SVIBOR - Projekt broj: 4-03-036

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-03-036


GENETSKI RESURSI,DETERMINACIJA I BANKA GENA VITIS SP.


Glavni istraživač: FAZINIĆ, MELITA (11500)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.01.

Ukupno radova na projektu: 79
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za vinogradarstvo Zavod za vinarstvo
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 1 23 35 777
teleFaks: 385 1 23 35 777 12 28
teleFaks: 385 1 215 300

Sažetak: Istraživanja u vinogradarstvu i vinarstvu obuhvaćala su Ť problematiku agrotehnike, te introdukciju klonskog materijala s Ť ciljem unapređenja vinogradarsko vinarske proizvodnje. Na ovaj Ť način realizirano je uključivanje Hrvatske u međunarodni projekt Ť s ciljem znanstvene i primijenjene obrade najznačajnijih Ť genotipova u Hrvatskoj s ravnopravnim udjelom u međunarodnom Ť sustavu razmjene podataka, s ciljem upotpunjavanja svjetskih Ť genplazmatskih podataka za vinovu lozu. Time je stvorena solidna Ť osnova i za dobivanje novih kultivara klasičnim metodama i Ť tehnikama kulture tkiva. Nadalje, rezultati primijenjenih Ť istraživanja, značajna su polazna osnova za razvojne programe iz područja vinogradarstva i Ť vinarstva. U vinima odabranih kultivara detaljno je istraživan kemijski Ť sastav, s posebnim naglaskom na relevantne komponente aromatskog Ť profila vina. Istraživan je utjecaj hiperoksidacije bijelih Ť mošteva na kakvoću vina. U tijeku su istraživanja utjecaja Ť malolaktičnih bakterija na kakvoću crnih vina. Prati se sastav Ť hlapivih komponenti (alkoholi, esteri), te odnos vezanih kiselina Ť (jabučna/mliječna) u spontanoj i dirigiranoj fermentaciji (čista Ť kultura Leuconostoc oenos)

Ključne riječi: Vitis vinifera (L.), genetski resursi, banka gena, ampelografske karakteristike, oplemenjivanje - klonska selekcija, kultura tkiva, elektroforeza, hiperoksidacija mošta, hlapive komponente, organoleptično ocjenjivanje

Ciljevi istraživanja: Na traženje FAO - a, 1979. godine pokrenuta je inicijativa za očuvanje gen fundusa biljnih vrsta i kultivara u svijetu.Organizaciju osnivanja gen banke za lozu preuzeo je O.I.V. Paris, Agronomski fakultet, Zagreb, Zavodi za vinogradarstvo i vinarstvo, na osnovi dotadašnjih istraživanja genetičkih resursa bili su registrirani 1989. godine pod znakom "JUG - 05 - ZGB."Na naše traženje dobivena je nova registracija 1994. godine pod oznakom CRO - 01. Osim realizacije ovog dijela projekta, nastavlja se dalje s inventarizacijom autohtonih i udomaćenih kultivara Vitis viniferaL., te individualnom klonskom selekcijom istih. Istraživanja suvremene tehnologije reprodukcije bezvirusnih materijala, međusobni utjecaj podloga i plemki morat će se vršiti i dalje. Istraživanja u vinarstvu obuhvaćala su utvrđivanje relevantnih komponenti arome i kiselinskog sastava vina, a vezano uz pojedine tehnološke postupke (hiperoksidacija) i enološka sredstva (enzimski preparati, čiste kulture MLF a).


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut za poljoprivredu i turizam
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 52440 - Poreč, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr