SVIBOR - Projekt broj: 4-01-037

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-037


EVALUACIJA NOVIH VRSTA,SORTI I TEHNOLOGIJA U UZGOJU POVRĆA


Glavni istraživač: LEŠIĆ, RUŽICA (91714)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 65
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za povrćarstvo
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 23-35-777/4239
teleFaks: 385 (0)1 21-53-00

Sažetak: Uvođenjem u proizvodnju i upotrebu manje poznatih vrsta i kultivara povrća želi se doprinijeti kulturi prehrane stanovništva Hrvatske, ponude u turizmu i izvozu. Istražuju se biološka svojstva izabranih kultivara graha metraša, kineske raštike, glavatog radiča, brokule i kiwana u različitim načinima uzgoja, njihova hranidbena vrijednost, uvjeti čuvanja i profitabilnost proizvodnje. U istraživanjima tehnologija glavni je naglasak na ekološki prihvatljivu gnojidbu i zaštitu od nametnika. U okviru toga cilja je i istraživanje mogućnosti uvođenja vesikularno-arbuskularne mikorize u tehnologiju prozvodnje presadnica povrća. U okviru ovih istraživanja izabrani su odgovarajući kultivari i perspektivna tehnološka rješenja za različite načine uzgoja u ciljanoj proizvodnji. Za izabrane kultivare ustanovljena je hranidbena vrijednost, održivost i uvjeti čuvanja. Različitim tehnologijama ranog uzgoja krastavaca za preradu nastoji se riješiti problem kontrole plamenjače krastavaca uz mjere zaštite koje zadovoljavaju postojeća ograničenja, u čemu je postignut određeni napredak. Prikupljanje, evaluacija i sistematiziranje domaćih ekotipova povrća iz rodova Brassica i Capsicum osnova je za selekciju novih kultivara kao stalna aktivnost. U 1993. godini priznat je novi kultivar rotund paprike "Majkovačka". Testirana su morfološka i biološka svojstva domaćih ekotipova graha zrnaša.Dio ovih istraživanja je objavljen ili je u tisku.

Ključne riječi: glavati radič, grah metraš, grah zrnaš, krastavci, kiwano, paprika, kupusnjače, mikoriza, načini uzgoja, kultivari, čuvanje, kvaliteta, oplemenjivanje

Ciljevi istraživanja: U svijetu se uzgaja kao povrće oko 150 biljnih vrsta. U nas seuzgaja oko 15, a u manjoj mjeri još oko 25 vrsta. Uvođenje uproizvodnju i upotrebu manje poznatih vrsta doprinijelo bi kulturi prehrane stanovništva Hrvatske, ponudi u turizmu iizvozu. Istraživanjem bioloških svojstava kultura graha metrašaVigna sesquipedalis, kineske raštike Brassica chinensis, brokule B.oleracea var. italica, glavatog radiča Cichorium intybus var. foliosum i kiwana Cucumis metuliferus u našim ekološkim uvjetima pri različitim načinima uzgoja traže se optimalna tehnološka rješenja za profitabilnu proizvodnju. Prati se i identificira pojava nametnika i testira njihova racionalna kontrola. Ispituje se ekološki prihvatljiva gnojidba. Od interesa su trajanje i uvjeti čuvanja te hranidbena vrijednost i načini pripreme za jelo. Ispitivanjem učinka primjene i uvođenjem tehnologije inducirane vesikularno-arbuskularne (VA) mikorize, u proizvodnjipresadnica različitih vrsta povrća potencijalno će se smanjiti upotreba mineralnih gnojiva i pesticida. Pojava i masovno proširenje bolesti krastavaca izazvane Pseudoperonosporom cubensis nametnula je potrebu pronalaženja tehnologije uzgoja,kojom bi se barem djelomično izbjegla infekcija na početkuplodonošenja, te mjere zaštite koje će zadovoljiti postojećaograničenja. Selekcija novih kultivara i poboljšanje postojećih na osnovi prikupljenih domaćih ekotipova stalni je rad u ciljupostizanja adaptibilnosti u ekološkim uvjetima proizvodnihpodručja, a traženih kvalitativnih i kvantitativnih svojstava.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-01-045 Kontrola plodnosti tla u funkciji proizvodnje zdravstveno ispravne hrane
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 4-99-046 Reguliranje vodnog režima tla za intenzivno bilinogojstvo
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zavod za melioracije
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: PODRAVKA, FC Istraživanja i razvoj
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 48300 - Koprivnica, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr