SVIBOR - Projekt broj: 3-03-314

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-314


PRIMJENA DOPAMINSKIH AGONISTA U VETERINARSKOJ MEDICINI


Glavni istraživač: GRABAREVIĆ, ŽELJKO (14604)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za opću patologiju i patološku morfologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2390-313
teleFaks: 385 (0)1 214-697

Sažetak: Tijekom proteklih pet godina provedena su istraživanja djelovanja dopaminskih lijekova kod različitih indikacija. U istraživanju su korištene laboratorijske životinje (miševi, štakori) i pilići. Istraživane su bolesti uzrokovane ili pogodovane stresom te su podrobno opisane patološke promjene u pilića uzrokovane trikotecenskim mikotoksinima. Po prvi put su opisana i istražena dva nova pokusna modela bolesti i to model upalne bolesti crijeva i model stresnih erozija kuikule mišićnog želuca pilića. U oba istraživana modela bolesti nedvojbeno je dokazano protektivno djelovanje dopaminskih agonista i štetno djelovanje dopaminskih antagonista. Istraživanje velikog opsega je provedeno kod utvrđivanja povezanosti djelovanja novo izoliranog želučano-crijevnog peptida (BPC) i dopaminskog sustava. Osim toga, djelovanje dopaminskih lijekova je istraženo u indikacijama, kao što su stresne erozije želuca i utjecaj dopaminskog sustava na endokrino lučenje gušterače i patohistološke promjene jetre tijekom imobilizacijskog stresa. Rezultati istraživanja su objavljeni u 15 radova, od kojih je 7 u Current Contentsu, dvije disertacije i dva magistarska rada.

Ključne riječi: dopaminski lijekovi, veterinarska medicina, laboratorijske životinje, pilići, stresne lezije, upalna bolest crijeva, trikotecenski mikotoksini, BPC, erozije kutikule mišićnog želuca u pilića

Ciljevi istraživanja: Istraživanjima želimo utvrditi učinke dopaminskih ljekova na oštećenja želuca, jetre, gušterače i crijeva relativno specifične etiologije. Prvenstveno se to odnosi na lezije uzrokovane stresom, zatim oštećenja tkiva uzrokovana trikotecenskim mikotoksinima i, na kraju, upalnu bolest crijeva(IBD-inflammatory bowell disease). Temeljita i egzaktna znanstvena potvrda protekcije ili čak liječenja ovih bolesti bi omogućila primjenu dopaminskih lijekova široko u veterinarskoj praksi i to pogotovo u intenzivnom stočarstvu, s obzirom na to da za sada uopće ne postoje lijekovi ili je terapija skopčana sbrojnim kontraindikacijama za većinu prije spomenutih stanja.Osim toga, laboratorijskim istraživanjem na pokusnim životinjama će se steći točan uvid čak i u etiologiju nekih bolesti koje ulaze u prije spomenutu skupinu istraživanih oštećenja tkiva. To se prvenstveno odnosi na Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis ljudi, zatim IBD životinja, erozije kutikule mišićnog želuca u pilića i, na kraju, trikotecenska oštećenja tkiva.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-01-031 Dopaminski agonisti u novim indikacijama
  Naziv ustanove: Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta U Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 3-01-032 Stresni odgovor želuca
  Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za farmakologiju, Zavod za patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Zavod za kliničku patologiju "Prof. dr. Ljudevit Jurak" KLiničke bolnice "Sestre milosrdnice" Zagreb, PLIVA Istraživački institut-Biomedicina, Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 27.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr