SVIBOR - Projekt broj: 4-01-043

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-043


SISTEMI RATARSKE PROIZVODNJE I ALTERNATIVNI ZAHVATI


Glavni istraživač: PUCARIĆ, ALEKSANDAR (57514)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.02.

Ukupno radova na projektu: 107
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavodi za spec. proizvodnju bilja, za opću proizvodnju bilja, za pedologiju, za polj. mehanizaciju, za polj. zoologiju, botaniku, kemiju, herbologiju
Adresa: HR 10 000 ZAGREB, SVETOŠIMUNSKA 25, CROATIA
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2335-777 local 4241
Telefon: 385 (0)1 2335-777 local 4245
Telefon: 385 (0)1 2335-777 local 3106
teleFaks: 385 (0)1 215-300
E-mail: Grbavac @ magr.agr.hr.

Sažetak: 10 sistema ratarske proizvodnje u agroekološkim uvjetima Posavine, lokacija Oborovo, i 8 sistema u proizvodnji duhana u Podravini, lokacija Pitomača, komparativno se istražuje putem multidisciplinarnih i višegodišnjih istraživanja. Unutar pojedinih sistema u Posavini istračivat će se a zatim primijeniti neke od alternativnih komponenata proizvodnog procesa kao leguminozne kulture za glavne i međuusjeve, adekvatni sistemi reducirane obrade tla, kulturalne, mehaničke i druge mjere protiv korova, otporni genotipovi na bolesti i štetnike, integralna zaštita i dr. Utvrđuje se produktivnost i ekološki utjecaj pojedinih sistema i njihova profitabilnost. U tu svrhu kod svake kulture i sistema utvrđuje se prinos i ukupna produkcija nadzemne biomase; ciklus osnovnih biljnih hraniva; promjene u fizikalnim i drugim svojstvima tla, biogenost tla; napad bolesti i štetnika, korovske identifikacije i populacije; nitrati, određeni pesticidi i teški metali u sistemu i izvan zone korijenovog sistema; ulazni troškovi i troškovi eksploatacije sistema. Istraživanja su dugogodišnja i u prvoj etapi bi završila nakon što se 4 godišnje rotacije ponove 3 puta u Posavini, odnosno 6 godišnje rotacije u Podravini.

Ključne riječi: sistemi biljne proizvodnje, alternativni zahvati, produktivnost, profitabilnost, ekološki utjecaj

Ciljevi istraživanja: - Usporedba produktivnosti, ekološkog utjecaja i profitabilnosti nekoliko intenzivnih ratarskih sistema u kojima učestvuju naše dvije najvažnije kulture - kukuruz i pšenica i sistema u kojima su zastupljene krmne leguminoze u različitom postotku te usporedba raznih rotacija u proizvodnji duhana. - Utvrđivanje dinamike ciklusa osnovnih biljnih hraniva, odnosa biljke-nametnici te mikro i makroorganizama u tlu u pojedinim sistemima. - Stvaranje otvorene laboratorije za edukaciju studenata, istraživača, proizvođača i dr. Dobiveni rezultati bit će doprinos znanosti u području istraživanja u sličnim agroekološkim uvjetima. Oni će omogućiti utvrđivanje pozitivnih i negativnih posljedica raznih sistema ratarske proizvodnje na osnovu kojih se dalje mogu razrađivat i preporuke za primjenu u praksi.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Duhanski institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatski prirodoslovni muzej
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr