SVIBOR - Projekt broj: 4-01-088

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-088


STVARANJE SAMOOPLODNIH LINIJA SUNCOKRETA I KORIŠTENJE HETEROZISA


Glavni istraživač: KRIZMANIĆ, MIROSLAV (23626)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 32
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Osijek (73)
Odjel/Zavod: Odjel za genetiku i oplemenjivenje industrijskog bilja
Adresa: Južno predgrađe 17
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)
Telefon: 385 (0)31 554 965
teleFaks: 385 (0)31 126 553

Sažetak: Istraživanja obuhvaćaju stvaranje genetički različitih homozigotnih linija suncokreta. Kao izvorni materijal koriste se različiti kultivari iz Rusije, Ukrajine, Rumunjske, BUgarske, Španjolske, Francuske, SAD-a, Argentine idrugih zemalja koje imaju razvijen oplemenjivački rad na suncokretu. To su različite sortne populacije, međusortni hibridi, linijski hibridi i interspecies hibridi. U radu će se primjenjivati pedigre metoda selekcije, rekurentna selekcija, selekcija u masi, metoda Pustovoita na osnovi rezerve sjemena. Linije će se u S3 i S4 generaciji samooplodnje testirati na opću (OKS) i specifičnu kombinatornu sposobnost (SKS), metodama polycrossa i topcrossa i metodom dialelnih križanja. Mušku sterilnost potrebnu za križanje dobit ćemo uporabom giberelinske kiseline (0,16%) ili će se koristiti citoplazmatski muško sterilne (cms) linije dobrih kombinatornih sposobnosti. Kod testiranja i selekcije linija posebna pažnja posvetit će se otpornosti prema bolestima, sadržaju ulja (iznad 50%) i ostalim važnim gospodarskim svojstvima. Linije dobrih kombinatornih sposobnosti prevodit će se u cms formu metodom povratnog križanja, a pri tome će se koristiti najprikladniji izvori cms-a koji je otkrio Leclercq (l969) križajući Helianthus petiolaris X Helianthus annuus ili neki drugi izvori koje su dobili Anaščenko (1974), Whelan (1980), Heiser (1982), Serieys (1986). Za praktično korištenje heterozisa kod suncokreta potrebno je stvoriti i kvalitetne restorer linije (Rf-linije) za obnavljanje fertilnosti u F1 generaciji. Kao izvor restorer gena koristit će se veliki broj kultivara iz bogate gen kolkcije koju posjedujemo kao i postojeći izvori koje su dobili Leclercq (1971), Fick i Zimmer (1974) kao i postojeće restorer linije koje su stvorene dosadašnjim radom u Poljoprivrednom institutu Osijek. Linije dobrih kombinatornih sposobnosti prevodit će se u restorer linije s posebnim naglaskom na recesivno grananje. U postupku hibridizacije svake godine napravit će se oko 1000 novih hibridnih kombinacija koje će se testirati kroz preliminarne mikropokuse, proizvodne makropokuse i u Komisiji za ispitivanje sorti R. Hrvatske i u drugim zemljama.ww

Ključne riječi: suncokret, linija majke, linija oca, kombinatorne sposobnosti, hibridizacijaw

Ciljevi istraživanja: Cilj ovih istraživanja je stvaranje linija dobrih kombinatornih sposobnosti koja će u križanjima dati potomstva visokog potencijala rodnosti zrna (iznad 5t/ha ili iznad 2t/ha ulja. Urod zrna i ulja su kvantitativna svojstva koja su uvjetovana djelovanjem velikog broja gena, čije je djelovanje pod značajnim utjecajem okoline, nastojimo stvoriti takav model hibrida koji će po svojim genetičkim i morfološkim svojstvima biti visokoadaptibilni u različitim agroekološkim uvjetima.Time će se stvoriti realne mogućnosti za bolje iskorištenje potencijala rodnosti hibrida u proizvodnji. Zbog toga ćemo u radu posvetiti posebnu pažnju na oplemenjivanje onih svojstava koja na posredan ili neposredan način imaju značajan utjecaj na formiranje uroda zrna i ulja. Glavni pravci u selekciji bit će usmjereni na povećanje najznačajnijih komponenti uroda zrna i ulja, a to su: broj zrna po biljci (iznad 1500), masa 1000 zrna (iznad 80 g), hektolitarska masa (45-50 kg), nizak sadržaj ljuske (20-24%), visok sadržaj ulja (iznad 50%), broj biljaka po hektaru (iznad 60000). Osim toga , jedan od glavnih ciljeva u oplemenjivanju na visok urod zra i ulja bit će povećanje žetvenog indeksa i otpornosti kultivara prema dominantim patogenima: Alternaria helianthi, Puccinia helianthi, Phomopsis helianthi, Phoma macdonaldii, Botrytis cinerea, Sclerotium bataticola, Sclerotinia sclerotiorum i druge. Očekivani doprinos ovih istraživanja su visokorodni i uljni kultivari suncokreta, visokoadaptibilni, vrijednih gospodarskih svojstava koji će u proizvodnji dati značajno veće urode zrna i ulja što će R. Hrvatskoj omogućiti da iz vlastite proizvodnje ove uljarice osigura dovoljne količine sirovine za proizvodnju kvalitetnog jestivog ulja.w


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: w Ispitivanje i zastupanje hibrida suncokreta Poljoprivrednog instituta Osijek u Republici Mađarskoj
  Naziv ustanove: Agromag
  Grad: Szeged, wađarska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: EUCARPIA - European Association for Research on Plant Breeding
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Wageningen, Nizozemskaw

 2. Naziv ustanove: Agronomski fakultet - Zavod za genetiku i oplemenjivanje bilja
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr