SVIBOR - Projekt broj: 3-03-480

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-480


EMBRIOTRANSFER U GOVEDA


Glavni istraživač: MAKEK, ZDENKO (27491)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 08.07.92. do 08.07.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za reprodukciju Klinika za porodiljstvo
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 2390-111
Telefon: 385 (0) 2390-326
teleFaks: 385 (0) 21-46-97
E-mail: MAKEK - MAVEF.VEF.HR

Sažetak: Istraživanja MOET (multipla ovulacija i embriotransfer) izvedena Ť su više od 60 krava i junica. Istraživana je indukcija Ť superovulacije sa različitim hormonalnim pripravcima (Folligon, Ť Folltropin, F.S.H.-P), sinkronizacija spolnog ciklusa Ť (Anifertil), a rezultate inducirane superovulacije pratili smo Ť ginekološkom (rektalna i vaginalna) pretragom i ehografijom. Ť Primjenili smo transducer od 5 MHz kojim smo transrektalno Ť pregledavali spolne organe, prvenstveno jajnike na Ť superovulaciju i superovulacijski odgovor (žuta tijela, folikule Ť i patološke promjene - ciste). Tako smo mogli točno utvrditi Ť broj žutih tijela, te prema tome i broj očekivanih embrija. Ť Zametke smo ispirali beskrvnom metodom (gravitacija ili Ť aspiracija) te tako dobivene zametke ocijenili i klasificirali Ť po međunarodnim IETS (International Embryo Transfer Society) Ť kriterijima. Jedan dio zametaka smo transferirali odmah u Ť sinkronizirane primateljice, dok smo ostale pomoću posebnih Ť medija (glicerol) pripremili za duboko smrzavanje ze pohranili u Ť kontejner s tekućim dušikom. Kada smo uspjeli nabaviti nove Ť primateljice sinkronizirali smo ih, a zametke smo odmrznuli "one Ť step" postupkom, ocjenili njihovu kvalitetu po IETS-u i Ť transferirali u primateljice.

Ključne riječi: Krava, junica, davateljica, primateljica, superovulacija, ultrazvučna pretraga, embrio, embriotransfer.

Ciljevi istraživanja: Ciljevi projekta u prvoj godini bili su: istraživanje mogućnosti indukcije superovulacije i odabir najpouzdanijeg postupka, kontrola uspjeha superovulacije i superovulacijskog odgovora ehografijom, te ispiranje i transferiranje polučenih embrija u primateljice. Navedene zadatke projekta za prvu godinu istraživanja izvršili smo u cjelosti, a izveli smo i duboko smrzavanje te zatim odmrzavanje i transfer embrija u primateljice, što nije bilo u programu za prvu godinu. U daljnjem radu istraživanja će se usmjeriti na ispiranje embrija iz barem 50 krava davateljica te transfer u najmanje 25 do 30 primateljica. Također ćemo smrzavati polučene embrije u svrhu očuvanja i korištenja eventualnog viška embrija do pripreme novih primateljica. Osim toga, na taj bi način izveli transfer embrija učim više primateljica, tako da bi već od početka druge godine i tijekom cijele treće godine istraživanja imali određeni uvid u uspješnost postupka smrzavanja i odmrzavanja embrija. Ovim istraživanjima pokušati će se poboljšati i pojednostavniti postupak dubokog smrzavanja i odmrzavanja goveđih embrija. U tom razdoblju naša istraživanja ćemo usmjeriti i na klasifikaciju embrija, utemeljenju na internacionalnim kriterijima, a istraživati će se i mogućnosti poboljšanja medija za ispiranje, za kultiviranje, te za smrzavanje i odmrzavanje embrija. Na završetku projekta izabrali bi najbolje krave raznih pasmina, koje će poslužiti kao davačice (40 do 50 plotkinja) za osnovno stado u svrhu dobivanja kvalitetnih embrija. U nastavku projekta istraživanja bi, prema mogućnostima, usmjerili na in vitro oplodnju jajnih stanica goveda.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-03-419 Ultrazvučna ehosonografija u veterinarskoj ginekologiji i akušerstvu
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Farma mliječnih krava "Veliki Zdenci"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Veliki Zdenci, HR

 2. Naziv ustanove: Farma tovnih goveda "Poljanski Lug" Vrbovec
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Vrbovec, HR

 3. Naziv ustanove: Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Zavodi i klinike Veterinarskog fakulteta Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Saznanja o postupcima embriotransfera u goveda prenosili smo i na veterinare na terenu, kao i na veterinare u farmama mliječnih krava, a novija saznanja i na polaznike našeg poslijediplomskog studija "Fiziologija i patologija reprodukcije goveda s U.O.".
  Tip proizvoda: Tehnologija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr