SVIBOR - Projekt broj: 4-01-045

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-045


KONTROLA PLODNOSTI TLA U FUNKCIJI PROIZVODNJE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE HRANE


Glavni istraživač: ĆOSIĆ, TOMISLAV (85100)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za ishranu bilja
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Izradom i primjenom jedinstvenog modela integralne kontrole plodnosti tla na četiri agroekološke lokacije biljne proizvodnje u hrvatskoj, ostvarit će se slijedeće znanstveno-stručne primjenjive gospodarske vrijednosti: 1. Utvrdit će se detaljan uvid u stanje opskrbljeniosti tala makrobiogenim (N,P,K,Mg,Ca), mikrobiogenim (Zn,Mn,Cu,B) hranivima te teškim metaliama (Cd,Pb). 2. Obradit će se osnovne fizikalna svojstva tla koja su od značaja za visokokvalitetnu i racionalnu biljnu proizvodnju. 3. Paralelno s ispitivanjem tla postaviti će se i test-gnojidbeni pokusi poradi testiranja utjecaja mineralnih gnojiva (NPK) i Ca-gnojiva na visinu i kvalitetu ratarskih proizvoda. 4. Temeljem tako prikupljenih podaka izradit će se kartogrami plodnosti tla koji će služiti jednostavnijem gospodarenju tlom. 5. Istraživanja su trajnog karaktera a periodični rezultati mogu se odmah rabiti.

Ključne riječi: integralna plodnost tla, tipovi tala, kisela i jako kisela tla, gnojidba s NPK gnojivima, primjena Ca-gnojiva, kartogrami plodnosti tla, makroelementi, mikroelementi, teški metali, intenzivna proizvodnja, ekstenzivna proizvodnja, zdravstveno ispravna hrana, gnojidbeni pokusi

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih istraživanja je utvrditi stanje biljnih hraniva (makro i mikro hraniva) te teških metala u tlu i biljnom materijalu poljoprivrednih kultura (zrna pšenice, kukuruza, silaže i dr.)u odabrani agroekološkim rajonima Hrvatske i odgovoriti na pitanje da li i gdje u postojećim agroekopodručjima postoje preduvijeti za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane. Dobiveni rezultati poslužit će determinaciji stupnja degradacije ili pak povećanja plodnosti tla. Time bi se ostvarile i predodžbe o mogućim pravcima intervencije u tlu poradi proizvodnje zdravstveno ispravne hrane po važećim europskim normama. Imajući to na umu predviđena ispitivanja u cijelosti bi mogla dati odgovor na pitanje da li su naša tla degradirana i u kom stupnju, kontaminirana teškim metalima, te da li se na njima može ostvarivati proizvodnja zdrave hrane (gdje može a gdje eventualno nemože).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr