SVIBOR - Projekt broj: 3-03-358

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-358


USAVRŠAVANJE DIJAGNOSTIKE I SUZBIJANJA LEUKOZE GOVEDA


Glavni istraživač: LOJKIĆ, MIRKO (26240)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 9
Naziv ustanove: Veterinarski institut, Zagreb (48)
Odjel/Zavod: Odjel za virusologiju
Adresa: Savska cesta 143
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 535-011
teleFaks: 385 (0)1 537-140
E-mail: mavi.veinst.hr

Sažetak: Program suzbijanja i iskorjenjivanja ELG temelji se na otkrivanju inficiranih goveda pomoću seroloških pretraga, kao i izlučivanja iz uzgoja pozitivnih grla prije izbijanja manifestnih znakova bolesti. Stoga metode serološkog identificiranja inficiranih grla trebaju biti pouzdane, specifične i osjetljive, kako bi se što ranije otkrila inficirana grla, čak i sa minimalnom razinom antitijela. U Hrvatskoj tijekom 3 godine (1991.-1993.) pretraženo je 51170 seruma goveda, i to 1991. godine 24739, 1992. 15389 i godine 1993. 11042. Imunoenzimski test - gp 51 ELISA - upotrabljen je za dokazivanje antitijela protiv virusa enzootske leukoze goveda u krvnom serumu i mlijeku krava u usporedbi s imunodifuzijskim testom (GDP). Na osnovi naših istraživanja možemo zaključiti da pomoću ELISA-testa kojeg smo koristili, bilo je manji broj "novih" slučajeva. Prema našim dosadašnjim istraživanjima ELISA-test je 10-15% osjetljiviji od GDP-testa. Pomoću ELISA-testa otkrivali smo antitijela i u mlijeku, pa je to daljnja prednost u odnosu na GDP-test, kojim se otkrivaju antitijela samo u krvnom serumu. Time je testiranje životinje jednostavnije, jer se izbjegava vađenje krvi. Sam čin vađenja krvi predstavlja određeni stres za životinju i postoji mogučnost jatrogenog širenja infekcije. Na osnovi naših istraživanja proizlazi da je serološka metoda ELISA jednostavnija i jeftinija u otkrivanju inficiranih goveda. Doprinos ovih istraživanja je primjena novog programa otkrivanja ELG, a time i ispunjavanje međunarodnih propisa i uvjeta posebice EZ za nesmetani promet i trgovinu.

Ključne riječi: ELISA imunoenzimski test, imunodifuzijski test, virus enzootske leukoze goveda

Ciljevi istraživanja: Enzootska leukoza goveda je zarazna bolest koju uzrokuje virus iz porodice RETROVIRIDAE, rod HTLV-BLV. Bolest se često karakterizira linfocitozom B linfocita. U Hrvatskoj se godišnje pretraži oko 15000 goveda s velikih farmi. Do godine 1989. u dijagnosticiranju služilo je samo GDP-test, od 1990. u upotrebi je i ELISA-test, kako iz krvnih uzoraka tako i iz mlijeka. Bolest je ustanovljena na svim farmama, a u prosjeku je bilo 7% pozitivnih grla. Taj je broj tijekom pet godina pao na 3%, jer su se pozitivna grla isključivala iz uzgoja. Međutim, imunodifuzijskim testom nisu bila otkrivena sva inficirana grla, pa su se ponovljenim pretragama pojavila "nova" pozitivna grla i na farmama koje su proglašene slobodne od ELG. Pomoću ELISA-testa kojeg koristimo od 1989. god. takovih je slučajeva sve manje. Prema našim dosadašnjim istraživanjima ELISA-test je do 15% osjetljiviji od GDP-testa. Cilj ovog istraživanja je bio usporediti rezultate seroloških pretraga krvi polučene GDP-testom, kojim smo se služili u dijagnostici, spram novijim ELISA-testom. Zatm nam je bio cilj istražiti korelaciju između rezultata pretrage krvi i mlijeka istih životinja. Nadalje, cilj nam je bio istražiti povezanost rezultata u skupnom uzorku mljieka (do 50 krava). Tim bi se načinom za laboratorijsku pretragu utrošilo pedeset puta manje dijagnostičkih sredstava, odnosno za toliko puta bi pojeftinilo i ubrzalo otkrivanje zaraženih životinja. I na kraju možemo reći da nam je osnovni cilj istraživanja bio utvrđivanje pouzdanosti, osjetljivosti i specifičnosti pretrage mlijeka, kako u pojedinačnih tako i u skupnih uzoraka u svrhu otkrivanja inficiranih stada i pojedinih životinja.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Primjena nove metode dijagnostike (ELISA-test)
    Tip proizvoda: Tehnologija
    Autor(i): M. Lojkić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr