SVIBOR - Projekt broj: 4-04-028

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-028


STO TRAJNIH PLOHA REPUBLIKE HRVATSKE - EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA


Glavni istraživač: RAUŠ, ĐURO (40434)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 77
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 25
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: Katedra za uzgajanje šuma
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 21-82-88

Sažetak: Projekt "STO TRAJNIH PLOHA REPUBLIKE HRVATSKE" ima međunarodni karakter, a multidisciplinarnog je sadržaja. Dosada je na ovom projektu obavljena prva faza istraživanja, tj. locirano je u različitim ekosustavima širom Hrvatske sto trajnih ploha koje su na terenu obilježene, s vidljivom tablom na kojoj je potpis: Sveučilište u Zagrebu. U Hrvatskoj je sastavljen plan i program dugoročnih istraživanja pod naslovom "Komparativna istraživanja ekosustava u Hrvatskoj" koji je uključen u širi međunarodni projekt (MAB) "Čovjek i biosfera". Prema planu realizacije ovog zadatka teći će u tri vremenske faze: U prvoj fazi predviđena je organizacija mreže trajnih ploha u Hrvatskoj kojima su bili obuhvaćeni prirodni i antropogeni ekosustavi u svim fitogeografskim područjima Hrvatske, te biocenološka i ekološka karakterizacija obuhvaćenih ekosustava kojim je utvrđeno "početno" ili "nulto" stanje. U radu na istraživanjima trajnih ploha (1977-1990) sudjelovalo je 43 znanstvenika različitih struka (biolozi, šumari, hidrolozi, geolozi i dr.) od čega 25 doktora znanosti, 8 magistara i 10 inžinjera. Druga je faza multidisciplinarno dugoročno istraživanje strukture, dinamike, funkcije i metabolizma ekosustava, započinje s 1991. god. s predviđenim trajanjem do 2010. godine. Treća faza obuhvaća sintezu rezultata.

Ključne riječi: Trajna ploha, vegetacija, ekologija, klima, biomasa, struktura sastojina i dr.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je dugoročno praćenje funkcioniranja i metabolizma šumskih ekosustava radi znanstvenog utvrđivanja potrebe poboljšanja strukture i funkcioniranja šumskih ekosustava. Druga faza obuhvaća realizaciju na Simpoziju (1975) dogovorenog dugoročnog programa znanstveno-istraživačkog rada u opsegu koji je srazmjeran kadrovskim i financijskim potencijalima naše republike i počinje s 1991. god. Program proučavanja ekosustvava na trajno zaštićenim plohama je interdisciplinaran i multidisciplinaran, tj. obuhvaća abiotičke i biotičke komponente: fizičko-kemijske i biološke osobine zemljišta i sinekologiju, a isto tako i sustav, strukturu i dinamiku ekosustava u cjelini. Realizacija istraživanja ekosustava na trajno zaštićenim površinama ostvarit će se u zavisnosti od kadrovskih potencijala i financijskih. U realizaciji znanstveno-istraživačkog programa na trajno zaštićenim površinama biti će uključeni različiti stručnjaci iz oblasti bioloških, geoloških, pedoloških i drugih naučnih disciplina, neophodnih za realizaciju ovog programa. Dobiveni znanstveno-istraživački rezultati na trajnim plohama pokazuju osnovne i temeljne pokazatelje funkcioniranja ekosustava koje je sada potrebno dalje pratiti da se vidi kako priroda sama gospodari, održava i obnavlja svoje ekosustave bez uplitanja čovjeka. Potrebno je u istim ekosustavima s kojima gospodari čovjek, postaviti komparativne plohe da se mogu podaci usporediti i izvesti zaključci koji treba da odgovore na pitanje: Da li se šumama Republike Hrvatske pravilno gospodari ili bi trebalo neke gospodarske zahvate pospješiti ili usporiti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr