SVIBOR - Projekt broj: 4-01-172

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-172


VODA KAO ČINITELJ I REGULATOR RAZVOJA BILJAKA U POLJSKIM UVJETIMA


Glavni istraživač: ČAVLEK, MIROSLAV (85901)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.02.93. do 01.02.03.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Duhanski institut, Zagreb (92)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/228-222; 228-225
teleFaks: 385 (0)10/232-850

Sažetak: Višegodišnjim istraživanjem biti će obuhvaćena i istraživana cjelokupna problematika u svezi navodnjavanja duhana i nekih kultura koje se mogu uklopiti u plodosmjenu s duhanom (pšenica, ječam, konoplja, lan, soja, kamilica). Osim praktičnih, primjenljivih rezultata ustanoviti će se i/ili potvrditi teorijska objašnjenja značaja vode u fiziologiji biljaka kao i cjelokupnih odnosa tlo-voda-biljka. Nadalje, objasniti će se mehanizam i intenzitet primanja hranjiva u svezi s količinama vode u pojedinim fenofazama razvoja duhana. Takodjer će se utvrditi parametri za procjenu zrelosti duhana, kemijski sastav lista, komponenti specifičnih za duhan i njihova ovisnost o pristu”ačnosti i količini hranjiva u tlu, intenzitetu fotosinteze i količini vode u fazama razvoja biljaka. Gospodarski rezultati će biti podvrgnuti ekonomskoj analizi (potreba navodnjavanja, izbor predkultura za duhan). Istraživanja će se provoditi egzaktnim poljskim pokusima u Pitomači na pokušalištu Duhanskog instituta uz prateća laboratorijska istraživanja tla i kemijskog sastava biljnog materijala u laboratorijima Instituta u Zagrebu.

Ključne riječi: duhan, svijetla virdžinija, navodnjavanje, nitrat-reduktaza, fotosinteza, usvajanje hranjiva, ispiranje, kemijski sastav

Ciljevi istraživanja: 1. Istražiti utjecaj količine vode na rast, razvoj i metabolizambiljaka; 2. Istražiti i objasniti ulogu enzima nitrat-reduktaze u hranidbi(duhana); 3. Ustanoviti intenzitet fotosinteze duhana u uvjetimasjeverozapadne Hrvatske; 4. Proučiti procese starenja biljaka i odrediti parametre zaprocjenu zrelosti; 5. Istraživanje aktivnosti enzima nitrat-reduktaze, usvajanjahranjiva, fotosinteze i tehnološke zrelosti duhana u ovisnosti okoličini vode u fazama razvoja; 6. Istraživanje dinamike mineralizacije organske tvari u tlu a usvezi s gnojidbom i ispiranjem hranjiva (ekološki pristup); 7. Istraživanje sadržaja sirovog dimnog kondenzata u duhanu(zdravlje); 8. Utvrditi plodosmjenu i način uzgoja predkultura podredjenoduhanu; 9. Utvrditi ekonomsku opravdanost navodnjavanja i ulaganja usustave navodnjavanja duhana i predkultura u plodosmjeni itemeljem toga izbor kultura u plodosmjeni. Doprinos rezultata ovog projekta će se osobito ogledati u: - znanstvenoj spoznaji o značaju vode i fiziologiji biljaka(duhana), u spoznaji utjecaja aktivnosti enzima nitrat-reduktazena primanje hranjiva iz tla te u spoznaji ovisnosti aktivnostienzima i fotosinteze na akumulaciju škroba i razgradnjuklorofila, - spoznaji brzine i intenziteta razgradnje organske tvari u tlu iispiranja dušika, - spoznaji odnosa tlo-voda-biljka i praktičnoj primjeni u sustavunavodnjavanja, - stvaranju znanstvenih osnova za ekonomičnije rješavanje nekihproblema u praksi vezanih za navodnjavanje i plodosmjenu, - uzgoj duhana s manjim zagadjenjem okoliša i manje štetnosti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr