SVIBOR - Projekt broj: 4-04-009

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-009


RAZVOJ I PRIMJENA NOVIH PROIZVODNIH SUSTAVA U DRVNOJ INDUSTRIJI


Glavni istraživač: FIGURIĆ, MLADEN (74886)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 102
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: Drvnotehnološki odjel, Katedra za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41/21-82-88
teleFaks: 385 (0)41/21-86-16

Sažetak: Predloženi projekt osniva se na primjeni tehno-ekonomskih metoda za analizu utjecajnih činitelja na efikasnost proizvodnje i poslovanja poduzeća u drvnoj industriji. Izradi odgovarajućih simulativnih modela za istraživanje ponašanja poduzeća u drvnoj industriji u različitim stvarnim i pretpostavljenim uvjetima, usporedbe rezultata sa stranim poduzećima, znanstvenoj valorizaciji dobivenih rezultata sa sličnim u svijetu (isključivo poduzeća drvne industrije u tržišno orijentiranoj privredi). Na kraju izrada podloga za prijedlog restrukturiranja poduzeća drvne industrije i drvne industrije Hrvatske.

Ključne riječi: razvoj, drvna industrija, namještaj, iverica, pilanska prerada, proizvod, materijal

Ciljevi istraživanja: Krizna situacija u kojoj se nalazi drvna industrija manifestira se stagancijom rasta i proizvodnje kao glavnim čimbenicima rezultata prije svega neadekvatne razvojne strategije drvne industrije. U osnovi tih modela, razvojna orijentacija je bila na sirovini, na razvoju kapaciteta primarne prerade drva, na zatvorene tzv. reprodukcijske cjeline, na velike kombinate, na diferenciranje proizvoda za domaće i vanjsko tržište te stvaranje određenih monopola na zatvorenom domaćem tržištu. Na osnovi toga ciljevi ovih istraživanja postavljaju tri osnovne grupe, to su: 1. do kojeg stupnja rast složenosti drvne industrije vodi ekonomičnoj podjeli rada i efikasnosti gospodarenja, 2. koje tipove strategije organiziranja i upravljanja razvojem treba izabrati i 3. kako izgraditi otvoren dinamički model upravljanja razvojem drvne industrije. Očekivani doprinos istraživanja trebao bi biti davanje znanstvenih podloga za rekonstrukciju drvne industrije s naglaskom na tržište, promjenjive proizvodne programe, fleksibilnu proizvodnju i visoku kvalitetu proizvoda. Uz to razradili bi se modeli restrukturiranja tzv. velikih sustava, modeli stvaranja novih odnosa u podjeli rada, specijalizaciji i kooperaciji kao i izgradnji novih organizacijskih modela sposobnih za uključivanje u svjetsko tržište.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI - ODDELEK ZA LESARSTVO
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 61000 - Ljubljana, SLOVENIJA

  2. Naziv ustanove: Katedra riadenia a hospodarskych nauk, Drevarskej fakulty VŠLD, Technicka Univerzita vo Zvolene
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 960 53 - Zvolen, SLOVAČKA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr