SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-03-311

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-03-311


Broj radova citiranih u CC: 9
Broj ostalih radova: 114
Ukupno objavljenih radova: 123


Naslov: Isotype-specific antibody responses in sera and mucosal secretions of calves experimentally infected with bovine herpesvirus 1

Autori:
Madić, Josip (95882)
Magdalena, J.
Quak, J.
Van Oirschot, J.T.
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
ISSN: 0165-2427
Volumen: 46
Godina: 1995
Stranice: od 267 do 283
Broj referenci: 23
Jezik: engleski
Sažetak: Razvijeni su ELISA postupci za proučavanje kinetike izotip specifičnih imunoloških odgovora u serumima, nosnim, očnim i genitalnim sekretima teladi pokusno inficirane goveđim herpesvirusom -1 (GHV-1). IgM i IgA protutijela su bila mjerena "capture" postupkom, a IgG1 i IgG2 indirektnim dvostrukim sendvič postupkom. Svi postupci su se pokazali izotip specifičnima, osjetljivima i reproducibilnima. Protutijela svih izotipova neutralizirala su virus in vitro. telad je bila inficirana intranazalno s jednim od sedam terenskih sojeva GHV-1. Od devet do 13 dana nakon infekcije pojavila su se u serumu, nosnom i očnom sekretu protutijela IgM izotipa i bila su dokaziva do 4 tjedna nakon infekcije. Nekoliko dana nakon IgM razreda pojavila su se protutijela IgA. U serumu su ona bila dokaziva svega tri tjedna nakon infekcije, ali u sekretima su trajno perzistirala. Telad je uniformno reagirala tvorbom IgG1 protutijela 13 dana nakon infekcije. Tvorba IgG2 znatno je varirala. Protutijela nisu dokazana u genitalnim sekretima. Nije ustanovljena bitna razlika u izotipnom odgovoru s obzirom na različitost za infekciju upotrijebljenih terenskih sojeva GHV-1.
Ključne riječi: goveđi herpesvirus 1, IgM, IgA, IgG1, IgG2, ELISAs

Naslov: Determination of size of antigenic fragments after treatment of enveloped viruses with non-ionic detergents

Autori:
Pokrić, Biserka
Juroš, Suzana
Hlavaty, Helena
Čajavec, Stanislav (7575)
Časopis: Biologicals
ISSN: 1045-1056
Volumen: 21
Godina: 1993
Stranice: od 157 do 162
Broj referenci: 21
Jezik: engleski
Sažetak: Uvedena je dvodimenzionalna imunodifuzija za određivanje veličineantigenskih podjedinica oslobođenih nakon solubilizacije virusa sovojnicom s neionskim detergentom. Navedenom metodom suodređivani difuzijski koeficijenti i izračunate relativnemolekulske mase imunoreaktivnih komponenti bez korištenja ikakvogstandarda i bez prethodne izolacije, pročišćavanja ilioznačavanja analiziranog materijala. Određivane su molekulske mase površine antigenih fragmenatavirusa Newkastleske bolesti nakon disrupcije virusa neionskimdetergentom Triton X-100. Pročišćeni virus Newkastleske bolesti korišten je za usporedbunavedenom također nakon disrupcije detergentom. Ustanovljeno jeda nema nikakve razlike između pročišćenog virusa i onog izalantoisne tekućine, podvrgnutih istoj detergentskoj ekstrakciji.
Ključne riječi: imunodifuzija, virus Newkastleske bolesti, neionski detergenti, antigeni fragmenti

Naslov: Application of the immune complex for immune protection against viral disease

Autori:
Pokrić, Biserka
Sladić, Davor (116420)
Juroš, Suzana
Čajavec, Stanislav (7575)
Časopis: Vaccine
Broj: 6
ISSN: 0264-410x
Volumen: 11
Godina: 1993
Stranice: od 655 do 659
Broj referenci: 36
Jezik: engleski
Sažetak: U zaštiti peradi od Newkastleske bolesti korišten je imunikompleks sastavljen od antigenih podjedinica virusa Newkastleskebolesti i specifičnih poliklonskih alogenih protutijela. Imunikompleks je priređen direktnim miješanjem alantoisne tekućineinficirane s virusom Newkastleske bolesti i tretirane s TritonomX-100 i pilećeg seruma za virus Newkastleske bolesti u jednakimkoličinama. Pilići su imunizirani s 1 mg imunog komleksa koji jesadržavao 0.3788 mg virusnih antigena. Imunim kompleksom jepolučena visoka razina protutijela za virus Newkastleske bolestii uspješno zaštićeni pilići od prirodne infekcije.
Ključne riječi: pilići, imuni kompleks, Newkastleska bolest, antivirusna imuna zaštita

Naslov: Serologic survey for selected viral and rickettsial agents of brown bears (Ursus Arctos) in Croatia

Autori:
Madić, Josip (95882)
Huber, Đuro
Lugović, Branko (26723)
Časopis: Journal of Wildlife Diseases
Broj: 4
ISSN: 0090-3558
Volumen: 29
Godina: 1993
Stranice: od 572 do 576
Broj referenci: 28
Jezik: engleski
Sažetak: Uzorci seruma 13 europskih smeđih medvjeda (Ursus arctos) spodručja nacionalnih parkova Plitvička jezera i Risnjak i devetdržanih u zatočeništvu pretraženi su na nazočnost protutijela za18 različitih virusnih i rikecijskih vrsta. Ustanovljeno je da sumedvjedi bili serološki pozitivni za viruse (broj pozitivnih/brojpretraženih) Bhania (3/15), Tahyna (3/15), West Nile (4/15),virus napuljske papatačijeve groznice (1/15), humani adenovirus(1/22), virus humane influence A (1/22) i B (1/22),citomegalovirus (1/22), virus parainfluence 1 (2/22) i pasjiparvovirus 2 (7/22). U nekim uzorcima ustanovljena su protutijelaza rikeciju Coxiella burnetii (2/22) i klamidiju Chlamydiapsittaci (1/22). Protutijela za arboviruse ustanovljena su samo umedvjeda koji slobodno žive u prirodi, dok su u medvjeda uzatočeništvu pretežno ustanovljena (P<0.01) protutijela zamikroorganizme koji se prenose direktno. Jedino su protutijela zapasji parvovirus 2 ustanovljena u medvjeda obiju skupina.
Ključne riječi: europski smeđi medvjed, Ursus arctos, virusi, rikecije, Hrvatska, serologija

Naslov: Haemotropic bacteria in man

Autori:
Puntarić, Vladimir
Borčić, Dražen
Vrhovec, Branka
Madić, Josip (95882)
Busch, Kristina
Richter, Branko
Časopis: The Lancet
ISSN: 0140-6736
Volumen: 343
Godina: 1994
Stranice: od 359 do 360
Broj referenci: 6
Jezik: engleski
Sažetak: Opisana je pojava hemotropnih bakterija u tri pacijenta. Svi pacijenti su bili febrilni i anemični. U eritrocitima obrađenih pacijenata elekronskomikroskopski su dokazani mikroorganizmi morfološki slični bakterijama iz roda Grahamella. Ovo je važno u procjenjivanju uloge mogućih novih uzročnika oportunističkih infekcija u čovjeka.
Ključne riječi: hemotropne bakterije, čovjek

Naslov: A conventionally attenuated glycoprotein E-negative strain of bovine herpesvirus type 1 is an efficacious and safe vaccine

Autori:
Kaashoek, M. J.
Moerman, A.
Madić, Josip (95882)
Rijsewijk, F.A.M.
Quak, J.
Gielkens, A. L. J.
Van Oirschot, J.T.
Časopis: Vaccine
Broj: 5
ISSN: 0264-410x
Volumen: 12
Godina: 1994
Stranice: od 439 do 444
Broj referenci: 19
Jezik: engleski
Sažetak: Istražene su osobine konvencionalno oslabljenog soja goveđeg herpesvirusa 1. Taj soj je mutanta lišena gena koji kodira za glikoprotein E i može biti upotrijebljen kao "marker" vakcina. Njegova učinkovitost kao vakcine uspoređena je s učinkovitošću komercijalnog vakcinalnog soja. Telad je bila intranazalno cijepljena obim sojevima. Ustanovljeno je da je istraživani soj avirulentan i neškodljiv. Nakon izazivačke infekcije virulentnim sojem, vakcinirana telad je bila zaštićena, a izlučivanje virulentnog soja bitno smanjeno. Za razliku od komercijalnog soja, istraživani soj se nakon davanja deksametazona nije izlučivao iz vakcinirane teladi. Zaključuje se da istraživani soj može biti upotrijebljen kao " marker" vakcina.
Ključne riječi: goveđi herpesvirus 1, marker vakcina, glikoprotein E, gE

Naslov: An inactivated vaccine based on a glycoprotein E-negative strain of bovine herpesvirus 1 induces protective immunity and allows serological differentiation

Autori:
Kaashoek, M. J.
Moerman, A.
Madić, Josip (95882)
Weerdmeester, Klaas
Maris-Veldhuis, Mieke
Rijsewijk, F.A.M.
Van Oirschot, J.T.
Časopis: Vaccine
Broj: 4
ISSN: 0264-410x
Volumen: 13
Godina: 1995
Stranice: od 342 do 346
Broj referenci: 13
Jezik: engleski
Sažetak: Goveđi herpesvirus 1 (GHV-1) soj Za je konvencionalno atenuiran s delecijom od 2.7 kb koja obuhvaća cijelo područje kodirajuće za glikoprotein E (gE). Taj soj je bio upotrijebljen kao kompletna virusna čestica za pripremu inaktivirane vakcine. Tri različite koncentracije antigena bile su vrednovane u cijepljene i naknadno inficirane teladi, s obzirom na neškodljivost i učinkovitost. Na mjestu aplikacije vakcine nije bilo nikakvih promjena. Telad koja je bila cijepljena vakcinom s najvećom koncentracijom antigena bila je zaštićena od infekcije virulentnim sojem. Razvijen je osjetljiv postupak ELISA za otkrivanje protutijela za gE. Nakon vakcinaccije u teladi nisu ustanovljena protutijela za gE, ali su ona ustanovljena 2 tjedna nakon izazivačke infekcije. Kombinirana upotreba markirane vakcine i postupka blokirajuće ELISE omogućuje razlikovanje vakciniranih od inficiranih životinja. Ovo razlikovanje će biti od velike koristi u iskorjenjivanju GHV-1.
Ključne riječi: goveđi herpesvirus 1, glikoprotein E-negative, markirana vakcina

Naslov: Isotype-specific antibody responses to bovine herpesvirus 1 in sera and mucosal secretions of calves after experimental reinfection and after reactivation

Autori:
Madić, Josip (95882)
Magdalena, J.
Quak, J.
Van Oirschot, J.T.
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
ISSN: 0165-2427
Volumen: 47
Godina: 1995
Stranice: od 81 do 92
Broj referenci: 13
Jezik: engleski
Sažetak: Izotip specifičan imunološki odgovor promatran je u serumima, nosnim, očnim i genitalnim sekretima teladi koja je bila reinficirana goveđim herpesvirusom 1, a 6 tjedana nakon reinfekcije tretirana kortikosteroidima u svrhu reaktivacije latentne infekcije. Nakon reinfekcije i reaktivacije nisu dokazana protutijela za GHV 1 razreda IgM. Specifična protutijela razreda IgA dokazana su nakon reinfekcije i ponovo ubrzo nakon reaktivacije. U neke teladi protutijela razreda IgA dokazana su i u genitalnim sekretima. Posebno valja istaknuti da su IgA protutijela nakon reinfekcije i reaktivacije dokazana redovitije od nego izlučivanje virusa i povećanje titra serumskih IgG1 ili IgG2. To upućuje na zaključak da bi serumski IgA odgovor bio najosjetljiviji pokazatelj reinfekcije i reaktivacije GHV 1. IgA ne igraju glavnu ulogu u zaštiti protiv reinfekcije GHV 1.
Ključne riječi: goveđi herpesvirus 1, IgM, IgA, IgG1, IgG2, reinfekcija, reaktivacija, ELISA


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr