SVIBOR - Projekt broj: 4-02-050

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-02-050


EKOLOŠKI POTENCIJAL SORTI JABUKA U PROIZVODNJI ZDRAVOG VOĆA


Glavni istraživač: MILJKOVIĆ, IVO (31614)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za voćarstvo
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2335777

Sažetak: Rezultati istraživanja rasta, rodnosti i kvalitete plodova 5 sorti jabuka (Hi Early, Elstar, Alkmene, Prima i Golden Delicious klon b) na podlogama MM106, MM106/M9 i M26 pokazuju da međupodloga utječe na smanjenje bujnosti i povećanje rodnosti. Najrodnije sorte u semihumidnom području Hrvatske su Golden Delicious klon b i Prima, a najslabije rodna Hi Early. Kvaliteta i prosječna masa plodova bile su zadovoljavajuće. U kemijskom sastavu lišća očitavale su se genetske specifičnosti sorata.

Ključne riječi: sorte jabuke,podloge,ekološki uvjeti,fiziološki kapacitet,kvaliteta ploda

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je da se razradi i unaprijedi nova tehnologija uzgoja jabuka u gustom sklopu. Treba pridonijeti povećanju rodnosti, postizanju bolje kvalitete plodova i sniženju troškova proizvodnje. Ocijenile bi se prikladne kombinacije sorata, podloga i međupodloga u različitim ekološkim uvjetima. Istraživanja bi pridonijela sigurnijem projektiranju novih voćnjaka i unapređenju proizvodnje jabuka.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr