SVIBOR - Projekt broj: 4-01-084

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-084


OPLEMENJIVANJE SOJE NA UROD I KVALITET


Glavni istraživač: VRATARIĆ, MARIJA (53225)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Osijek (73)
Odjel/Zavod: Odjel za genetiku i oplemenjivanje industrijskog bilja
Adresa: Južno predgrađe 17
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 551-567
teleFaks: 385 (0)31 126-553

Sažetak: Rad na oplemenjivanju soje na urod i kvalitet na Poljoprivrednominstitutu Osijek kontinuirano se odvija dvadesetak godina.Rezultat dosadašnjeg rada je dvadeset jedan priznati kultivar soje,od kojih je nekoliko značajno rašireno u širokoj proizvodnji.Sakupljen je veliki broj kultivara iz svijeta, a stvorenivlastiti selekcijski materijal hibridizacijom na nivou F1 do F8generacije , te iznosi od 5000 do 8000 brojeva godišnje. Uz većekorištenje genetskih spoznaja i metoda oplemenjivanja omogućujese stalno stvaranje rodnijih i kvalitetnijh kultivara soje svećom otpornošću na glavne bolesti i polijeganje u okvirima 000do II grupe zriobe prvenstveno za redovnu sjetvu, a manje za naknadnu i postrnu. Sav rad ima glavni cilj da unaprijedi istabilizira domaću proizvodnju soje.

Ključne riječi: soja, oplemenjivanje, hibridizacija, hibridna populacija,kultivar, genotip, gen, genetička varijabilnost, roditelj,kombinatorna sposobnost, heritabilitet, kvantitativna svojstva,potomstvo, nasljeđivanje, otpornost na bolesti urod, kvalitet

Ciljevi istraživanja: U okviru oplemenjivanja glavni cilj i prioritetni zadatak jestvaranje visokorodnih (genetski potencijal rodnosti preko 6t/ha) i kvalitetnih kultivara soje u okvirima 000 do II grupezriobe koje su pogodne za redovnu, naknadnu i postrnu sjetvu svisokom otpornošću na glavne bolesti i polijeganje. Da seudovolji ovom cilju potrebno je puno rada, odnosno proučavanjesvih svojstava i njihovo nasljeđivanje, koja imaju odlučujućuulogu za visinu uroda i kvalitet, zatim stalno prikupljanje istvaranje novih izvora genetičke varijabilnosti, posebno sgenetičkim markerima za pojedino svojstvo, npr. izvori otpornostiza pojedine bolesti ili rasu unutar iste bolesti. Smatramo da jeglavni cilj rada stvaranje boljih kultivara soje za komercijalnuproizvodnju, što je ujedno i očekivani doprinos. Naime, sav radje s konačnim ciljem unapređenja i povećanja proizvodnje sojekorištenjem novih visokorodnih i visokokvalitetnih kultivara kojeuz ostale agroekološke činioce tome doprinose. Činioce za budućepovećanje genetskog potencijala rodnosti vidimo u novim izvorimagenetičke varijabilnosti i većem akcentu na druga svojstva urodai kvalitete te komponenta uroda.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: > Ispitivanje i zastupanje sorata soje Poljoprivrednog instituta Osijek u Republici Mađarskoj
  Naziv ustanove: ONTOZESI KUTATO INTEZET
  Grad: SZARVAS, MAĐARSKA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet - Zavod za zaštitu bilja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Agronomski fakultet - Zavod za specijalnu proizvodnju bilja, Zavod za genetiku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institut za oplemenjivanje bilja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Agricultural Research Service-USDA, Department of Agronomy and Department of Genetics, Iowa State University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Ames, Iowa, USA

 5. Naziv ustanove: EUCARPIA - European Association for Research on Plant Breeding
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Wageningen, Nizozemska

 6. Naziv ustanove: FAO Research Network on Soybean, Institute of Plant Sciences ETH
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Lindau, Switzerland

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr