SVIBOR - Projekt broj: 4-01-115

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-115


BILINOGOJSTVO U FUNKCIJI EKOLOŠKE ZDRAVE HRANE I DOBITI


Glavni istraživač: MUSA, IVAN (100861)



Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.12.96.

Ukupno radova na projektu: 16
Naziv ustanove: Belje, Znanstveno-istraživačko razvojni sektor, Belje (164)
Odjel/Zavod: "Belje" Znanstveno-istraživački razvojni sektor 0164 Znanstvena jedinica
Adresa: HR - 54000 Osijek, Kralja Zvonimira 3
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 127-044, 123-050
teleFaks: 385 (0)54 127-091

Sažetak: Kroz predočeni program istraživanja se želi učiniti pomak u smislu racionalne tržišno konkurentne hrane. Pojam racionalne i tržišno konkurentne hrane podrazumijeva značajan zaokret u svim područjima proizvodnje, znači uspostavljanje ravnoteže tla (biogenost, pH) sa naglaskom na organski supstrat tla kao žive supstance i kao idealne podloge za biljke. Zaokret u proizvodnji znači uvođenje novih tehnologija, a samim tim i novih tehničkih rješenja prikladnih koncepciji profitabilne i zdrave hrane. Dio ekoloških istraživanja se izvodi sa namjerom da se utvrdi pod kojim hidrološkim uvjetima i u kojoj količini primjena gnojiva na tlima različite teksture (različitim hidrološkim podlogama) utiče na visinu priroda, njegovu kakvoću i onečišćenje okoliša putem podzemnih i površinskih voda.

Ključne riječi: Bilinogojstvo, biogenost, energija, tehnologija, gnojidba, racionalizacija, tlo, procijedne vode, lizimetri, piezometri

Ciljevi istraživanja: Iako je manji broj provedenih istraživanja iz područja biološkog i ekološkog poljodjeldstva, dobiveni rezultati su proturječni jedni drugima što ukazuje na složenost problema. To navodi na zaključak da su ovakva istraživanja nužna, a u želji da se pridonese rješenju problema postavljeno je nekoliko ciljeva. Da li se današnji način gospodarenja tlom (uski plodored) može promijeniti, a da se postigne biološki zdravija hrana i ekonomski profitabilnija. Ovo pitanje zahtijeva čitav niz eksperimantalnih istraživanja čije ciljeve iskazujemo u sljedećem: - utvrditi optimalnu gnojidbu za karakterističnu kulturu u plodoredu komparacijom u praksi uobičajene gnojidbe i gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima, te praćenjem promjena u kemijskom i mikrobiološkom problemu tla, odnosno, njihovog utjecaju na kvalitet i komponente prinosa najvažnijih poljoprivrednih kultura. Svako od biljnih hraniva u tlu ima svoju specifičnu ulogu u životnim procesima biljke. Dinamički procesi premiještanja sastojaka tla oranične površine, nakon aplikacije gnojiva s oborinskim, procijednim i podzemnim vodama, predstavljaju vrlo složena agroekološka istraživanja. - Cilj i namjera istraživanja je da se na stacionaru u poljskim uvjetima znanstveno provjeri kako, kada i u kolikoj mjeri dolazi do onečišćenja tla i voda korištenjem organskih i mineralnih gnojiva u proizvodnji osnovnih ratarski kultura. Egzaktna mjerenja daju elemente za kontrolu, umanjenje ili sprečavanje ekološki štetnih posljedica u poljodjelstvu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr