SVIBOR - Projekt broj: 3-03-355

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-355


UČINAK PESTICIDA I MIKOTOKSINA NA REPRODUKCIJU SVINJA


Glavni istraživač: GOJMERAC, TIHOMIRA (98185)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.12.93.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Veterinarski institut, Zagreb (48)
Odjel/Zavod: Odjel za određivanje rezidua
Adresa: Savska 143
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 53 50 11
teleFaks: 385 (0)41 53 71 40

Sažetak: U istraživanju učinka s-triazinskog pesticida (herbicida) atrazina (2-kloro-4-etilamino-6-izopropilamino-s-triazin) i mikotoksina (zearalenona) na ovarijske funkcije svinja (nazimica) u intenzivnom uzgoju,pristupilo se:a/Određivanju ostataka atrazina u vodi za napajanje svinja na svinjogojskoj farmi,primjenom imunoenzimske metode (ELISA) u usporedbi svisokotlačnom tekućinskom kromatografijom (HPLC).b/Određivanju ostataka zearalenona u zrnu kukuruza,kao osnovnom sastojku hrane za svinje,primjenom imunoenzimske metode (ELISA).c/Određivanju koncentracije zearalenona u serumu svinja kod kojih su uočene poremetnje u reprodukciji,primjenom imunoenzimske metode. d/Praćenju učinka subtoksičnih doza atrazina na ovarijske funkcije u smislu pojave estrusa odnosno ovulacije u nazimica. U serumu nazimica koje su tijekom 19 dana estrusnog ciklusa dobivale putem hrane subtoksične doze atrazina,odredila se koncentracija 17á-estradiola(17á-E) i progesterona (P),produkata endokrine sekrecije važnih u uspostavljanju cikličke ovarijalne aktivnosti.Određivanje 17á-e i P u serumu provedeno je u dane očekivanog proestrusa,estrusa i metestrusa.Tretirane životinje kod kojih su izostali znakovi slijedećeg očekivanog estrusa,žrtvovane su nakon 8 dana. Tkiva jajnika i maternice su odstranjena te su provedene histopatološke pretrage. Tijekom pokusa ustanovljene su histopatološke promjene na tkivu jetre atrazinom tretiranih životinja, pa su istraživanja proširena i na praćenje hepatotoksičnog učinka toga kontaminanta u svinja i to određivanjem aktivnosti:alanin aminotransferaze(ALT),aspartat aminotransferaze (AST),gama-glutamiltransferaze(GGT) i alkalne fosfataze (AP).

Ključne riječi: pesticidi, s-triazinski herbicidi, atrazin, mikotoksini, zearalenon, toksične tvari,reprodukcija, svinje, nazimice, estrus, neplodnost, pobačaj

Ciljevi istraživanja: Znatne ekonomske štete u intenzivnom svinjogojstvu nastaju zbog poremećaja koji se javljaju u reprodukcijskom ciklusu svinja.Navedeni poremećaji ispoljavaju se čestom pojavom izostanaka estrusa ili slabo izraženim znakovima estrusa.Mogući uzročnici poremećaja u reprodukciji neinfektivne etiologije mogu biti razne toksične supstancije koje putem hrane i vode mogu dospjeti u organizam životinja.Među tim toksičnim supstancijama su pesticid (herbicid) atrazin i mikotoksin zearalenon.Rezultati dosadašnjih istraživanja nedvojbeno ukazuju na toksičan učinak tih kontaminanata na ovarijske funkcije sisavaca.Zbog mogućnosti istovremene prisutnosti subtoksičnih količina atrazina i zearalenona u hrani za svinje,cilj predloženog istraživanja je bio ispitati njihov pojedinačni učinak kao i moguću interakciju ekvimolarnih količina tih supstancija na ovarijsku funkciju svinja u uvjetima uzgoja na farmi. Usporedbom biokemijskih i histopatoloških pretraga,za očekivati je,da rezultati ispitivanja pojedinačnog učinka tih kontaminanata kao i njihovih ekvimolarnih smjesa na ovarijske funkcije u svinja,pridonesu u pojašnjenju nekih etioloških nepoznanica u patologiji reprodukcije svinja: izostanak,zakašnjenje ili slabo izražene estrusne pojave. Predhodno će se provesti monitoring ostataka atrazina u vodi za napajanje svinja kao i određivanje ostataka mikotoksina zearalenona u kukuruzu i serumu svinja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr