SVIBOR - Projekt broj: 4-01-054

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-054


ISTRAŽIVANJE GLAVNIH BOLESTI VEZANO ZA OPLEMENJIVANJE PŠENICE


Glavni istraživač: KORIĆ, BOGDAN (75016)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: B.C.Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb (106)
Odjel/Zavod: Zavod za strne žitarice
Adresa: Marulićev trg 5/I
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 459-200
teleFaks: 385 (0) 41 446-645

Sažetak: Program obuhvaća istraživanja u oblasti određivanja patotipova gljivice Erysiphe graminis f.sp. tritici, Puccinia graminis f.sp. tritici i izolata gljivice Leptosphaeria nodorum i Fusarium graminearum uzročnike bolesti pepelnica, crna žitna rđa, smeđa pjegavost pljevica i fuzarijska palež klasa kod pšenice. Dobiveni patotipovi i izolati dalje se istražuju u cilju određivanja njihove formule virulentnosti koja određuje nivo otpornosti odabranih genotipova pšenice domaćeg i stranog porijekla, materijala dobivenog iz programa selekcije na otpornost i nivo otpornosti oplemenjenih izvora otpornosti. Tako dobiveni izvori otpornosti u "predselekcijskom" programu oplemenjivanja služe za daljnje oplemenjivanje u stvaranju visokorodnih sorti pšenice otpornih na uzročnike navedenih bolesti.

Ključne riječi: ozima pšenica, pepelnica, smeđa pjegavost pljevica, crna žitna rđa, fuzarijska palež klasa, patotipovi, izolati, izvori otpornosti, virulentnost i avirulentnost

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je utvrđivanje prevladavajućih patotipova gljivica Erysiphe graminis f.sp. tritici i Puccinia graminis f.sp. tritici putem odgovarajućih testiranja. Na osnovi određenih patotipova izvršit će se ispitivanja njihove virulentnosti odnosno avirulentnosti. Ova istraživanja imaju za cilj i određivanje izolata gljivice Leptosphaeria nodorum i Fusarium graminearum te utvrditi formulu virulentnosti za Leptosphaeria nodorum. Ispitivanjem genotipova domaćeg i stranog porijekla pronaći izvore otpornosti, koji pored otpornosti na ove bolesti u sebi ujedinjuju i ostala odgovarajuća genetska i gospodarska svojstva primjerena našem uzgojnom području. Dobiveni izvori otpornosti, posebno na bolesti pepelnica i smeđa pjegavost pljevica, sukcesivnim križanjem povećat će nivo otpornosti. Tako dobiveni poboljšani izvori otpornosti u tzv. "predselekciji" poslužit će u oplemenjivanju za stvaranje sorata pšenice sa željenom otpornosti. Kao rezultat ovih istraživanja bila bi stabilna i visoka proizvodnja pšenice sa smanjenom upotrebom fungicida u kemijskoj zaštiti. To će se pozitivno odraziti ne samo na smanjenje troškova u proizvodnji, nego i na zaštitu čovjekove okoline od zagađenja. Konačan uspjeh u ovim istraživanjima omogućit će proizvodnju ekološki zdrave hrane. Do sada su određeni patotipovi, njihova virulentnost i geni otpornosti koji kontroliraju dominantne patotipove. Istraživanjem virulentnosti pojedinih izolata dobiven je inokulum za umjetnu zarazu, koji je poslužio za testiranje selekcijskog materijala i svjetskih izvora otpornosti, što pospješuje odabir najboljih genotipova pšenice za daljnji oplemenjivački rad.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Research Institute for Plant Protection
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 6700 AC - Wageningen, Nizozemska

 2. Naziv ustanove: European Yellow Rust Nursery
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 6700 AC - Wageningen, Nizozemska

 3. Naziv ustanove: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Aleppo, Sirija

 4. Naziv ustanove: El Centro Inernacional de Mejoramiento del Maiz y delTrigo (CIMMYT)
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Mexico, Mexico

 5. Naziv ustanove: International Winter Wheat Powdery Mildew Nursery (IWWPMN)
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Raleigh, North Carolina, SAD

 6. Naziv ustanove: International Winter Wheat Septoria Nodorum Nursery, (IWWSNN)
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Boseman, Montana, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr