SVIBOR - Projekt broj: 3-03-316

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-316


FIZIOLOŠKE OSOBINE OSJETILA NJUHA PASA


Glavni istraživač: TUCAK, ZVONIMIR (50551)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet, Osijek (79)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 24 483
Telefon: 385 (0)54 24 644
teleFaks: 385 (0)54 24 744

Sažetak: Osjetila njuha lovnih pasa raznoliko reagiraju na biološke Ť supstrate divljači na koje nailaze u lovištima. Istraživanja Ť imaju zadatak da ukažu koliko dresura lovnih pasa utječe na Ť brzinu pronalaska bioloških supstrata, a time i otkrivanja Ť divljači u lovištu.

Ključne riječi: Fiziološke osobine, osjetilo njuha, lovni psi, biološki supstrati, trag, krv, biljna meka.

Ciljevi istraživanja: Utvrditi za koje vremensko razdoblje lovni pas je u stanju naći trag divljači i pomoći lovcu pri pronalaženju ranjene divljači. Dosadašnja istraživanja ukazuju da dresirani psi s većim radnim iskustvom u lovištu postižu bolje rezultate.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr