SVIBOR - Projekt broj: 4-01-039

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-039


GENETSKA KONTROLA NAJZNAČAJNIJIH BOLESTI KUKURUZA


Glavni istraživač: PALAVERŠIĆ, BRANKO (73714)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 20
Naziv ustanove: B.C.Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb (106)
Odjel/Zavod: Zavod za kukuruz
Adresa: Marulićev trg 5/I
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 4559-200
Telefon: 385 (0) 1 750-311
teleFaks: 385 (0) 1 446-645
teleFaks: 385 (0) 1 750-523

Sažetak: Tijekom 5 godina programa praćenja bolesti kukuruza na 7 lokacija u Republici Hrvatskoj nije nađena nova bolest. Novi patotip Exserohilum turcicum - rasa 2 prvi puta je determiniran u Hrvatskoj iz uzorka (Lukač - 1994.). Zbog suše 1992., 1993. i 1994 napad lisnih bolesti je bio slab, a jači napad E. turcicum je zabilježen vlažne 1995. godine. Bipolaris zeicola je bila najčešći patogen na listu kukuruza. Primijenjenim metodama umjetne zaraze u seriji pokusa s 50-75 linija i 175 hibrida kukuruza vegetacijske grupe FAO 100-700 uspješno su se mogli razlikovati otporni i osjetljvi genotipovi. Provedeno je i nekoliko pokusa po shemi linija x tester kao i tri pokusa s dialelnom analizom u uvjetima umjetne zaraze s C. graminicola, F. graminearum i F. moniliforme. Najveći stupanj otpornosti protiv fuzarijske i antraknozne truleži stabljike pokazale su linije dobre kombinacijske sposobnosti Bc 70152, Bc 70153, Bc 24331, Bc 31002, Rx-115-01-869, Rx 2020A-81 i Bc 703-19. Osjetljive protiv truleži klipa u uvjetima umjetne zaraze s Fusarium graminearum su linije: Bc 7273, Bc 14478 i Bc 21267. Osjetljive prema sivoj pjegavosti lista (Exserohilum turcicum) su Bc 402, Bc 741-5, Bc 747-8, Bc 73153, Bc 14165, Rx 405-5 i Rx 01-3784-860. Utvrđeno je da je linija Bc 10 izvor monogenetske otpornosti protiv antraknoze lista. Otpornost protiv antraknoze stabljike linija Bc 10 i Zp 4 nasljeđuje se polgenetski. Procijenjene su GCA, SCA i heritabilnost za kalogenezu nezrelih i zrelih embrijaj kukuruza kultiviranih in vitro. Po opravdanim GCA i SCA efektima zaključujemo da uz aditivnu postiji neaditivna i citoplazmatska genska kontrola kalogeneze, a koeficijent heritabilnosti upućuje da je kalogeneza visokonasljedno svojstvo.

Ključne riječi: kukuruz, linije, hibridi, praćenje bolesti, substrat, inokulum, umjetna zaraza, skale, ispitivanje otpornosti, Exserohilum turcicum, Bipolaris zeicola, Fusarium graminearum, Colletotrichum graminicola, Fusarium moniliforme, izvori otpornosti, način nasljeđivanja, oplemenjivanje na otpornost, kalogeneza, kultiviranje embrija in vitro, somaklonska selekcija in vitro

Ciljevi istraživanja: Programom praćenja bolesti kukuruza prati se pojava i raširenostpoznatih ili eventualna pojava novih bolesti ili patotipova(rasa) u Republici Hrvatskoj. Primijenjene su u svijetu poznate,ili su razvijene nove metode uzgoja patogena, umjetne infekcije iočitanja razvoja bolesti. Ispitana je otpornost većeg brojahibrida kukuruza protiv najznačajnijih bolesti lista, stabljike iklipa. U tijeku je proučavanje načina nasljeđivanja otpornostiprotiv antraknoze lista i stabljike. Monogenetska otpornostprotiv Exserohilum turcicum i Colletotrichum graminicola unaša seu veći broj osjetljivih linija dobre kombinacijske sposobnosti.Rezultat je naglasak u oplemenjivanje na otpornost protivnajznačajnijih bolesti korištenjem efikasnih metoda proizvodnjeinokuluma, umjetne zaraze i očitanja. Poznavanjem stupnjaotpornosti linija i hibrida kukuruza protiv najznačajnijihbolesti moguć je izbor otpornih linija za nove oplemenjivačkeprograme, kao i osjetljivih linija dobre kombinacijskesposobnosti čiju otpornost je potrebito poboljšati. Unošenjemgena nositelja otpornosti u elitne linije poboljšat će se njihovaotpornost prema bolestima, smanjiti gubici i time povećatiprinosi. Cilj je bio ispitati nasljednost, GCA i SCA za kalogenezukukuruza in vitro, uzgojiti kalusne linije, što je i učinjeno, teproslijediti s istraživanjima somaklonske selekcije kalusnihlinija otpornih na neke patotoksine.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Sistemi ratatske proizvodnje i alternativni zahvati u tehnologiji
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Virginia Polytechnic Institute and State University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 24061-0331 - Blacksburg, SAD

 2. Naziv ustanove: Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 70125 - Bari, Italija

 3. Naziv ustanove: MTA Mezogazdasagi Kutato Intezet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Martonvasar, Mađarska

 4. Naziv ustanove: ZEAINVENT
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Trnava, Slovačka

 5. Naziv ustanove: Food and Agriculture Organization (FAO)
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Rim, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr