SVIBOR - Projekt broj: 3-03-309

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-309


EKOLOŠKI OPRAVDANA KEMIJSKA HIGIJENIZACIJA GNOJNICE IN VITRO


Glavni istraživač: ASAJ, ANTUN (972)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 15
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za zoohigijenu
Adresa: Heizelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 290 290
teleFaks: 385 (0)41 214 697

Sažetak: 1991.-1992: U vodenoj emulziji fecesa goveda, svinja, ovaca i kokoši s oko 5 % suhe tvari postignuta je higijenizacija uz oko 90 % redukcije odabranih testnih bakterija indikatora. To je postignuto uz miješanje supstrata i izlaganja od najmanje 30 minuta bilo s 0,05% peroctenom kiselinom s ok0 15% djelatne tvari ili s 0,15% kalcij hipoklorita s 45% djelatnog klora. Jedino je za higijeniyaciju emulzije fecesa svinja bila potrebna 0,10% peroctena kiselina. Pri kemijskoj higijeniyaciji gnojnice u ekološkom smislu u pravilu ne treba prekidati prirodni biokemijski proces, izuzev uz opravdanje u slučaju sumnje ili pojave zaraznih bolesti životinja i ljudi. 1993: Ekološki opravdana ubrzana termička higijenizacija duboke stelje pilića u tovu u vrtnom komposteru uz odabrane bakterije indikatore (Salmonella schleissheim, Streptococcus faecalis i enteropatogeni soj E. coli) uložene u plastične ampule dovelo je do redukcije indikatorskih bakterija oko 99%. To je postignuto uz izdašnu aeraciju miješanjem supstrata svaka 3 dana bez obzira na dodavanje ili ne dodavanje enzimatsko-bakterijskog kompleksa uz dane optimalne biološke, fizikalne i kemijske uvjete za kompostiranje supstrata. U to su uključeni obujam kao i termoizoliranost stijenki kompostera. U supstratu je postignuta najviša temperatura od 57 oC i 58 oC uz prosjek od 45 oC, u razdoblju od 14 do 42 dana, odnosno od 14 do 56 dana kompostiranja.

Ključne riječi: Kemijska i termička higijenizacija, tekući gnoj, bakterijski indikatori, biokompost, duboka stelja, peroctena kiselina, kalcij hipoklorit, enzimatsko-bakterijski kompleks.

Ciljevi istraživanja: Ekološki je opravdana higijenizacija fekalne tvari u stočarstvu u slučaju sumnje ili pojave zaraznih bolesti životinja i ljudi. Izabrane tvari su dva biodegradabilna kemijska dezinficijensa u odnosu na odabrane testne bakterije, pa je pretpostavljena doza i koncentracija za moguće nesporogene bakterijske učinke. Zbog zahtjeva prakse pristupili smo istraživanju higijenizacije smjese duboke stelje pilića u tovu. Ugovorena je međunarodna suradnja s Institut fur Tiermedizin und Tierhygiene Universitata Hohenheim, B. R. Deutschland. Njemački partner je preko Ministerium fur Wissenschaft und Kunst Baden-Wirtemberg osigurao stipendiju i specijalizaciju mladog istraživača na projektu. U okviru istraživanja u vrtnom komposteru analizirali smo mogućnost ubrzane termičke higijenizacije samozagrijavanjem smjese duboke stelje pilića u tovu u odnosu na odabrane testne bakterije bez i uz dodatak enzimatsko-bakterijskog kompleksa.


SURADNJA - PROJEKTI 1. Naziv projekta: M.z.RH533-05/92 Higijenske, tehnološke i ekološke mogućnosti kompostiranja kokošjeg gnoja, stelje, otpadaka iz valionice i zelene mase za proizvodnju humusa.
  Naziv ustanove: Ministerium fur Wissenschaft und Kunst Baden-Wurtemberg
  Grad: Stuttgart, Deutschland


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fur Tiermedizin und Tierhygiene Universitata Hohenheim
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Stuttgart, Deutschland

 2. Naziv ustanove: KOKA d.p.s p.o.
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 42000 - Varaždin, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr