SVIBOR - Projekt broj: 3-03-419

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-419


ULTRAZVUČNA EHOSONOGRAFIJA U VETERINARSKOJ GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU


Glavni istraživač: HERAK, MIROSLAV (15585)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 08.07.92. do 01.07.95.

Ukupno radova na projektu: 9
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za reprodukciju Klinika za porodiljstvo
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 2390-111
Telefon: 385 (0) 2390-326
E-mail: HERAK - MAVEF.VEF.HR

Sažetak: Na 150 krava osjemenjenih 18-58 dana ranije, te na 46 kobila Ť pripuštenih 16-58 dana ranije i 66 koza pripuštenih 30-70 dana Ť ranije istražena je mogućnost rane dijagnostike graviditeta Ť primjenom ultrazvučne ehosonografije pomoću transrektalne sonde Ť (transducera) od 5 MHz, te ultrazvučnog elektroničkog skenera i Ť eletroničkog tiskača. Utvrdili smo da se u krava točna dijagnoza Ť graviditeta može postaviti počevši od 28. dana gravidnosti s Ť točnošću od 98%. U kobila dijagnoza se može utvrditi već počevši Ť od 16. dana, a od 26. dana točnost je vrlo visoka (u našim Ť istraživanjima 100%). U koza ovisno o stupnju graviditeta (od Ť 25.do 29. dana točnost je iznosila 99%) točnost je bila Ť različita. Ultrazvukom smo pretražili spolne organe u 114 krava Ť i junica te 84 kobile tijekom spolnog ciklusa. Prateći razvoj Ť folikula i žutih tijela na jajnicima krava i kobila utvrdili smo Ť da se u krava ultrazvukom može uočiti folikul veličine oko 4 mm Ť te da je veličina folikula prije ovulacije iznosila 14 do 18 Ť mm, odnosno rjeđe i 20 mm. Žuta tijela u krava sa sigurnošću Ť smo dijagnosticirali 3 do 5 dana poslije ovulacije te kasnije Ť do ponovnog estrusa. Uočili smo u oko 25% slučajeva u žutom Ť tijelu šupljinu okruženu stijenkom debljine 3 do 5 mm. Žuta Ť tijela krava bila su do diestrusa veličine od 12 x 13 mm do 18 x Ť 16 mm, a u diestrusu od 22 x 15 mm do 25 x 22 mm. U kobila smo Ť mogli uočiti folikule već sa 3 mm veličine pa do kraja ciklusa, Ť kada im se veličina kretala od 4 do 7 cm. Žuta tijela u kobila Ť mogli smo dijagnosticirati do 16. dana ciklusa. U 35 plotkinja Ť određivali smo ultrazvukom uspjeh superovulacije i broj žutih Ť tijela u davateljica prije ispiranja zametaka iz maternice. Ť Utvrdili smo ultrasonografski u 23 slučaja indukcije estrusa u Ť krava analogom PGF2-alfa da su se folikuli razvili za 48 do 72 Ť sata, ali su bili veličine 10 do 12 mm.

Ključne riječi: Ultrazvuk, jeka, zapis jeke, rana dijagnostika gravidnosti, krava, kobila, koza, jajnici, folikuli, žuta tijela, spolni ciklus.

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja predloženog u projektu da se istraže mogućnosti rane dijagnostike graviditeta u krava, kobila i koza ultrazvučnom ehosonografijom, te određivanjem progesterona u krvi ili mlijeku krava i kobila. Također bi se ultrazvučnom dijagnostikom istražile fiziološke i patološke promjene na jajnicima i spolnim organima krava i kobila. Time bi se mogla popraviti tehnologija osjemenjivanja ili pripusta krava i kobila, jer se praćenjem razvoja folikula na jajniku može odrediti optimalno vrijeme za inseminaciju ili pripust te postići najbolje rezultate, odnosno visoki postotak gravidnosti plotkinja. Također bi se oboljenja spolnih organa posebice maternice i jajnika poslije vizuelne dijagnoze patoloških promjena na njima mogla najuspješnije liječiti. Uspoređujući uspješnost rane dijagnoze graviditeta između ultrazvučne dijagnostike i dijagnostike određivanjem razine progesterona u krvi ili mlijeku RIA metodom odredili bi koja je metoda uspješnija. Rezultati opisanih istraživanja trebali bi pridonijeti ekonomici i poboljšanju proizvodnje mladunčadi. Također bi trebali snimiti tipične ehograme s kojima bi se kasnije mogli poslužiti praktičari na terenu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-03-480 Embriotransfer u goveda
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet - Zavod za reprodukciju i Klinika za porodiljstvo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Farma mliječnih krava "Veliki Zdenci"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Veliki Zdenci, HR

 3. Naziv ustanove: Farma tovnih goveda "Poljanski Lug"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Vrbovec, HR


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Osim objavljivanja radova, saznanja o postupcima rane dijagnostike graviditeta ultrazvučnom ehografijom prenijeli smo i na polaznike postdiplomskog studija, te na veterinare na terenu tijekom tečajeva za usavršavanje iz U.O., i studente fakulteta.
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal

 2. Naziv: Upoznali smo s mogućnošću praćenja razvoja folikula i žutih tijela tijekom ciklusa studente na redovnom i poslijediplomskom studiju i kolege na terenu u okviru tečajeva o suzbijanju steriliteta.
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Dr.sc. Miroslav Herak

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr