SVIBOR - Projekt broj: 4-02-112

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-02-112


FORMIRANJE I ODRŽAVANJE BILJNOG GENOFONDA ZA POTREBE BANKE GEN


Glavni istraživač: MALEŠ, PETAR (27612)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 22
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split (91)
Odjel/Zavod: Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Adresa: Put Duilova 11
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 554-616
teleFaks: 385 (0)21 554-616
E-mail: URED@KRS.HR

Sažetak: Do nedavno, mnogi nasadi autohtonih vrsta i sorti su bili iskrčavani i podložni propadanju. Genetska erozija, je pojam pod kojim se podrazumjeva propadanje individualnih ili kompleksnih gena određenih biljnih vrsta. Radom na ovom projektu uspjeli smo iz starih autohtonih, udomaćenih i introduciranih populacija sorti vinove loze, masline, bajama, višnje maraske, smokve i rogača izdvojiti određeni broj klonova te istražiti njihova biološka, fenološka, morfološka, fiziološka i tehnološka svojstva. U cilju sačuvanja genofonda podigli smo i kolekcijske nasade maslina, bajama, višnje maraske, smokava, rogača i vinove loze. Istraživanja su uključila i reprodukciju originalnog biljnog materijala "mist" metodom, cijepljenjem i mikropropagacijom. Korištenjem IBPGR deskriptora, podaci su dostupni i kompatibilni sa svjetskim informacijskim sustavima.

Ključne riječi: maslina, bajam, smokva, rogač, višnja maraska, vinova loza, kolekcijski nasadi, selekcija, autohtone, udomaćene, introducirane sorte, opis, morfološka, biološka, fenološka, fiziološka, tehnološka svojstva, IBPGR metode, reprodukcija biljnog materijala, mist metoda, cijepljenje, mikropropagacija

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je utvrditi postojeće stanje genofonda slijedećih voćnih vrsta u južnoj Hrvatskoj: maslina, bajam,smokva, rogač, višnja maraska i vinova loza, zatim iz populacija izdvojiti pozitivne klonove, i istražiti njihova fenološka, morfološka, fiziološka, biološka i tehnološka svojstva. Podizanjem kolekcijskih nasada želi se postići povećanje zanimanja raznih institucija za genetske resurse (za genofond koji će poslužiti stvaranju novih sorata, pozitivnijih svojstava od dosadašnjih), kao i razmjena genetskog materijala kako u Hrvatskoj, tako i u cijelom svijetu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr