SVIBOR - Projekt broj: 4-01-002

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-002


POBOLJŠANJE GOSPODARSKIH SVOJSTAVA JEČMA OPLEMENJIVANJEM


Glavni istraživač: MARTINČIĆ, JULIJE (29052)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 30.06.96.

Ukupno radova na projektu: 31
Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Osijek (73)
Odjel/Zavod: Odjel za oplemenjivanje i sjemenarstvo strnih žitarica
Adresa: Južno Predgrađe 17
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 12 65 53
Telefon: 385 (0)31 10 13 43
teleFaks: 385 (0)31 12 65 53

Sažetak: Stručnjaci Poljoprivrednog instituta u Osijeku su začetnici novogprograma rada na oplemenjivanju ječma, kojem se sve do današnjihdana pridavao mali značaj i dodjeljivala manja financijskasredstva, premda se radi o kulturi koja bi mogla imati dalekoveći značaj u proizvodnji nego je do sada imala. Oplemenjivanjemove kulture, u koju je uložen veliki napor, a relativno malasredstva zajednice, stvorene su u kratko vrijeme i s relativnomalim brojem istraživača sorte visokog potencijala rodnosti od 10tona po hektaru u širokoj proizvodnji (Sladoran, Rodnik, Rex)prvenstveno za industriju piva i slada, no i za ishranu stoke,gdje bi ječam kao jeftinija proizvodna kultura djelomično mogaozamijeniti kukuruz. Stoga bi trebalo nastaviti intenzivan rad naoplemenjivanju ove kulture stvaranjem novih genotipova,prvenstveno boljih kvaliteta za pivarsku industriju, odnosnoproteinske sorte za ishranu stoke uvećanim financiranjem, a štoće se višestruko vratiti iz proizvodnje. Hibridizacijom inajpogodnijim metodama oplemenjivanja na temelju rekombinacijegena moguće je stvoriti nove visoko prinosne sorte s genetskimpotencijalom rodnosti od preko 12 tona po hektaru zrna zaproizvodnju visokokvalitetnog slada odnosno visokoproteinskeječmove za ishranu stoke.

Ključne riječi: hibridizacija, oplemenjivanje, rekombinacija gena, sorta,genetski potencijal rodnosti, kvalitet, otpornost, bolesti,polijeganje, okolinski čimbenici, slad, bjelančevine, ozimi ijari ječam, dvoredni ječam, višeredni ječam, industrija piva islada, ishrana stoke, genotip, proizvodnja

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je stvaranje novih visokorodnih ivisokokvalitetnih sorti ozimog i jarog ječma genetičkogpotencijala za prinos zrna preko 12 t/ha kod ozimog, odnosnopreko 9 t/ha kod jarog ječma. Pored navedenog osnovnog ciljaistraživanja, osobita pažnja posvećuje se procesu oplemenjivanjau smjeru povećanja otpornosti na polijeganje, otpornost nabolesti i štetnike i tolerantnost na nepovoljne okolinskečimbenike. Obzirom na višenamjensko korištenje ječma oplemenjivanje jeusmjereno u cilju stvaranja sorti slijedećih osobina: 1.stvaranje visokorodnih i kvalitetnih sorti ozimog i jarogpivarskog ječma, 2. stvaranje visokorodnih sorti ozimog dvorednogječma za dvonamjensko korištenje čije se zrno zavisno o uvjetimaproizvodnje i primijenjenim agrotehničkim mjerama može koristitikao - a/ pivarski ječam dobrog kvaliteta i b/ stočni ječam, 3.stvaranje visokorodnih sorti ozimog višerednog ječma poboljšanihhranidbenih vrijednosti za ishranu stoke.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-01-056 Hrvatska banka biljnih gena
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Danko- sorta ozimog dvorednog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 2. Naziv: Lunar-sorta jarog pivarskog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 3. Naziv: Lux- sorta jarog pivarskog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 4. Naziv: Astor-sorta jarog pivarskog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić,J., Kovačević, J., Lalić, A.

 5. Naziv: David-sorta ozimog dvorednog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 6. Naziv: Mihael- sorta ozimog dvorednog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 7. Naziv: Baranjac- sorta ozimog višerednog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 8. Naziv: Posavac- sorta ozimog višerednog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 9. Naziv: Favory- sorta jarog pivarskog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 10. Naziv: Vitez- sorta jarog pivarskog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Kovačević, J., Martinčić, J., Lalić, A.

 11. Naziv: Baltazar- sorta jarog pivarskog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A.

 12. Naziv: Zvonimir - sorta ozimog dvorednog ječma
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Kovačević, J., Lalić, A., Martinčić, J.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr