SVIBOR - Projekt broj: 4-01-048

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-048


SPOREDNI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI U FUNKCIJI PROIZVODNJE ZDRAVE HRANE I ZAŠTITE PRIRODE


Glavni istraživač: BOŽAC, ROMANO (4943)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 15.10.91. do 15.10.96.

Ukupno radova na projektu: 5
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za opće stočarstvo
Adresa: Svetošimunska c.25,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 235-777

Sažetak: Proizvedena je putem tkiva serija čistih kultura Pleurotus pulmonarius. Izvršena je inokulacija štapića bujadi (Pteridium aquilinum) i proizveden micelij na zrnju pšenice. Pravilno pripremljena pšenična slama (supstrat) zasijana je micelijem i proizvedene su gljive. Nakon berbe gljiva preostali supstrat je posušen, mljeven i pripremljena je hrana za kuniće. Postavljen je hranidbeni eksperiment tijekom 90 dana sa 4 skupine po 15 kunića. Na kraju pokusa izvršena je kompletna hematološka slika Hyla kunića. Praćeni su hranidbeni parametri, kunići svih pokusnih skupina su normalno konzumirali hranu i napredovali u rastu. Na kraju eksperimenta kunići su zaklani, ocjenjena je kakvoća mesa, izvršeno je rasjecanje trupova na komercijalne dijelove, izvršena analiza organa grudne i trbušne šupljine, praćena je brzina razgradnje glikogena u m.l.dorsi i mišićima buta. Izvršena je osnovna kemijska analiza mesa, a istražena su i neka tehnološka svojstva mesa te analiza masnih kiselina u abdominalnoj i skapularnoj masti Hyla kunića.

Ključne riječi: sporedni poljoprivredni proizvodi, zdrava hrana, gljive, micelij bukovače, tov kunića, krv, kakvoća mesa, masne kiseline

Ciljevi istraživanja: Svakim danom rastu potrebe za hranom, a posebice za namirnicama anaimalnog porijekla. Sama bitka za profitom usmjerena je najčešće protiv samog čovjeka (zdravstveno, ekološki), jer je uglavnom u suprotnosti s prirodnim zakonima. Čovjek svojom mudrošću mora pomagati prirodne tokove, da se brže i efikasnije odvijaju. Ovo istraživanje ima zadatak potvrditi kako se sporedni poljoprivredni proizvodi (slama, kukuruzovina) racionalno mogu koristiti u zatvorenom proizvodnom ciklusu, žitarice-gljive-meso, gdje nema otpada i zagađenja životne sredine. Saprofitske gljive rastu na mrtvoj organskoj tvari i enzimatskim sistemima razgrađuju gotovo neprobavljivu staničnu membranu lignoceluloznih materijala. Nakon proraštavanja micelija na spomenutim materijalima, vrši se berba gljiva, a ostatak supstrata (slama + micelij) je obogaćen proteinima, a probavljivost poraste na 70% i više. Budući da kakvoća ishrane spada u osnovne faktore o kojima ovisi kakvoća mesa, odnosno post mortalne promjene, potrebno je bilo postaviti hranidbeni pokus sa Hyla kunićima. U tom eksperimentu bilo je potrebno pratiti rast i utrošak hrane, opće zdravstveno stanje, izvršiti istraživanje trupova, organa, krvi i kakvoće mesa.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: PLIVA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: NOVA BOLNICA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr