: Cilj rada je kroz patohistološku pretragu srčane i tjelesne muskulature životinja s različitih lokaliteta i različitog zdravstvenog i zoohigijenskog tretmana proniknuti u etiologiju i definirati etiološke čimbenike, te kroz njihovo uklanjanje ili korekciju osigurati proizvodnju kvalitetnijeg animalnog proizvoda. Na taj način pomažemo očuvanju zdravlja ljudi i smanjujemo mortalitet životinja u intenzivnom i ekstenzivnom uzgoju.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Svinjogojska farma PIP Sljeme, Sesvete
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Svinjogojska farma PIK Vrbovec
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 43216 - Vrbovec, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: "Agrolaguna" - farma ovaca
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 52440 - Poreč, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: PIK Kutjevo
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 55340 - Kutjevo, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr