SVIBOR - Projekt broj: 4-01-047

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-047


SIMBIOTSKA EFEKTIVNOST AUTOHTONIH SOJEVA Bradyrhizobium japonicum


Glavni istraživač: REDŽEPOVIĆ, SULEJMAN (40561)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.00.

Ukupno radova na projektu: 26
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU
Adresa: Svetošimunska 25
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 2335 777
teleFaks: 385 (0) 1 2335 777

Sažetak: Simbiotska fiksacija dušika je do sada dala značajan ekološki i ekonomski doprinos poljoprivrednoj proizvodnji. U okviru ovoga projekta vezano uz osnovni cilj istraživanja provesti će se detaljna laboratorijska istraživanja, vegetacijski pokusi u kontroliranim uvjetima i poljski pokusi kako bi se izabrale najefektivnije simbiotske zajednice između genotipova soje i sojeva Bradyrhizobium japonicum. Istraživanja će obuhvatiti izolaciju autohtonih sojeva B.japonicum; RAPD analizu (random amplified polymorphic DNA), serološku i antibiotsku identifikaciju sojeva; utvrđivanje kompatibilnosti sorta-soj; određivanje aktivnosti nitrogenaze i hidrogenaze. Ovako testirani i detaljno provjereni sojevi istraživat će se u poljskim pokusima na različitim lokalitetima gdje bi se posebno posvetila pažnja i utjecaju mineralne gnojidbe dušikom na efektivnost odabranih sojeva B. japonicum. Eventualno izolirani autohtoni sojevi koji posjeduju i enzim hidrogenazu (hydrogen uptake positive), a koji su rijetki u prirodi, detaljno će se izučavati. Formirala bi se vlastita kolekcija efektivnih sojeva B. japonicum i na taj način bi se očuvao izvorni genetski materijal što bi mogao biti preduvjet za priključak razvijenim zemljama.

Ključne riječi: fiksacija dušika, Bradyrhizobium japonicum, izolacija iz kvržica, identifikacija sojeva, RAPD analiza, serogrupe, soja (Glycine max L.), simbiotska efektivnost, nitrogenaza, hidrogenaza

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj je izolacija i determinacija autohtonih sojeva Bradyrhizobium japonicum iz različitih ekoloških područja Republike Hrvatske kako bi se mogla izvršiti selekcija najefektivnijih sojeva B. japonicum i utvrditi najuspješnije simbiotske zajednice vezane za genotip soje. Identifikacija i selekcija sojeva B. japonicum je važna zbog upotrebe sojeva za pripremu komercijalnog inokuluma za bakterizaciju soje, a isto tako radi očuvanja vlastitog izvornog genetskog materijala za buduća istraživanja. Postoje opravdani razlozi da se vjeruje da kvalitet i kvantitet soje, kao značajne leguminoze, može biti poboljšan upotrebom simbiotski vezanog dušika. Primjenom izoliranih, autohtonih, efektivnih sojeva B. japonicum za predsjetvenu bakterizaciju soje mogu se postići znantni ekonomski efekti zbog toga što se skupi mineralni dušik može reducirati na minimum, a ujedno se mogu smanjiti i ekološki rizici vezani uz prekomjerno trošenje mineralnih dušičnih gnojiva. Istraživanja bi mogla objasniti postojanje ovisnosti između pojedinih svojstava koja će se istraživati u simbiotskom sistemu između genotipa soje i soja B.japonicum, a što bi teoretski moglo rezultirati stvaranjem pouzdanijih kriterija koji bi mogli skratiti puteve u selekciji oba partnera.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr