SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-03-311

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-03-311


Broj radova citiranih u CC: 9
Broj ostalih radova: 114
Ukupno objavljenih radova: 123


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Opća epizootiologija

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Urednici
  Matutinović, Želimir
  Babić, Sonja
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1993
  Broj stranica: 234
  Broj referenci: 72
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga sadrži 31 poglavlje. U prvom poglavlju govori seopćenito o značenju i svrsi epizootiologije te o istraživačkimmetodama u epizootiologiji. Zatim slijedi poglavlje o infekciji ukojem su obrađeni odnosi između mikroorganizama i domaćina.Slijedeća poglavlja obrađuju epizootiološke čimbenike: izvoreinfekcije, patogenost i virulenciju, dozu mikroorganizma potrebnuza infekciju, načine širenja i prenošenja infekcije, ulazna vratainfekcije, dispoziciju i rezistenciju. U sklopu profilakse uzasebnim poglavljima su obrađene mjere sprečavanja pojave zaraznebolesti, mjere suzbijanja proširene zarazne bolesti, eradikacija,imunoprofilaksa, pasivna imunost, aktivna imunost, svrha i načinivakcinacije, redoslijed i kalendar vakcinacije, simultanaimunizacija, dob imunizirane životinje, imuni odgovor uvakciniranoj populaciji, imunost stada, lokalana imunost,imunosupresija, cijepne nezgode, posljedice zarazne bolesti, a uposljednjem poglavlju govori se o značenju međunarodnihorganizacija za područje epizootiologije.
  Ključne riječi: opća epizootiologija

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Praktikum opće mikrobiologije i imunologije

  Autori:
  Naglić, Tomo
  Hajsig, Danko
  Madić, Josip (95882)
  Pinter, Ljiljana
  Urednici
  Matutinović, Želimir
  Babić, Sonja
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 86-03-00691-1
  Godina: 1992
  Broj stranica: 83
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovaj udžbenik je namijenjen studentima veterinarske medicine kaonastavno štivo iz mikrobiologije i imunologije. Podijeljen je u13 poglavlja u kojima su obrađeni osnovni laboratorijski postupcikoji se primjenjuju pri uzgoju i identifikaciji mikroorganizama.Osim toga u posebnim poglavljima obrađuje se istraživanjeosjetljivosti bakterija prema antimikrobnim sredstvima, biološkipokus, uzimanje i slanje materijala na pretrage, sterilizacija iliofilizacija.
  Ključne riječi: praktikum, opća mikrobiologija, imunologija

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Opća mikrobiologija i imunologija s osnovama epizootiologije

  Autori:
  Hajsig, Danko
  Naglić, Tomo
  Madić, Josip (95882)
  Gamulin, Smilja
  Urednici
  Matutinović, Želimir
  Babić, Sonja
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 86-03-00282-7
  Godina: 1992
  Broj stranica: 139
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom srednjškolskom udžbeniku obrađene su osnovebakteriologije, virologije i mikologije, a također i osnoveimunologije i epizootiologije. Opisani su i neki jednostavnijimikrobiološki postupci i upute za njihovo samostalno izvođenje.
  Ključne riječi: opća mikrobiologija, imunologija, epozootiologija

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pomor tuljana u sjevernim europskim morima

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 1
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 27
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je pomor tuljana u Baltičkom i Sjevernom moru te uvodama priobalja Velike Britanije i Irske tijekom 1988. godine.Pomor je uzrokovao morbillivirus.
  Ključne riječi: tuljan, pomor, virus morbila

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zarazni kasni pobačaj krmača - nova zarazna bolest?

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 6
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 353 do 355
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bolest svinja, još uvijek nepoznate etiologije, pojavila se uNjemačkoj u listopadu 1990., a sada je već dokazana uNizozemskoj, Belgiji, Španjolskoj i Engleskoj. Već dvije godineslična bolest hara u SAD i Kanadi. Bolest se očituje porastomkasnih pobačaja, mrtvorođenčadi i porastom pomora u prasadi prijeodbića. Iz patološkog materijala izdvojeni "Lelystad agens" jošnije identificiran.
  Ključne riječi: krmača, pobačaj, Lelystad agens

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Enzootska bronhopneumonija goveda

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 155 do 161
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Enzootska bronhopneumonija goveda je polietiološka respiratornabolest vrlo raširena u svijetu. Bolest nanosi velike šteteindustrijskoj govedarskoj proizvodnji. U etiologiji bolestisudjeluju brojni mikroorganizmi, ali i mnogi fizikalni i uzgojničimbenici. U liječenju EBG primjenjuje se kauzalna terapija,simptomatsko liječenje i davanje dijetetika. Profilaksa bolestiprovodi se kontrolom životinja pri nakupu, pripremanjemtovilišta, higijenskim zahvatima u stajama, medicinskom obradom,nespecifičnom podražajnom terapijom i imunoprofilaksom.
  Ključne riječi: govedo, bronhopneumonija, enzootska

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Immunoprophylaxis of Aujeszky's disease in pigs: IV Evaluation of efficacy of an inactivated and an attenuated vaccine in pigs.

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Lugović, Branko (26723)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 1
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 15 do 23
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Provjerena je djelotvornost inaktivirane i atenuirane vakcinebolesti Aujeszkoga (BA). Inaktivirana vakcina bila jepripremljena od soja B-KAL, a atenuirana od soja BARTHA.Djelotvornost je provjerena izazivačkom infekcijom vakciniranih ikontrolnih svinja s virulentnim sojem virusa BA. Kontrolne susvinje pokazivale teške znakove bolesti dišnoga iživčanoga sustava, dok su u vakciniranih primjećeni samo blagiznakovi bolesti. Svinje vakcinirane inaktiviranom vakcinom ipokusno inficirane 3 mjeseca nakon revakcinacije bile su prikraju pokusa prosječno za 3,4 kg teže od kontrolnih, a oneinficirane 15 dana nakon revakcinacije za za 4,9 kg. Svinjevakcinirane atenuiranom vakcinom i inficirane 28 dana nakonvakcinacije bile su pri kraju pokusa prosječno za 5,5 kg teže odkontrolnih. Svinje vakcinirane inaktiviranom vakcinom više sugubile na težini od svinja vakciniranih atenuiranom vakcinom.
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, vakcinacija, izazivačka infekcija

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Teški oblik enzootske bronhopneumonije teladi vezan uz infekciju goveđim respiratornim sincicijskim virusom

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Milašinčić, Zdravko
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 4
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 195 do 199
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisan je teški oblik enzootske bronhopneumonije u tovne teladi udobi od 4 do 4,5 mjeseca. Bolest se naglo pojavila i brzoproširila unutar uzgoja. Oboljelo je 76-ero (69%) ugroženeteladi s teškim znakovima bolesti dišnoga sustava. Unatočpravodobnom liječenju 27-ero (24,5%) teladi je uginulo. Parniserumi od petero preživjele teladi bili su pretraženi nanazočnost protutijela za goveđi respiratorni sincicijski virus,virus zaraznog rinotraheitisa i virus virusnog proljeva goveda.Porast titra protutijela veći od četverostrukog bio jeustanovljen za respiratorni sincicijski virus. Protutijela zavirus virusnog proljeva nisu ustanovljena, a nizak titarprotutijela za virus zaraznog rinotraheitisa vjerojatno jeposljedica imunizacije teladi.
  Ključne riječi: enzootska bronhopneumonija teladi, goveđi respiratorni sincicijski virus

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rad Veterinarskog odsjeka Higijenskog zavoda u Zagrebu na području Mraclina dvadesetih godina ovog stoljeća

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 5
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 305 do 306
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dvadesetih godina ovog stoljeća počinju se u državi Srba, Hrvatai Slovenaca uvoditi veterinarski odsjeci u već osnovanimhigijenskim zavodima. Njihova zadaća je bila pripomoćidijagnosticiranju većeg broja zaraznih i parazitskih bolesti.Opisan je rad dr. Šime Debelića u Veterinarskom odsjekuHigijenskoga zavoda u Zagrebu.
  Ključne riječi: Šime Debelić, Mraclin

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rabbit haemorrhagic disease in Croatia: first outbreaks detected in 1989

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Tomac, Antun
  Ćurić, Stipica
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 5
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 253 do 261
  Broj referenci: 25
  Jezik: engleski
  Sažetak: Hemoragijska bolest kunića ustanovljena je prvi put u Hrvatskoj1989. godine. Učestalo se javljala 1990. godine, kada jezabilježena na 24 kunićje farme. Istovremeno je ustanovljena iučestala pojava "sindroma europskog smeđeg zeca". Pojava tihdviju bolesti prikazana je u ovom članku na osnoviepizootioloških, patoloških i virusoloških nalaza te pokusneinfekcije kunića sa suspenzijom jetre prirodno oboljelihživotinja. U pročošćenoj suspenziji jetre pokusno inficiranogkunića elektronskomikroskopski su ustanovljene virusne česticeoblikom i veličinom nalik na kalicivirus.
  Ključne riječi: hemoragijska bolest kunića, sindrom europskog smeđeg zeca, kalicivirusu slične čestice

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Infekcije koje uzrokuju parapoksvirusi

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 69 do 82
  Broj referenci: 83
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rod Parapoxvirus obuhvaća tri antigeno srodna virusa: (1) virusorf, (2) virus papularnog stomatitisa i (3) virus lažnih kravljihboginja. Parapoksvirusi mogu uzrokovati infekcije u različitihživotinjskih vrsta, najčešće goveda, ovaca i koza. Virus orfuzrokuje zarazni ektim ovaca i koza, virus papularnog stomatitisauzročnik je istoimene bolesti goveda, a virus lažnih kravljihboginja ili virus paravakcinije uzrokuje istoimenu bolest ukrava. Svi parapoksvirusi su patogeni i za čovjeka. Infekciji timvirusima najčešće su izloženi stočari, veterinari i mesari. Bezobzira na izvor i vrstu virusa, u čovjeka se zaraza običnoočituje u obliku lokalnih ozljeda po rukama, a poznata je podnazivom muzačke kvržice ili orf infekcija. Sve navedene zaraze, okojima se detaljno govori u članku, raširene su širom svijeta, austanovljene su i u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: parapoksvirusi, zarazni ektim ovaca, papularni stomatitis goveda, lažne kravlje boginje, muzačke kvržice čovjeka

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Muzačke kvržice, rijetka i već zaboravljena zoonoza, s osvrtom na mogućnost liječenja

  Autori:
  Puntarić, Vladimir
  Borčić, Dražen
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 83 do 86
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Muzačke kvržice su benigna bolest koja se ponekad može pojaviti uobliku manjih ili većih epidemija. Specifične terapije nema.Izliječenje je spontano, ali tek za nekliko tjedana. jednubolesnicu pokušali smo liječiti lokalnom upotrebom interferonskemasti. Nakon takvog liječenja trajanje bolesti znatno seskratilo.
  Ključne riječi: muzačke kvržice, zoonoza, mogućnost liječenja

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje imunogenosti inaktivirane uljne gI- vakcine bolesti Aujeszkog (Davak gI-)

  Autori:
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Lojkić, Mirko
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Časopis: Praxis veterinaria
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 27 do 35
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitana je imunogenost inaktivirane uljne gI- vakcine bolestiAujeszkog (BA). Vakcina je pripremljena od gI- virusa BA soja 53p2 umnoženog na linijskoj kulturi stanica PK-15. Vakcinom DavakgI- cijepili smo prasad u dobi od 10 tjedana i gravidne nazimicei krmače. Serološki odgovor pratili smo SN-testom. U svihvakciniranih životinja utvrđen je porast titra specifičnihprotutijela. Davanje vakcine gravidnim životinjama nijenegativno utjecalo na tok graviditeta.
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, inaktivirana gI- vakcina, serološki odgovor

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dijagnosticiranje enzootske leukoze goveda pretragom krvnog seruma i mlijeka

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Magdalena, J.
  Quak, J.
  Van Oirschot, J.T.
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 293 do 298
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: ELISA - gp51 - upotrijebljen je za dokazivanje antitijela za virus enzootske leukoze goveda (VELG) u krvnom serumu i mlijeku krava i uspoređen s gel-difuzijskim precipitinskim testom (GDP). Od ukupno pretraženih 3202 uzorka seruma 82 su bila pozitivna primjenom GDP testa, a 103 primjenom ELISE. Zaključuje se da je ELISA postupak osjetljiviji od GDP testa.
  Ključne riječi: Virus enzootske leukoze goveda, ELISA, gel-difuzijski precipitinski test

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Imuni odziv (HI-titar antitijela) u rasplodnih purana različito vakciniranih protiv njukaslske bolesti

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Magdalena, J.
  Quak, J.
  Van Oirschot, J.T.
  Časopis: Praxis veterinaria
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 277 do 285
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražen je imuni odziv purana različito vakciniranih protivnjukaslske bolesti vakcinom Pestikal. Najbolji učinak, izmjerenpostignutim titrom specifičnih heminhibicijskih antitijela,postignut je dvokratnom vakcinacijom u dobi purana od 16 i od 20tjedana. Najslabije djelovala je jednokratna vakcinacija s po 0,5ml vakcine, a njena trokratna upotreba u količini po 1,0 ml urazmaku od 4 tjedna nije poboljšala titar antitijela. Titrije to moguće postići aktivnom vakcinom La Sota danom pozitivnimkontrolama.
  Ključne riječi: njukaslska bolest, imunost, purani

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Investigation on safety of attenuated Aujeszky's disease vaccine (AY-VAK BARTHA-6) in piglets and sows

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Magdalena, J.
  Quak, J.
  Van Oirschot, J.T.
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 315 do 322
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Vakcina AY-VAK BARTHA-6 je umnožena na staničnoj kulturi pilećihfibroblasta. U pokusu su poslužili prašćići u dobi od 14 do 29dana i gravidne krmače u prvoj i trećoj trećini gravidnosti.Svakoj životinji dana je deseterostruka veća količina virusa odpropisane doze. Praščići u dobi od 14 dana potjecali su od krmačekoja nije bila vakcinirana protiv bolesti Aujeszkoga, a u dobi od29 dana od krmača koje su bile vakcinirane. U prasadi obijupokusnih skupina nije došlo do promjene općeg zdravstvenogstanja. Prasad iz pokusa II reagirala je na vakcinu blagimpovišenjem tjelesne temperature, i to 2-4 dana nakon vakcinacije.Ispitana je i neškodljivost navedene vakcine u gravidnih krmača.U njih nisu uočene nikakve lokalne i opće reakcije, a brojprasadi bio je u tehnološkim normativima.
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, atenuirana vakcina, neškodljivost

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dijagnosticiranje enzootske leukoze goveda pomoću imunoenzimskog testa (Plivazim ELG VET) i postupka imunodifuzije u gelu

  Autori:
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Lojkić, Mirko
  Lugović, Branko (26723)
  Ergotić, Neda
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 37 do 45
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: ELISA gp51 upotrijebljen je za dokazivanje antitijela za virus enzootske leukoze goveda (VELG) u krvnom serumu i mlijeku krava i uspoređen s dvama imunodifuzijskim testovima (AGID i MMID). Za test MMID antigen je priređen koncentriranjem VELG i disocijacijom neionskim detergentom. Pretraženo je 50 uzoraka krvnih seruma i 50 uzoraka mlijeka istih životinja. ELISA test je razlučio 43 pozitivne životinje, AGID 36, a MMID 42. Nad jelotvornost MMID utječe povećanje količine ispitivanog seruma.
  Ključne riječi: virus enzootske leukoze goveda, ELISA, imunodifuzijski test

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Upotreba referentnih preparata u kontroli virusnih vakcina I. Laboratorijski standard vakcine njukaslske bolesti soja La Sota

  Autori:
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Lojkić, Mirko
  Lugović, Branko (26723)
  Ergotić, Neda
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Časopis: Praxis veterinaria
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 75 do 84
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pripravljen je laboratorijski standard vakcine njukaslske bolestisoja La Sota prema tehnološkom postupku za izraduSPF-liofolizirane vakcine Pestikal i istražena njegovapostojanost i imunogenost. U promatranom razdoblju (32mjeseca pri -20 C) nije došlo do pada titra. Referentni preparatu količini od 1/10 propisane vakcinalne doze potiče stvaranjesolidne imunosti u cijepljenih životinja koja štiti životinje odinfekcije od patogenoga VNB. U skupini pilića koja je dobila1/100 doze postignut je razmjerno niži serološki odziv, ali supilići ipak izdržali pokusnu infekciju.
  Ključne riječi: virus njukaslske bolesti, laboratorijski standard, kontrola virusnih vakcina

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanja u Plivi na području imunoprofilakse virusnih infekcija životinja

  Autori:
  Pilat, Z.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Stanišić, Ž.
  Sladić, Davor (116420)
  Pilat, Z.
  Časopis: Praxis veterinaria
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 39
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 12
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U razdoblju od 1976. -1990 god. ostvareni su sljedeći rezultatina području istraživanja profilakse virusnih infekcija životinja:-izrađeni su postupci za proizvodnju 13 novih vakcina, -inovirani su tehnološki postupci i poboljšanja kvaliteta ostalihproizvoda iz asortimana, -objavljeno je 35 radova, najčešće s rezultatima primjenskihistraživanja vlastitih proizvoda.
  Ključne riječi: virusne vakcine, imunoprofilaksa domaćih životinja, dijagnostička sredstva i postupci

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ispitivanje neškodljivosti atenuirane vakcine bolesti Aujeszkog (AY-VAK BARTHA-6) na praščićima i krmačama

  Autori:
  Lojkić, Mirko
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Zidar, V.
  Gojšić, Sanja
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 315 do 322
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: Vakcina je umnožena na staničnoj kulturi pilećih fibroblasta. Upokusu su poslužili praščići u dobi od 14 i 29 dana i gravidnekrmače u prvoj i trećoj trećini gravidnosti. Svakoj životinjidana je deseterostruko veća količina virusa od propisane doze.Praščići u dobi od 14 dana potjecali su od krmače koja nije bilavakcinirana protiv bolesti Aujeszkoga, a u dobi od 29 dana odkrmača koje su bile vakcinirane. U prasadi obiju pokusnih skupina nije došlo do promjene općegzdravstvenog stanja. Prasad iz pokusa II reagirala je na vakcinublagim povišenjem tjelesne temperature, i to 2 do 4 dana nakonvakcinacije. U vakciniranih krmača nisu uočene nikakve lokalne ni općereakcije, a broj prasadi bio je u tehnološkim normativima.
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, atenuirana vakcina, neškodljivost

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Immunization of broilers in the hatchery against infectious bronchitis and Newcastle disease with bivalent live vaccines

  Autori:
  Mrzel, I.
  Josipović, D.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Cizelj, Andrej
  Viduka, D.
  Tuta, I.
  Vasari, K.
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 279 do 292
  Broj referenci: 19
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitana je učinkovitost vakcinacije protiv zaraznog bronhitisa iNjukaslske bolesti davanjem žive bivalentne vakcine tovnimpilićima u valionici postupkom raspršivanja. Uspoređivani suserološki i proizvodni rezultati nakon upotrebe dviju bivalentnihvakcina: A) virus zaraznog bronhitisa soj H 120 i virusNjukaslske bolesti soj La Sota; B) virus zaraznog bronhitisa sojMA 5 i virus Njukaslske bolesti soj La Sota. Stopa mortaliteta jebila nešto niža u skupine brojlera vakcinirane vakcinom A uodnosu na one vakcinirane vakcinom B. Serološki uzorci susakupljani u obje skupine 19., 26., 33. i 40. dana nakonvakcinacije, a u kontrolne grupe 1., 14., 21., 28. i 42. danaživota. Serološki odgovor ispitivanih vakcina bio je sličan. Svi serumisu bili pozitivni 33. dana nakon vakcinacije.
  Ključne riječi: bivalentna živa vakcina, zarazni bronhitis, njukaslska bolest, imunizacija, tovni pilići

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uspješnost uzgoja tovnih pilića vakciniranih protiv Marekove bolesti uz višestruku upotrebu stelje

  Autori:
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Pilat, Z.
  Šustić, Radojka
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 159 do 173
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istražen je imuni učinak vakcine Marekove bolesti Marikal,pripremljene od puranskog herpesvirusa soja FC-126. Jednodnevnitovni pilići HYBRO, njih 104096, vakcinirani su neposredno nakonleženja s po najmanje 1000 PFU i. m. u bedro i raspoređeni u 7manjih jata, a potom smješteni u nastambe. Tjelesna masautovljenih pilića na kraju tova za 44,42 dana iznosila je 1,727kg, a utrošak hrane za 1 kg prirasta 2,116 kg umjesto planiranih2,210 kg. Dnevni prirast iznosio je 39,4 g. Uginulo je ukupno3,40% pilića. Uspjeh tova tih pilića vakciniranih protiv Marekovebolesti uspoređen je s prethodnim turnusom, kad vakcina nije biladana, a svi pilići, ukupno 93671 komad, prihvaćeni na svježustelju u sanitarno pripremljenim nastambama. Pilići vakciniraniprotiv Marekove bolesti u odnosu prema nevakciniranima postiglisu nešto viši prosječan HI-titar protutijela kao odziv navakcinu Njukaslske bolesti soja La Sota, danu u dobi pilića od 15dana.
  Ključne riječi: purnski herpesvirus FC 126, vakcinacija tovnih pilića, višestruka upotreba stelje

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Imunoprophylaxis of Newcastle disease of turkeys: Immune response of fattening turkeys differentlz vaccinated with live and inactivated Newcastle disease vaccine.

  Autori:
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Stanišić, Ž.
  Savić, Vladimir
  Pilat, Z.
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 267 do 277
  Broj referenci: 23
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istražen je imunosni odziv u tovnih purana različito vakciniranihaktivnom i inaktiviranom vakcinom njukslske bolesti. Za pokusnuvakcinaciju korišteno je ukupno 60 teških bijelih Nicholas puranaoba spola u dobi od 21 dan. Purani prve skupine su vakciniranisupkutano u području vrata s 0,5 ml inaktivirane uljne vakcine. Purani druge skupine okulonazalno su vakcinirani s 0,1 ml aktivnevakcine. Purani treće skupine su istodobno vakcinirani s 0,1 mlaktivne i 0,5 ml inaktivirane uljne vakcine kao i purani prveodnosno druge skupine. Kao nevakciniarna kontrola (skupina 4)poslužilo je po 5 purana oba spola, iste dobi kao i pokusni.Podjednako je dobar imunosni odziv polučen nakon okulonazalnevakcinacije aktivnom (skupina 2) odnosno istodobne vakcinacijeaktivnom i inaktiviranom vakcinom (skupina 3). Inaktiviranavakcina primjenjena sama (skupina 1) potakla je spori porasttitra protutijela, ali je on 63 dana poslije vakcinacije biopribližno jednak titru u purana ostalih vakciniranih skupina.
  Ključne riječi: njukaslska bolest, purani, vakcinacija, imunost

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Effect of Marek's disease immunoprophylaxis on the immune response in broilers vaccinated against Newcastle disease

  Autori:
  Savić, Vladimir
  Kračun, F.
  Bosilj, Karmen
  Pilat, Z.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Dijanešić, I.
  Geci, Z.
  Vasari, K.
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 293 do 299
  Broj referenci: 31
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istražen je učinak vakcine Marekove bolesti Marikal, pripravljeneod soja herpesvirusa purana FC-126, na imuni odziv tovnih pilićana vakcinu newcastleske bolesti. Vakcinirano je 18000jednodnevnih pilića, a jednak broj pilića je poslužio kaokontrola. Na kraju tova (u dobi od 41 dan) pokusna skupina imalaje znatno veći (P<0.01) titar HI protutijela za virus newcastlskebolesti.
  Ključne riječi: Marekova bolest, pureći herpesvirus FC-126, vakcinacija tovnih pilića

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vakcinacija tovnih pilića protiv Marekove bolesti pokusnom vakcinom HVP-FC-126

  Autori:
  Pilat, Z.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Selec, Ankica
  Bombek, Ž.
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 3 do 11
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Upotrijebljena je pokusna vakcina Marekove bolesti pripravljenaod soja herpesvirusa purana FC-126. Vakcinirana su dva jata sukupno 35310 jednodnevnih tovnih pilića, a približno isti broj(35601) smještenih na istoj farmi poslužilo je kao kontrola.Ulazna težina pokusnih pilića iznosila je prosječno 36,5 g, brojuginuća u prvom tjednu 0,92%, a ukupno, za 44,22 dana tova 4,62%.U kontrolnih, ulazne težine 39 g u prvom je tjednu uginulo 0,62%,do kraja tova za 43,94 dana ukupno 4,61%. Ostvarena težinapokusnih pilića bila je 1,83 kg tj. za 90 g veća od težinekontrolnih. Konverzija hrane u pokusnih pilića iznosila je 2,125tj. za 60 g manje nego u kontrolnih.
  Ključne riječi: tovni pilići, herpesvirus purana FC-126, vakcinacija

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Testiranje dviju inaktiviranih polivalentnih vakcina Gumpeskal+IB i Nobi Vac IB+G+ND u brojlera rasplodnih jata

  Autori:
  Zorman-Rojs, Olga
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Ergotić, Neda
  Josipović, D.
  Sladić, Davor (116420)
  Mrzel, I.
  Lukežić, I.
  Časopis: Zb. Vet. fak. Univ. Ljubljana
  Broj: 2
  Volumen: 28
  Godina: 1991
  Stranice: od 167 do 175
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: U članku su predstavljeni rezultati testiranja nove inaktiviranevakcine Gumpeskal+IB u usporedbi s inaktiviranom uljnom vakcinomNobi-Vac IB+G+ND. Na osnovi seroloških i kliničkih rezultatalaboratorijskog testiranja vakcine Gumpeskal+IB može sezaključiti da je potrebna količina za djelotvornu imunološkuzaštitu 0.5 ml vakcine i da dvostruka doza vakcine nema štetniučinak. Serološka istraživanja dvaju pokusnih rasplodnih jatabrojlera vakciniranih s Gumpeskal+IB i Nobi-Vac IB+G+ND vakcinomu oba slučaja dala su zadovoljavajuće visoki titar protutijela zavirus zaraznog bronhitisa, virus Newkastleske bolesti i viruszaraznog burzitisa.
  Ključne riječi: Gumpeskal vakcina, Nobi-Vac vakcina, brojleri

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Chicken immune response against viral peplomers administered as an immune complex

  Autori:
  Pokrić, Biserka
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Časopis: Avian Immunology in Progress
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Antigeni glikoproteini s površine virusa Newkastleske bolestivezani su u imuni kompleks s jednakom količinom alogenih pilećihprotutijela za navedeni virus. Imuni kompleks koji jeresuspendiran u uljnoj emulziji i.m. je apliciran pilićima.Razina stvorenih protutijela za virus Newkastleske bolesti bilaje dostatna za zaštitu pilića od infekcije tim sojem virusa.
  Ključne riječi: imuni odziv, imuni kompleks, virus Newkastleske bolesti

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nove spoznaje o virusnom proljevu-bolesti sluznica goveda

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 1
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 13 do 23
  Broj referenci: 58
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su iznijeti neki novi podaci o etiologiji,epizootiologiji, patogenezi, kliničkim aspektima i kontrolivirusnog proljeva goveda/bolesti sluznica goveda.
  Ključne riječi: virusni proljev goveda/bolest sluznica

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Infekcija dermatofitom Microsporum canis u jednog lavića (Panthera leo L.)

  Autori:
  Hajsig, Danko
  Madić, Josip (95882)
  Pinter, Ljiljana
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 1
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 14
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U petomjesečnog lavića ustanovljena je mikrosporoza uzrokovanadermatofitom Microsporum canis, kojom su pretežno bile zahvaćeneprednje i stražnje noge. U njegove privremene vlasnice također jeustanovljena mikrosporoza, za koju se vjeruje da je prenesena sbolesnog lavića.
  Ključne riječi: Microsporum canis, lav

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bolest Aujeszkoga u lovačkih pasa na području Hrvatske

  Autori:
  Župančić, Željko (55986)
  Biuk-Rudan, Nevenka
  Madić, Josip (95882)
  Grabarević, Željko
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 175 do 178
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je pojava bolesti Aujeszkoga u lovačkih pasa na području Hrvatske. Epizootiološka i klinička anamneza upozorile su na bolest Aujeszkoga, koja je potom potkrijepljena izdvajanjem herpesvirusa na kulturi stanica BHK 21 i dokazom njegove patogenosti biološkim pokusom na kuniću.
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, lovački psi

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Viroidi i prioni

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 2
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 66
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovo je kratko izvješće u rubrici aktualne teme o novim spoznajamao viroidima i prionima.
  Ključne riječi: viroidi, prioni

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Lančana reakcija polimeraze i mogućnosti njezine primjene u dijagnosticiranju zaraznih bolesti

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 155 do 160
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Lančana reakcija polimeraze je nova metoda pomoću koje se može zasvega nekoliko sati jednu jedinu molekulu određenog, specifičnogdijela DNA umnožiti u stotine milijardi identičnih molekula.Budući da je vrlo osjetljiva i specifična, sve se češćeupotrebljava u istraživanjima patogeneze i u dijagnosticiranjurazličitih infekcija i zaraznih bolesti. Osobito je prikladna zadokazivanje uzročnika latentnih i sporih infekcija kao iuzročnika kojih izdvajanje i dokazivanje pomoću konvencionalnihmetoda dugo traje i mukotrpno je. U članku je opisan postupakizvođenje reakcije i mogućnosti njezine primjene u dijagnosticizaraznih bolesti.
  Ključne riječi: lančana reakcija polimeraze, dijagnosticiranje zaraznih bolesti

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antibodies for type A and B influenza virus of human origin in sheep and goat sera from the territory of Croatia

  Autori:
  Župančić, Željko (55986)
  Draženović, V.
  Biuk-Rudan, Nevenka
  Milas, Zoran
  Sušić, V.
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 3
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 139 do 146
  Broj referenci: 32
  Jezik: engleski
  Sažetak: Metodom inhibicije hemaglutinacije pretraženo je ukupno 842seruma ovaca i 125 seruma koza na nazočnost protutijela za dvasoja virusa influence ljudskog podrijetla tipa A i B. Pozitivantitar protutijela IHA ustanovljen je za soj virusaA/Sichuan/2/87 u 53,80% seruma ovaca i u 16% seruma koza, a zasoj virusa A/Taiwan/1/86 u 17, 93% serma ovaca i u 3,20% serumakoza.
  Ključne riječi: influenca, protutijela, ovce, koze

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Marker vaccins en diagnostische test bieden perspectieven voor een effectieve bestrijding van infectieuze bovine rhinotracheitis

  Autori:
  Van Oirschot, J.T.
  Kaashoek, M. J.
  Moerman, A.
  Rijsewijk, F.A.M.
  Madić, Josip (95882)
  Časopis: Dier en Arts
  Broj: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 27 do 32
  Broj referenci: 1
  Jezik: nizozemski
  Sažetak: Raspravlja se o epizootiološkim čimbenicima zaraznog rinotraheitisa goveda i mogućnostima imunoprofilakse upotrebom tzv. "marker" vakcina. Jedna od takvih vakcina opisana u ovom radu proizvedena od soja lišenog gena koji kodira za gE glikoprotein.
  Ključne riječi: zarazni rinotraheitis goveda, iskorjenjivanje, gE- vakcina

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:

  Autori:
  Kaashoek, M. J.
  Moerman, A.
  Madić, Josip (95882)
  Weerdmeester, Klaas
  Veldhuis, M.A.
  Rijsewijk, F.A.M.
  Van Oirschot, J.T.
  Babić, Sonja
  Časopis: Vaccine

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:

  Autori:
  Babić, Sonja

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:

  Autori:
  Kaashoek, M. J.
  Moerman, A.
  Madić, Josip (95882)
  Weerdmeester, Klaas
  Veldhuis, M.A.
  Rijsewijk, F.A.M.
  Van Oirschot, J.T.
  Van Oirschot, J.T.

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Equine infectious anemia: biochemical changes in horse sera after experimental infection

  Autori:
  Jukić, Berislav (19095)
  Ropac, D.
  Kiš, Stjepan
  Župančić, Željko (55986)
  Tadić, Marko
  Starešina, Vilim
  Milas, Zoran
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 1-3
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 64
  Godina: 1994
  Stranice: od 35 do 45
  Broj referenci: 29
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prije i neposredno nakon pokusnog zaražavanja četiriju konja virusom zarazne slabokrvnosti konja (infekciozne anemije kopitara, istraživana je dnevna promjena razine ovih 17 biokemijskih sastojaka krvi pokusnih konja: ukupnih proteina, albumina, ukupnog bilirubina, triglicerida, kolesterola, dušika iz mokraćevine, kreatinina, urata, željeza, ukupne mogućnosti vezanja željeza, nepopunjene mogućnosti vezanja željeza, glukoze, natrija, kalija, kalcija, klora te anorganskog fosfora. Mjerenja su vršena svakodnevno sve do prvih kliničkih znakova bolesti. Koncentracije navedenih biokemijskih sastojaka određivane su prema standardima tvrtke "Bayer" na automatskom analizatoru "Tehnicon-Hem 1" s orginalnim setovima kemikalija istog podrijetla. Utvrđene povišene vrijednosti u serumima pokusno inficiranih životinja za trigliceride, kolesterol, kreatinin, urate, bjelančevine i klor, te smanjene vrijednosti za anorganski fosfor govore da već zarana u tijeku bolesti dolazi do virusnog oštećenja stanica bubrega i jetre, dok utvrđene povišene vrijednosti bilirubina upućuju na mogući rani nastup intravaskularne hemolize izazvane najvjerojatnije autoimunosnom reakcijom.
  Ključne riječi: zarazna slabokrvnost konja, pokusno zaražavanje, biokemijske promjene, konj

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Equine infectious anemia (EIA): Serum enzyme activities in experimentally infected horses

  Autori:
  Jukić, Berislav (19095)
  Ropac, D.
  Kiš, Stjepan
  Župančić, Željko (55986)
  Tadić, Marko
  Milas, Zoran
  Starešina, Vilim
  Časopis: Periodicum biologorum
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 31 do 38
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: U četiri konja pokusno inficirana virusom IAK soj Wyoming promatrana je neposredno nakon infekcije aktivnost sljedećih enzima: alanin aminotransferaze, aspartat aminotransferaze, glutamiltransferaze, laktat dehidrogenaze, kreatin kinaze i alkalin fosfataze. U skupini transferaza nije ustanovljena ni povećana ni oslabljena aktivnost. Jedino je bila povećana aktivnost laktat dehidrogenaze.
  Ključne riječi: infekciozna anemija kopitara, transferaze, oksidoreduktaze, hidrolaze

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The stability of antibodies to bovine leukemia virus in milk and blood sera

  Autori:
  Blažević, Ante
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Lojkić, Mirko
  Ergotić, Neda
  Sladić, Davor (116420)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 1-3
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 64
  Godina: 1994
  Stranice: od 19 do 26
  Broj referenci: 22
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istražen je učinak povišene temperature kao i trokratnog smrzavanja na stabilnost protutijela za virus goveđe leukoze (VGL) u mlijeku i krvnom serumu krava. Usporedo je analizirano 20 uzoraka mlijeka i seruma podrijetlom od istih životinja. Uzorci su pretraženi imunoenzimnim testom. Nakon smrzavanja ili obradbe pri povišenim temperaturama uočeno je veće smanjenje razine protutijela za VGL u uzorcima seruma nego u uzorcima mlijeka. Razine protutijela u uzorcima mlijeka ostale su nepromijenjne nakon obradbe pri 65 C tijekom 30 minuta. Znatan pad razine protutijela u mlijeku uočen je tek nakon obrade pri 74 C tijekom 10 minuta.
  Ključne riječi: virus goveđe leukoze, postojanost protutijela, ELISA, mlijeko, serum, krava

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Comparison of two immunoprophylactic programs for broiler chickens against newcastle disease with the use of the B1 strain under field conditions

  Autori:
  Zorman-Rojs, Olga
  Viduka, D.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Mrzel, I.
  Sladić, Davor (116420)
  Ergotić, Neda
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 135 do 141
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istražena su dva programa imunoprofilakse newcastleske bolesti (NB) u tovnih pilića u terenskim prilikama davanjem vakcine pripremljene od soja Hitchner B1. U pokusu A 87.426 tovnih pilića bilo je u valionici postupkom raspršivanja vakcinirani dvovaljanom vakcinom koja je, uz virus NB soj B1, sadržavala i virus zaraznog bronhitisa kokoši soj H120 (BRONHOPEST B1). U pokusu B 49.356 tovnih pilića bilo je u valionici postupkom raspršivanja vakcinirano vakcinom protiv zaraznog bronhitisa kokoši soj H120 (BRONHIKAL), a u dobi od 17 dana protiv NB vakcinom PESTIKAL B1 u pitkoj vodi. Serološki odgovor tovnih pilića vakciniranih u valionici u dobi od 1 dana bio je nešto slabiji od onog u pilića vakciniranih 17. dana. U pokusu A ostvaren je niži mortalitet i viši proizvodni indeks.
  Ključne riječi: virus newcastleske bolesti, soj Hichner B1, imunizacija, tovni pilići

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: New efficient subunit Newcastle disease virus vaccine

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Pokrić, Biserka
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 3
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 143 do 155
  Broj referenci: 23
  Jezik: engleski
  Sažetak: Opisan je postupak za kontroliranu solubilizaciju virusa newcastleske bolesti (VNB) neionskim detergentom Tween 80 s ciljem priprave neinfektivnih podjedinica dovoljno velikih da podstaknu djelotvorni imuni odgovor. Molekulska masa solubiliziranih antigeničnih podjedinica VNB bila je 268 kDa, što znači da glikoproteini s površine virusa stvaraju agregate od prosječno 3,8 monomera. Nakon završene solubilizacije virusa, detergent nije uklonjen iz pripravka, već se koristi kao emulgator u vodenoj fazi. U tu svrhu koncentracija detergenta podešena je na 2% w/v. Učinkovitost naših pripravaka ispitana je na uobičajen način za inaktivirana cjepiva za perad. Značajno bolji serološki odziv podstaknut je s emulzijom voda-ulje-voda nego s podjedinicama suspendiranim u vodi.
  Ključne riječi: cjepivo za perad, podjedinično cjepivo, virus newcastleske bolesti, voda-ulje-voda cjepivo

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Newcastle disease virus solubilization by Tween 80

  Autori:
  Pokrić, Biserka
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 1
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 65
  Godina: 1995
  Stranice: od 17 do 23
  Broj referenci: 22
  Jezik: engleski
  Sažetak: Neionski detergent Tween 80 često se dodaje kao emulgator u vodenu fazu uljnih inaktiviranih peradarskih vakcina protiv virusa newcastleske bolesti. Iz rezultata prikazanih u ovom radu vidi se da detergent uzrokuje solubilizaciju virusa i oslobađanje podjedinica s površine virusa. U 0,1%-tnoj otopini Tweena 80 dolazi do djelomičnog cijepanja virusne ovojnice. U prisutnosti 1,0 i 10,0% težina/volumen Tweena 80 dolazi do potpunog izdvajanja virusnih glikoproteina nakon čega slijedi njihova agregacija. U 1,0%-tnoj otopini Tweena 80 agregati su bili u prosjeku sastavljeni od 7 monomera, dok su u 10,0%-tnoj otopini sadržavali po 4 monomera.
  Ključne riječi: antigene virusne podjedinice, cjepiva voda-u-ulju-u-vodi, Tween 80, virus newcastleske bolesti

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Simultaneous application of live and killed Newcastle disease virus for vaccination of day-old chickens with low level of maternal antibodies

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Cizelj, Andrej
  Pokrić, Biserka
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 1
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 65
  Godina: 1995
  Stranice: od 25 do 31
  Broj referenci: 15
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istražena je učinkovitost cjepiva protiv virusa newcastleske bolesti (VNB) na brojlerima s niskom razinom majčinskih protutijela. Prva je skupina cijepljena živim lentogenim La Sota sojem VNB. Pilići druge skupine istovremeno su cijepljeni živim i umrtvljenim cjepivom. Umrtvljeno cjepivo pripremljeno je inaktivacijom virusa formaldehidom nakon čega je uslijedila solubilizacija neionskim detergentom Tweenom 80. Cjepivo je preiređeno u obliku emulzije voda-u-ulju-u-vodi i sadržavalo je malu količinu lakog mineralnog ulja. Živo je cjepivo dano okulonazalno, a umrtvljeno potkožno. Specifična protutijela u serumima pilića cijepljenih živim cjepivom nađena su 28 dana nakon cijepljenja, a potom se njihova razina smanjivala do 73. dana nakon cijepljenja. Pilići cijepljeni s dva cjepiva stvorili su specifična protutijela protiv VNB već 14 dana nakon cijepljenja. Od zaraze je bilo zaštićeno 90 odnosno 80% pilića. Jednostruko istodobno cijepljenje pilića u valionici živim virusom i virusom koji je bio prvo inaktiviran, a zatim pocijepan, može zaštititi brojlere s majčinskim protutijelima čak i tijekom produženog tova.
  Ključne riječi: brojler, valionica, umrtvljeno cjepivo, živocjepivo, majčinska protutijela, newcastleska bolest

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: U povodu oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće u Hrvatskoj

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Brstilo, M.
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 1
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 26
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Papularni stomatitis goveda: klinički nalaz bolesti u Hrvatskoj

  Autori:
  Župančić, Željko (55986)
  Modrić, Zvonimir
  Alegro, Antun
  Harapin, Ivica
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 1-2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 39 do 43
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je pojava papularnog stomatitisa u junice na području Hrvatske. na nj je upozorio klinički nalay tipičnog papularnog egzantema s patognomoničnim prstenastim oblikom promjena koji je bio lokaliziran na usnama, posebice s vanjske strane na prijelazu usnica u okolnu kožu i na nosnom zrcalu, na bukalnoj sluznici, na vršku jezika i na donjoj strani jezika. Opisani stomatitis nije uspjelo potkrijepiti nalazom virusa elektronskim mikroskopom premda su na linijskoj kulturi stanica goveđeg embrionalnog bubrega opažene promjene koje mogle upućivati na citopatski učinak svojstven parapoksvirusima.
  Ključne riječi: papularni stomatitis goveda, klinički nalaz

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Značenje bakterije Streptococcus suis, postupci i poteškoće pri njezinoj identifikaciji

  Autori:
  Hajsig, Danko
  Šeol, Branka
  Bilić, Vitomir
  Madić, Josip (95882)
  Naslov zbornika: Dijagnostički postupci u kliničkoj obradi infektoloških bolesnika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 52 do 54
  Skup: I. Hrvatski stručno-znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa
  Održan: od 21.05.93 do 22.05.93
  Ključne riječi: Streptococcus suis, identifikacija

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Epizootije koje nam prijete

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Veterinarski dani '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 71
  Skup: Veterinarski dani '93.
  Održan: od 11.11.93 do 13.11.93
  Ključne riječi: prijeteće epizootije

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena imunoenzimskog testa u otkrivanju enzootske leukoze goveda

  Autori:
  Lojkić, Mirko
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Blažević, Ante
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Radovi I. Hrvatskog stručno-znanstvenog sastanka infekt., mikrobiol. i epidem.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 205 do 208
  Skup: I. Hrvatski stručno-znanstveni sastanak infektologa, mikrobiologa i epidemiologa
  Održan: od 21.05.92 do 22.05.92
  Ključne riječi: enzootska goveđa leukoza, ELISA

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Preparation of insoluble immune complexes composed of peplomers of Newcastle disease virus and specific chicken antibodies

  Autori:
  Pokrić, Biserka
  Juroš, Suzana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Živinarski denovi
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 37 do 46
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: imuni kompleks, virus Nwecastleske bolesti

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Humoral immune response to viral antibodies bound to specific allogenic and xenogenic antibodies

  Autori:
  Pokrić, Biserka
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Pilat, Z.
  Naslov zbornika: Živinarski denovi
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 47 do 52
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: imuni odgovor, virusni antigeni, protutijela

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ispitivanje dviju inaktiviranih polivalentnih vakcina Gumpeskal+IB i Nobi-Vac IB+G+NDV u kokošiju matičnog jata

  Autori:
  Zorman-Rojs, Olga
  Ergotić, Neda
  Josipović, D.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Lukežić, I.
  Naslov zbornika: Živinarski denovi
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 54 do 62
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: polivalentna vakcina, kokoši

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Djelovanje glutaraldehidnog dezinficijensa (Aldesol Pliva) na animalne viruse

  Autori:
  Lojkić, Mirko
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Jakovina, M.
  Urednici
  Lojkić, Mirko
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Zbornik radova I.hrvats. međunarodn. simpozija iz higijene i sanitacije (DDD)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 48
  Skup: Prvi hrvatski simpozij iz higijene i sanitacije (DDD)
  Ključne riječi: glutaraldehidni dezinficijens, virusi

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Marekova bolest: Novija saznanja u dijagnostici i imunoprofilaksi

  Autori:
  Rusov, Č.
  Josipović, D.
  Velhner, M.
  Pilat, Z.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Urednici
  Rusov, Č.
  Josipović, D.
  Naslov zbornika: Živinarski denovi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 9
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: Marekova bolest, dijagnostika, imunoprofilaksa

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Raširenost i ekonomski značaj Marekove bolesti

  Autori:
  Velhner, M.
  Josipović, D.
  Pilat, Z.
  Rusov, Č.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Živinarski denovi 1991
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 10 do 13
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: Marekova bolest, raširenost, ekonomski značaj

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Standardizacija testa precipitacije antigena virusa Marekove bolesti i specifičnih antitijela

  Autori:
  Rusov, Č.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Živković, R.
  Jojić-Maličević, Lj.
  Naslov zbornika: Živinarski denovi 1993
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 19 do 23
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.06.91 do 26.06.91
  Ključne riječi: Marekova bolest, precipitacija, antigen

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vrednovanje inaktivirane uljne vakcine njukaslske bolesti i sindroma pada nesivosti (PESTIKAL+EDS) u laboratorijskim i terenskim pokusima

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Dodovski, M.
  Prodanov, R.
  Delovski, B.
  Nastevska, S.
  Sladić, Davor (116420)
  Vasari, K.
  Naslov zbornika: Živinarski denovi 1993.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1993
  Stranice: od 24 do 30
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.93 do 26.04.91
  Ključne riječi: njukaslska bolest, sindrom pada nesivosti, inaktivirana vakcina

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: HI antibody response to whole-virus and split-virus equine influenza vaccines in horses

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Veselinović, Gordana
  Biuk-Rudan, Nevenka
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Urednici
  Schwyzer, Martin
  Ackermann, Mathias
  Naslov zbornika: Immunobiology of viral infections
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lyon, Francuska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 2-84039-042-6
  Stranice: od 403 do 406
  Skup: 3rd Congress of the European Society for Veterinary Virology
  Održan: od 04.09.94 do 07.09.94

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Simultaneous application of Tween 80 for solubilization of Newcastle disease virus and as a hydrophilic emulsifier in oil-vaccines

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Pokrić, Biserka
  Urednici
  Schwyzer, Martin
  Ackermann, Mathias
  Naslov zbornika: Immunobiology of viral infections
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lyon, Francuska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 2-84039-042-6
  Stranice: od 411 do 415
  Skup: 3rd Congress of the European Society for Veterinary Virology
  Održan: od 04.09.94 do 07.09.94

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Novosti u veterinarskoj vakcinologiji

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Urednici
  Hajsig, Danko
  Naslov zbornika: Vakcinologija danas i sutra
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96567-0-2
  Stranice: od 21 do 30
  Skup: Vakcinologija danas i sutra
  Održan: od 01.12.94

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Razvoj i primjena virusnih vakcina za domaće životinje u Hrvatskoj

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Lojkić, Mirko
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Urednici
  Hajsig, Danko
  Naslov zbornika: Vakcinologija danas i sutra
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96567-0-2
  Stranice: od 35 do 41
  Skup: Vakcinologija danas i sutra
  Održan: od 01.12.94

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena imunokompleksa kao mogućih cjepiva

  Autori:
  Pokrić, Biserka
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Urednici
  Hajsig, Danko
  Naslov zbornika: Vakcinologija danas i sutra
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96567-0-2
  Stranice: od 76 do 85
  Skup: Vakcinologija danas i sutra
  Održan: od 01.12.94 do 01.12.94

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Epizootiološko stanje u govedarstvu

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Brstilo, M.
  Urednici
  Petej, Stjepan
  Naslov zbornika: XVI. međunarodno savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja - govedarstvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 20 do 24
  Skup: XVI. međunarodno savjetovanje PLIVA i stočarska proizvodnja
  Održan: od 19.09.94 do 20.09.94

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Djelovanje Aldesol-a na uzročnike virusnih respiratornih bolesti tovne junadi

  Autori:
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Madić, Josip (95882)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Lojkić, Mirko
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Urednici
  Petej, Stjepan
  Naslov zbornika: XVI. međunarodno savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 134 do 136
  Skup: XVI. međunarodno savjetovanje PLIVA i stočarska proizvodnja
  Održan: od 19.09.94 do 20.09.94

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Istraživanje učinkovitosti inaktiviranog četverokomponentnog cjepiva priređenog u obliku mješovite emulzije tipa voda/ulje/voda (Gumpeskal+IB+EDS)

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Ergotić, Neda
  Pokrić, Biserka
  Urednici
  Petej, Stjepan
  Naslov zbornika: XVII.međunarodno savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja - peradarstvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  Stranice: od 49 do 57
  Skup: XVII. međunarodno savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja - peradarstvo
  Održan: od 18.09.95 do 19.09.95

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stabilnost liofiliziranih vakcina za perad pri propisanim uvjetima držanja i u ubrzanom testu

  Autori:
  ballarin-Perharić, Alenka
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Cizelj, Andrej
  Janić, Damir
  Režić, I.
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Čulek, M.
  Urednici
  Petej, Stjepan
  Naslov zbornika: XVII. međunarodno savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja - peradarstvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Poreč
  Godina: 1995
  Stranice: od 86 do 90
  Skup: XVII. međunarodno savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja - peradarstvo
  Održan: od 18.09.95 do 19.09.95

 67. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Enzootska bronhopneumonija goveda

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIII Savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 17 do 18
  Skup: XIII Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 27.05.91 do 28.05.91
  Ključne riječi: enzootska bronhopneumonija goveda, profilaksa

 68. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Tehnološki postupci za poboljšanje vakcine zaraznog rinotraheitisa goveda

  Autori:
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Madić, Josip (95882)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Lugović, Branko (26723)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIII. Savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 29 do 30
  Skup: XIII Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 27.05.91 do 28.05.91
  Ključne riječi: zarazni rinotraheitis goveda, EBTr stanice

 69. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Application of the laboratory standard in the control of the vaccine against Aujeszky's disease

  Autori:
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: The pathogenesis of viral diseases: molecular, virol. and immunological aspects
  Jezik: engleski
  Mjesto: Uppsala, Švedska
  Godina: 1991
  Stranice: od 71 do 0
  Skup: Second Congress of the European Society for Veterinary Virology. The Pathogenesis of Viral Diseases: Molecular, Virological and immunological aspects
  Održan: od 23.09.91 do 26.09.91
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, gI- vakcina

 70. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Evaluation of the laboratory standard of the live vaccine against Aujeszky's disease

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Grom, Jože
  Lojkić, Mirko
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Conference program and proc. of VIth Internat. Symp. of Wld Assoc. of Vet. Diagn
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lyon, Francuska
  Godina: 1992
  Stranice: od 282 do 0
  Skup: VIth International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians
  Održan: od 09.06.92 do 12.06.92
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, živa vakcina, laboratorijski standard

 71. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Razvoj viševaljanih inaktiviranih uljnih vakcina za perad u Plivi

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 15 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: inaktivirane uljne vakcine, perad

 72. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Infekcije uzrokovane parapoksvirusima

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Sažeci Simpozija virusne zoonoze
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 0
  Skup: Simpozij Virusne zoonoze
  Održan: od 21.10.92
  Ključne riječi: virus orf, virus papularnog stomatitisa, virus lažnih kravljih boginja

 73. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Muzačke kvržice, rijetka i već zaboravljena zoonoza, s osvrtom na mogućnost liječenja

  Autori:
  Puntarić, Vladimir
  Borčić, Dražen
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Sažeci Simpozija virusne zoonoze
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 12 do 0
  Skup: Simpozij Virusne zoonoze
  Održan: od 12.10.92
  Ključne riječi: muzačke kvržice, liječenje

 74. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Razvoj vakcina protiv herpevirusnih infekcija

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Zbornik povzetkov Krkini raziskovalni dnevi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Šmarješke Toplice, (SLO)
  Godina: 1992
  Stranice: od 35 do 0
  Skup: Krkini raziskovalni dnevi. Mednarodni simpozij in XXII. Krkine nagrede
  Održan: od 09.12.92 do 10.12.92
  Ključne riječi: bolest Aujeskoga, Marekova bolest, markirne vakcine

 75. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Provjera djelotvornosti gI- split-absorbat vakcine bolesti Aujeszkogana ovcama i svinjama

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog sastanka Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 115 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Ključne riječi: Bolest Aujeszkoga, gI- split-adsorbat vakcina, ovce, svinje

 76. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Epizootiološko stanje i problemi u svinjogojstvu

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 42
  Skup: XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proivodnja. Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: slinavka i šap, svinjska kuga, afrička svinjska kuga, vezikularna bolest svinja, bolest Aujeszkoga, leptospiroza, atrofični rinitis, transmisivni gastroenteritis, epizootski pobačaj i dišni sindrom svinja

 77. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Epizootiološko stanje svinjske kuge i mjere suzbijanja

  Autori:
  Brstilo, Matko
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Lojkić, Mirko
  Rajić, Andrijana
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 49
  Skup: XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proivodnja. Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: svinjska kuga, epizootiološko stanje, suzbijanje

 78. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Razvoj gI- vakcina bolesti Aujeszkoga u PLIVI

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Janić, Damir
  Rukavina, Vlado
  Lojkić, Mirko
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 52
  Skup: XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proivodnja. Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, gI- vakcine

 79. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Advances in veterinary virology

  Autori:
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Knjiga povzetkov s programom
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bled, (Slo)
  Godina: 1993
  Stranice: od -6 do 0
  Skup: 1. Slovenski mikrobiološki kongres z mednarodno udeležbo
  Održan: od 24.10.93 do 27.10.93
  Ključne riječi: veterinarska virologija

 80. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some characteristics of Zagreb 4 vaccine strain of bovine herpesvirus 1 and its immunogenicity in rabbits

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Lojkić, Mirko
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Knjiga povzetkov s programom 1. Slovenskog mikrobiološkog kongresa
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bled, (Slo)
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 0
  Skup: 1. Slovenski mikrobiološki kongres z mednarodno udeležbo
  Održan: od 24.10.93 do 27.10.93
  Ključne riječi: goveđi herpevirus-1, Zagreb 4

 81. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Epitop-specific and isotype-specific antibody responses in sera and mucosal secretions of calves experimentally infected with bovine herpesvirus type 1

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Magdalena, J.
  Quak, J.
  Veldhuis, M.A.
  Van Oirschot, J.T.
  Naslov zbornika: Pathogenesis of viral diseases: molecular, virological and immunological aspects
  Jezik: engleski
  Mjesto: Uppsala, Švedska
  Godina: 1991
  Stranice: od 129 do 0
  Skup: Second Congress of the European Society for Veterinary Virology. The Pathogenesis of Viral Diseases: Molecular, Virological and immunological aspects
  Održan: od 23.09.91 do 26.09.91
  Ključne riječi: goveđi herpesvirus 1, imunološki odgovor, serum, sluznični sekreti

 82. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: IBR infekcije i plodnost goveda

  Autori:
  Torre, M.
  Herak, Miroslav
  Župančić, Željko (55986)
  Makek, Zdenko
  Sukalić, M.
  Premzl, B.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka znanstvenog stručnog sastanka Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 56 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Ključne riječi: zarazni rinotraheitis goveda, plodnost

 83. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Aktualne zoonoze pasa, mačaka i ptica

  Autori:
  Župančić, Željko (55986)
  Modrić, Zvonimir
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka Veterinarski dani '92
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 46
  Skup: Veterinarski dani '92. Hrvatsko veterinarstvo u poslijeratnom razdoblju.
  Održan: od 12.11.92 do 14.11.92
  Ključne riječi: zoonoze, psi, mačke, ptice

 84. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Protutijela za određene viruse i rikecije u serumima europskih smeđih medvjeda (Ursus arctos) u Hrvatskoj

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Huber, Đuro
  Lugović, Branko (26723)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog sastanka Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 198 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Ključne riječi: europski smeđi medjed, Ursus arctos, virusi, rikecije, serologija, Hrvatska

 85. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Značenje virusa za higijenu namirnica animalnog podrijetla

  Autori:
  Njari, Bela
  Madić, Josip (95882)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog sastanka Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Ključne riječi: namirnice animalnog podrijetla, virusi

 86. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Virucidno djelovanje Plivinih dezinficijensa

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Lojkić, Mirko
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XV. Savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 66
  Skup: XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proivodnja. Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: virucidni dezinficijensi, Pliva

 87. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Efficacy of gI- split-adsorbed Aujeszky's disease vaccine in sheep and pigs

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Cvetnić, Slavko (7325)
  Naslov zbornika: Abstracts of IXth International Congress of Virology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Glasgow, Škotska
  Godina: 1993
  Stranice: od 233 do 0
  Skup: IXth International Congress of Virology
  Održan: od 08.08.93 do 13.08.93
  Ključne riječi: bolest Aujeszkoga, gI- vakcina, ovce, svinje

 88. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Marker vaccines and companion diagnostic test offer prospects for eradication of bovine herpesvirus type 1

  Autori:
  Rijsewijk, F.A.M.
  Kaashoek, M. J.
  Moerman, A.
  Madić, Josip (95882)
  Van Oirschot, J.T.
  Naslov zbornika: Abstracts of IXth International Congress of Virology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Glasgow, Škotska
  Godina: 1993
  Stranice: od 230 do 0
  Skup: IXth International Congress of Virology
  Održan: od 08.08.93 do 13.08.93
  Ključne riječi: goveđi herpesvirus 1, markirne vakcine, iskorjenjivanje

 89. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Standardizacija postupka za određivanje broja doza vakcine Marekove bolesti

  Autori:
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Rusov, Č.
  Naslov zbornika: Živinarski denovi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 17 do 0
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: Marekova bolest, vakcina

 90. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vakcinacija tovnih pilića protiv Marekove bolesti pokusnom vakcinom HVP-FC 126

  Autori:
  Pilat, Z.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Selec, Ankica
  Bombek, Ž.
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Naslov zbornika: Živinarski denovi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 16 do 0
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: tovni pilići, herpesvirus purana FC 126, vakcinacija

 91. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Strategija imunoprofilakse Marekove bolesti

  Autori:
  Josipović, D.
  Pilat, Z.
  Rusov, Č.
  Velhner, M.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Živinarski denovi
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ohrid, Makedonija
  Godina: 1991
  Stranice: od 14 do 15
  Skup: Živinarski denovi 1991
  Održan: od 24.04.91 do 26.04.91
  Ključne riječi: Marekova bolest, imunoprofilaksa

 92. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Primjena ELISA testa (PLIVAZIM ELG VET) za određivanje titra antitijela za virus ELG

  Autori:
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Ergotić, Neda
  Lojkić, Mirko
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIII. Savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 56 do 0
  Skup: XIII Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 27.05.91 do 28.05.91
  Ključne riječi: ELISA test, ELG, protutijela

 93. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dijagnosticiranje enzootske leukoze goveda pretragom seruma i mlijeka

  Autori:
  Lojkić, Mirko
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIII. Savjetovanja PLIVA i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 58 do 59
  Skup: XIII Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 27.05.91 do 28.05.91
  Ključne riječi: enzootska leukoza goveda, dijagnostika

 94. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Immune response to viral antigens bound to virus neutralizing antibodies

  Autori:
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Juroš, Suzana
  Pokrić, Biserka
  Naslov zbornika: Third Jiont Meeting of the Eur. Group for Rapid Vir. Diagnosis and Eur. Society
  Jezik: engleski
  Mjesto: Strasbourg, Njemačka
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 0
  Skup: IIIrd Jiont Meeting of the European Group for Rapid Viral Diagnosis and the European Society Against Virus Diseases
  Održan: od 25.08.91 do 29.08.91
  Ključne riječi: imuni odziv, virusni antigeni, neutralizacijska protutijela

 95. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Application of the immune complex for chicken immune protection against Newcastle disease virus

  Autori:
  Juroš, Suzana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Pokrić, Biserka
  Naslov zbornika: Biochemistry of disease
  Jezik: engleski
  Mjesto: Nagoya, Japan
  Godina: 1992
  Stranice: od 271 do 0
  Skup: First IUBMB Conference
  Održan: od 01.06.92 do 06.06.92
  Ključne riječi: imuni kompleks, pilići, Newcastleska bolest

 96. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Chicken immune response against viral peplomers administrated as immune complex

  Autori:
  Pokrić, Biserka
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Avian Immunology Research Group
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tours, Francuska
  Godina: 1992
  Stranice: od 31 do 0
  Skup: Avian Immunology in Progress
  Održan: od 31.08.92 do 02.09.92
  Ključne riječi: imuni kompleks, serološki odgovor, virusni peplomeri

 97. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Stabilnost i imunogenost liofilizirane vakcine Marekove bolesti MARIKAL (HVP-FC-126)

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Pilat, Z.
  Režić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proiz.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 10 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: Marekova bolest, vakcina

 98. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Uspješnost uzgoja tovnih pilića vakciniranih protiv Marekove bolesti uz višestruku upotrebu stelje

  Autori:
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Pilat, Z.
  Šustić, Radojka
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizv.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 12 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: Marekova bolest, višekratna upotreba stelje, vakcina

 99. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učinak imunoprofilakse Marekove bolesti na imunosni odziv tovnih pilića vakciniranih protiv Newcastleske bolesti

  Autori:
  Savić, Vladimir
  Kračun, F.
  Bosilj, Karmen
  Pilat, Z.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Dijanešić, I.
  Geci, Z.
  Vasari, K.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizv.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 13 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: Marekova bolest, pureći herpesvirus FC 126, vakcinacija

 100. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vrednovanje dviju inaktiviranih trovaljanih vakcina Gumpeskal IB i Nobi Vac IB+G+ND u terenskom pokusu

  Autori:
  Zorman-Rojs, Olga
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Ergotić, Neda
  Josipović, D.
  Sladić, Davor (116420)
  Mrzel, I.
  Lukežić, I.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvod.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 16 do 17
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: Gumpeskal vakcina, Nobi Vac vakcina

 101. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Imunoprofilaksa Newcastleske bolesti u purana: imunosni odziv tovnih purana različito vakciniranih aktivnom i inaktiviranom vakcinom Newcastleske bolesti

  Autori:
  Stanišić, Željko
  Sladić, Davor (116420)
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Stanišić, Ž.
  Savić, Vladimir
  Pilat, Z.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvod.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: Newcastleska bolest, purani, vakcinacija, imunost

 102. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Imunizacija tovnih pilića protiv zaraznog bronhitisa i Newcastleske bolesti davanjem bivalentnih živih vakcina u valionici

  Autori:
  Mrzel, I.
  Josipović, D.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Cizelj, Andrej
  Viduka, D.
  Tuta, I.
  Vasari, K.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizv.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 20 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: bivalentna živa vakcina, zarazni bronhitis, Newcastleska bolest, imunizacija, tovni pilići

 103. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vrednovanje stabilnosti bivalentne vakcine zaraznog bronhitisa i Newcastleske bolesti (Bronhopest SPF)

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Cizelj, Andrej
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvod.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: vakcina, zarazni bronhitis, Newcastleska bolest

 104. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dijagnostika i imunoprofilaksa Newcastleske bolesti na području varaždinske regije u razdoblju 1988.-1990.

  Autori:
  Brstilo, M.
  Lojkić, Mirko
  Pilat, Z.
  Žiger, K.
  Prikratki, F.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Njari, Ljubica
  Vasari, K.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XIV. Međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 13 do 0
  Skup: XIV Savjetovanje Pliva i stočarska proizvodnja
  Održan: od 05.10.92 do 06.10.92
  Ključne riječi: Newcastleska bolest, dijagnostika, imunoprofilaksa

 105. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Opasnosti pri proizvodnji i kontroli vakcine Newcastleske bolesti

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Nemarnik, Đurđa (33293)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Sladić, Davor (116420)
  Naslov zbornika: Sažeci simpozija Virusne zoonoze
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 13 do 0
  Skup: Simpozij Virusne zoonoze
  Održan: od 21.10.92
  Ključne riječi: Newcastleska bolest, vakcina

 106. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Determination of size of antigenic fragments of enveloped viruses after disruption with non-ionic detergent

  Autori:
  Baković, L.
  Juroš, Suzana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Pokrić, Biserka
  Naslov zbornika: Sažeci Godišnjeg sastanka hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 48 do 0
  Skup: Jubilarni simpozij hrvatskih biokemičara
  Održan: od 17.06.93 do 18.06.93
  Ključne riječi: antigeni fragmenti, neionski detergent

 107. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Influence of different growth promotors on BHK21 C13 cells in suspension

  Autori:
  Zechner-Krpan, V.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Kniewald, Z.
  Naslov zbornika: Sažeci Godišnjeg sastanka hrvatskih biokemičara
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 61 do 0
  Skup: Jubilarni simpozij hrvatskih biokemičara
  Održan: od 17.06.93 do 18.06.93
  Ključne riječi: BHK21 stanice, faktori rasta

 108. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje stabilnosti antitijela prema virusu enzootske leukoze goveda u mlijeku i serumu

  Autori:
  Blažević, Ante
  Lojkić, Mirko
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Ergotić, Neda
  Ramljak, Danica
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 116 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: virus enzootske leukoze goveda, antitijela, serum, mlijeko

 109. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Priprema vakcine avijarnog encefalomijelitisa iz vlastitog soja virusa HM-1/1

  Urednici
  Ciglar, I.
  Pilat, Z.
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 167 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: avijarni encefalomijelitis, vakcina

 110. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj doze višekomponentne vakcine (GUMPESKAL+IB+EDS) na imuni odziv kokoši prema virusu Gumboro i Newcastleske bolesti

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Stanišić, Željko
  Ergotić, Neda
  Tomac, Antun
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova Veterinarska znanost i struka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 168 do 0
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: polivalentna vakcina, imuni odziv, Gumboro virus, virus Newcastleske bolesti

 111. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: A complex composed of Newcastle disease virus subunits and specific antibodies administered as an oil vaccine

  Autori:
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Sladić, Davor (116420)
  Pokrić, Biserka
  Naslov zbornika: Abstracts of IXth International Congress of Virology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Glasgow, Škotska
  Godina: 1993
  Stranice: od 233 do 0
  Skup: IXth International Congress of Virology
  Održan: od 08.08.93 do 13.08.93
  Ključne riječi: virus Newcastleske bolesti, protutijela, kompleks

 112. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Inaktivirana parvovirusna vakcina svinja (PARVOKAL)

  Autori:
  Lojkić, Mirko
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Urednici
  Lojkić, Mirko
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Roić, Besi
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XV. međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 43 do 44
  Skup: XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proivodnja. Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: parvovirus svinje, inaktivirana vakcina

 113. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Istraživanje učinkovitosti inaktivirane parvovirusne vakcine svinja (PARVOKAL) u terenskim pokusima

  Autori:
  Roić, Besi
  Markuš-Cizelj, Ljiljana
  Lojkić, Mirko
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka XV: međunarodnog savjetovanja Pliva i stočarska proizvodnja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 46
  Skup: XV. Savjetovanje Pliva i stočarska proivodnja. Svinjogojstvo.
  Održan: od 27.09.93 do 28.09.93
  Ključne riječi: parvovirus svinja, inaktivirana vakcina

 114. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Priprava virusnih antigena za imunodifuzijske testove

  Autori:
  Blažinović, I.
  Juroš, Suzana
  Čajavec, Stanislav (7575)
  Pokrić, Biserka
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka 1. Hrvatskog kongresa medicinske biokemije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 0
  Skup: 1. Hrvatski kongres medicinske biokemije
  Održan: od 29.09.93
  Ključne riječi: virusni antigeni, imunodifuzijski test

 115. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Experimental bovine herpesvirus 1 infection of calves: isotype-specific antibodz responses after infection, reinfection, and reactivation

  Autori:
  Madić, Josip (95882)
  Magdalena, J.
  Quak, J.
  Van Oirschot, J.T.
  Naslov zbornika: Immunobiolgy of viral infections
  Jezik: engleski
  Mjesto: Interlaken, Švicarska
  Godina: 1994
  Stranice: od W2-6
  Skup: 3rd Congress of the European Society for Veterinary Virology
  Održan: od 04.09.94 do 07.09.94


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr