SVIBOR - Projekt broj: 4-01-082

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-082


GENOTIPSKE I EKOLOŠKE OSNOVE MINERALNE ISHRANE KUKURUZA


Glavni istraživač: KOVAČEVIĆ, VLADO (22820)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet, Osijek (79)
Odjel/Zavod: Zavod za agrokemiju
Adresa: Trg svetog TRojstva 3
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 128 017
Telefon: 385 (0)31 128 017

Sažetak: IstraĐivanja u razdoblju 1991/1995.g dio su kontinuranog rada na projektu koji traje preko 20 godina. U posljednjih pet godina postavljena je serija gnojidbenih pokusa *ukupno 15( na sjemenskom kukuruzu. U sedam pokusa je kukuruz reagirao na predsjetvenu gnojidbu cinkom pove'anjem prinosa zrna, a reakcija na gnojidbu fosforom i kalijem bila je ustanovljena u ;etiri pokusa. Folijarnom prihranom cinkom nije pove'an prinos. U drugoj seriji pokusa analizirane su komercijalne samooplodne linije kukuruza na normalnom tlu i na tlu s niskom razinom kalija ili fosfora. Pri tome su evidentirane linije koje bolje podnose stresne uvjete tla. U jednom pokusu uzgajano je pet linija i dvadeset njihovih hibrida na kiselom tlu bogato slobodnim aluminijem. Izdvojene su linije i hibridi koje bolje podnose takve uvjete. Dvanaest linija i 14 hibrida kukuruza uzgajano je na tlu siromaŠnom kalijem i na razli;itim varijantama gnojidbe ovim elementom. U svim pokusima odreĆen je prinos zrna, a u nekim pokusima uzeti su uzorci lista ispod klipa po;etkom svilanja za kemijske analize. Obzirom da su nam ratnim razaranjima uniŠtena zgrada, kabineti i laboratoriji, nismo bili u mogu'nosti obaviti planirane analize u naŠoj ustanovi. Zahvaljuju'i susretljivosti nekoliko inozemnih instituta, obav;ljene su kemijske analize lista s dva pokusa, a rezultati su objavljeni ili u fazi pripreme za objavljivanje.

Ključne riječi: sjemenski kukuruz, samooplodne linije kukuruza, mineralna ishrana biljaka, cink,fosfor, kalij, poljski pokusi, tipovi tla.

Ciljevi istraživanja: Hrvatska proizvodi značajne količine sjemena kukuruza za svoje iinozemno tržište. Raznolikost tipova tla i njihovih kemijskih svojstava (npr. pH, sastav iona, razina biljci pristupačnih hraniva i dr.) razlogom su da su neke parcele manje povoljne za tu namjenu. Na području istočne Hrvatske (Slavonija i Baranja) evidentirani su poremećaji rasta i razvoja kukuruza sa simptomima nedostatka fosfora, kalija ili cinka, kao i toksičnost aluminija. Hladno i vlažno proljeće pojačava ove poremećaje, dok su u normalnim ili suhim godinama oni slabije izraženi ili su prikriveni. Popravljanje tla gnojidbom, ali i pravilan odabir hibrida su rješenje za prevladavanje stresa u tlu i postizanje viših prinosa sjemena. Činjenica je da su roditelji hibrida kukuruza (obično su to samooplodne linije) osjetljivije na stresne uvjete nego njihovo potomstvo (hibridni kukuruz). Zato testiranje otpornosti komercijalnih i eksperimentalnih linija kukuruza na različite tipove stresa ina praktičnu i teoretsku vrijednost.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Odjel za oplemenjivanje i genetiku kukuruza
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Podravsko gospodarstvo, IstraĐivanja i razvoj
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 48300 - Koprivnica, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Poljoprivredno industrijski kombinat ŽćakovoŽ d.d.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: ćakovo, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Poljoprivredno industrijski kombinat ŽKutjevoŽ d.d.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Kutjevo, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Magyar Tudomanyos Akademia Talajtani es Agrokemiai Kutato Intezete
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: H-1022 - Budapest, MaĆarska

 6. Naziv ustanove: Institut fur Pflanzenernahrung, Universitat Hohenheim
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 70593 - Stuttgart, Njema;ka

 7. Naziv ustanove: Bundesforshunganstalt fur Landwirtschaft, Institut fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 38116 - Braunschweig-Volkenrode, Njema;ka

 8. Naziv ustanove: International Potash Institute Bern, c&o Kali und Salz GmbH
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 34111 - Kassel, Njema;ka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr