SVIBOR - Projekt broj: 4-03-113

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-03-113


OPLEMENJIVANJE GENETSKIH KAPACITETA POLJOPRIVREDNIH KULTURA JADRANSKOG PODRUČJA R. HRVATSKE


Glavni istraživač: MALEŠ, PETAR (27612)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 66
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split (91)
Odjel/Zavod: -
Adresa: Put Duilova 11, 21000 Split
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)21 554-616
Telefon: 385 (0)21 554-616
E-mail: URED@KRS.HR

Sažetak: Iz autohtonih populacija sorti vinove loze izdvojeni su tipovi s pozitivnim svojstvima. Uvođenjem u uvjete "in vitro" istraženi su činbenici koji utječu na uspješnist kultiviranja. Obavljena je identifikacija vrsta i sojeva kvasaca na grožđu i u vinu. Utvrđen je i sadržaj procijanidina. Obavljena su komparativna istraživanja domaćih i introduciranih sorti masline, utvrđena najbolja razdoblja za berbu aktinidije. Primjenom hraniva (N, K, B, N-NO3 i N-N-NH4) pokušava se utvrditi njihova ravnoteža kao i utjecaj na rast i rodnost. Istražuju se metode integralne zaštite od bolesti i štetnika, posebno na maslini. Utvrđena je gospodarska vrijednost biljnih zajednica makije, pašnjaka i travnjaka kao krmna osnova za razvoj stočarstva. Obavljena je klasifikacija tala, te utvrđena zagađenost teškim metalima.

Ključne riječi: jadranske kulture, maslina, aktinidija, vinova loza, domaće i uvezene sorte, komparativna istraživanja, kultura tkiva, mikropropagacija, sjemenka, peteljka, kvasci, fermentacija, procijanidini, mikro i makro hranjiva, integralna zaštita bilja, klasifikacija tala, neuralna mreža, gospodarska vrijednost makije

Ciljevi istraživanja: Općenit cilj znanstveno istraživačkog zadatka jest stvaranjenovih kvalitetnijih sorata iz autohtonih, udomaćenih iintroduciranih populacija vinove loze, masline i aktinidije,zatim istraživanje njihovih bioloških, tehnoloških i kemijskihsvojstava. Na osnovu dobivenih rezultata cilj je odabrati one sorte koje su najprikladnije za uzgoj u našem podneblju. Za daljnje umnožavanje izdvojenih klonova cilj nam je dobivanjezdravog biljnog materijala odnosno uspostavljanje uzgoja vinove loze i masline in vitro: mikropropagacijom, indukcijomadventivnih izdanaka, somatskom embriogenezom te utvrđivanjestupnja juvenilizacije. U tehnologiji prerade grožđa cilj je identifikacija poželjnihvrsta i sojeva kvasaca pri fermentaciji, istraživanje uloge kvasaca iz dvaju klimatski različitih vinogorja na kvalitetu crvenih vina, te odrediti sastav isadržaj procijanidina u različitim sortama grožđa. U ishrani bilja cilj je proučiti utjecaj N, K i B, kao i N-NO3 iN-NH4 na rast i rodnost, uključivši utjecaj dodanih hraniva naparametre dijagnosticiranja stanja pojedinog hranjivog elementa. U zaštiti bilja cilj je utvrditi prikladnost pojedinih IPM -metoda u praćenju štetnika na maslini, te utvrditi atraktivnostdomaćih i uvezenih sorti masline na pojedine štetnike i bolesti( Dacus oleae, Prays oleae, Verticilium dahliae, Pseudomonas savastanoi, Sphaeropsis dalmatica). U ispitivanju biljnog pokrova - makije, travnjaka i pašnjaka cilj je utvrditi vrijednost, florni sastav, primarnu produkciju, kemijski sastav iprobavljivost raznih biljnih zajednica - kao krmnoj osnovi za razvoj stočarstva. U pedološkim ispitivanjima cilj je iznaći ekološke pokazatelje koji su bitni za procjenu kvaliteta tla i okoliša, kao i klasifikacija tala ovisno o namjeni klasifikacije..


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: PK IMOTA, Imotski
  Tip ustanove: Državni institut

 2. Naziv ustanove: DALMACIJAVINO
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Međunarodno udruženje polifenolista
  Tip ustanove: Državna uprava

 5. Naziv ustanove: FAO Interregional cooperative research network on olives, working group on production techniques and productivity
  Tip ustanove: Državna uprava

 6. Naziv ustanove: Mediterranean Institute of Chania, Greece
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet

 7. Naziv ustanove: Subtropical Plants and Olive Trees Institute of Chania, Greece
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet

 8. Naziv ustanove: Fakultet tehnologije i kemijskog inženjerstva, Zavod za analitičku kemiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: INA Kutina, Odjel primjene gnojiva, Kutina
  Tip ustanove: Državni institut

 10. Naziv ustanove: Prirodoslovno matematički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Agronomski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: PAR RAC
  Tip ustanove: Other
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: UNDP/FAO, Rim
  Tip ustanove: Državna uprava

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr