SVIBOR - Projekt broj: 3-03-449

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-449


ISTRAŽIVANJE EPERITROZOONOZE U SVINJA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: MODRIĆ, ZVONKO (32191)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.92. do 01.06.97.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 290-111, 290-201
teleFaks: 385 (0) 214-697

Sažetak: Eperitrozoonoza u svinja je najčešće latentna infekcija uzrokovana riketsijom Eperythrozoon suis. To je uvjetna zarazna bolest, koja nastaje pod utjecajem stresnih čimbenika kao što su porod, odbiće, premještanje, loši zoohigijenski i hranidbeni uvjeti i pojava drugih zaraznih bolesti, naročito dišnog i probavnog sustava. Ovisno o dobnim kategorijama svinja bolest se očituje različitim simptomima od kojih su u akutnom napadu bolesti najizrazitiji povišenje temperature, anemija i opći ikterus. Štete od bolesti su zaostajanje u rastu sve do izrazite kržljavosti sa simptomima anemije i ikterusa, uginuća u prasadi u akutnom napadu bolesti, poremetnje humoralnih obrambenih mehanizama i time povećane primljivosti za pojavu drugih zaraznih bolesti prvenstveno dišnog i probavnog sustava i poremetnje u reprodukciji kod krmača. Bolest je nakon prvih opisa u SAD (Kinsley, 1932; Doyle, 1932; Splitter i Williamson, 1950) ustanovljena i u drugim državama. U Hrvatskoj je prvi put ustanovljena 1986. godine u Sisku (Modrić i sur.,Vet. glasnik 41, 233, 1987).

Ključne riječi: Eperitrozoonoza, svinja, istraživanje, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Publikacijama i predavanjima o eperitrozoonozi u svinja treba upoznati veterinare i stočare s tom bolesti. U eksperimentalno inficiranih splenektomiranih i nesplenektomiranih svinja s E. suis istražiti kliničke simptome, hematološke, biokemijske i imunološke parametre, patološkoanatomske i histološke promjene, načiniti ocjenu higijenske ispravnosti i kakvoće mesa svinja u latentnoj fazi bolesti, primijeniti serološku dijagnostiku bolesti (ELISA testom), istražiti o raširenosti bolesti u našim uzgojima svinja i započeti profilaksu. Ovim istraživanjem proširile bi se spoznaje o ovoj bolesti u Hrvatskoj, a u uzgojima svinja u kojima se ustanovi bolest profilaksom bi se smanjile gospodarske štete.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr