SVIBOR - Projekt broj: 3-03-311

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-311


IMUNOLOGIJA AKTUELNIH ANIMALNIH MIKSO-, HERPES- I RETROVIRUSA


Glavni istraživač: CVETNIĆ, SLAVKO (7325)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 27.12.90. do 27.12.94.

Ukupno radova na projektu: 123
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 01/2390-206
teleFaks: 385 01/214-697

Sažetak: U populacijama životinja stalno su nazočne influenca konja,influenca svinja, zarazni rinotraheitis goveda, infekcija virusomparainfluenca 3, goveđa leukoza, pseudobjesnoća, infekcioznaanemija kopitara i rinopneumonitis konja. Neke od njih -pseudobjesnoća i infekcija virusom parainfluenza 3 - nazočne su urazličitih životinjskih vrsta. Potrebno je stalno praćenjenjihova kretanja serološkim pretraživanjima, između ostaloga zbogmogućih antigenih promjena (influenza konja). Osim etiopatogeneze spomenutih bolesti, istražena je i učinkovitost atenuiranih i inaktiviranih vakcina protiv bolesti Aujeszkoga u svinja, protiv zaraznog traheitisa goveda, influence konja i newcastleske bolesti peradi. Pročišćeni antigeni pripravci korišteni su zadijagnostičke i imunoprofilaktičke svrhe.

Ključne riječi: miksovirusi, herpesvirusi, retrovirusi, životinje, imunologija, vakcine, dijagnostika

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog projekta u prvoj fazi je pretražiti reprezentativnibroj uzoraka životinjskih seruma na nazočnost protutijela zavirus influence konja, virus influence svinja, zatim za goveđi,konjski i svinjski herpesvirus tip 1, za virus infekciozneanemije kopitara, virus enzootske goveđe leukoze i virusparainfluence 3. Nadalje izdvojiti i prikupiti virusne sojevespomenutih virusa. U drugoj fazi analizirati neke biološke imolekularne osobine spomenutih virusa. Nadalje, proizvestipročišćene antigene za upotrebu u različitim dijagnostičkimtestovima. Od pročišćenih antigena proizvesti učinkovite vakcineprotiv bolesti koje uzrokuju neki od navedenih virusa.Učinkovitost proizvedenih vakcina provjeriti izazivačkominfekcijom u vakciniranih životinja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: PLIVA, Istraživački institut
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Central Veterinary Institut
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Lelystad, Nizozemska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: DIPLOMA na 16. izložbi izuma, tehničkih unapređenja i noviteta INOVA '88 Zagreb, 1988. godine i ZLATNA PLAKETA na MAKINOVI '90, Skopje, 1990 god. za rad Inovirana vakcina svinjske kuge
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Čajavec, S., LJ. Markuš-Cizelj, I. Režić, N. Mašić, A. Pospišil

 2. Naziv: Posebno priznanje (GRAND PRIX) za uspješan nastup Istraživačkog instituta PLIVE na prvoj hrvatskoj izložbiINOVA'92, Zagreb, 1992. i ZLATNA MEDALJA EUREKA '92, Bruxelles, 1992. za rad Developpment de vaccins contre la maladie d'Aujeszky chez les porcs.
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Čajavec, S., LJ. Markuš-Cizelj, D. Janić, V. Rukavina, M. Lojkić, S. Cvetnić

 3. Naziv: ZLATNA PLAKETA za inovaciju: Nova vakcina Marekove bolesti (MARIKAL SPF). INOVA '93, Zagreb
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Čajavec, S., H. Mazija, Đ. Nemarnik, I. Režić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr