SVIBOR - Projekt broj: 4-04-095

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-095


SLOŽENA SUUČINKOVITOST STROJEVA I UREĐAJA U ŠUMARSTVU


Glavni istraživač: SEVER, STANISLAV (43066)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 84
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU
Adresa: SVETOŠIMUNSKA 25, P.P. 178
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 218 288
teleFaks: 385 (0)41 218 616

Sažetak: Mehanizirani postupci pridobivanja drva, otvaranja šumskihŤ predjela prometnicama, uzgojnih radova, zaštite šuma,Ť rasadničarske proizvodnje - svi se ovi šumarski radovi odlikujuŤ složenom suučinkovitošću djelovanja strojeva i uređaja. Ta seŤ suučinkovitost očituje i u hrvatskome šumarstvu u mnogomŤ međudjelovanju i drugom obilježju odnosa stroj-okoliš-čovjek. U trenutku prijave projekta te požetka rada na njemu 1991.Ť godine, samo se u iskorištavanju šuma u Hrvatskoj upotrebljavaloŤ oko 6000 motornih pila, oko 1000 traktora - od čega oko 350Ť specijalnih šumskih traktora, oko 400 kamiona, oko 500 dizalicaŤ te drugi strojevi i oprema. Zbog ratnih zbivanja došlo je do znatne promjene broja strojeva;Ť u početku je broj motornih pila pao na oko 4000, da bi u 1992.Ť opet porastao na blizu 5000; 1993. godine bilo je oko 750Ť traktora (oko 230 su specijalni šumski traktori), oko 250 skupovaŤ za prijevoz drva, oko 325 dizalica itd. S ovim se strojevimaŤ mehanizirano pridobivalo oko 3,2 milijuna m3 bruto drva (oko 2,7Ť m3 milijuna neto drva). Međustrukovnim radom na, većim dijelom primijenjenimŤ istraživanjima, proučavani su uzroci i posljedice uporabeŤ strojeva u šumskom okolišu te utjecaj rukovatelja, organizatoraŤ postupaka i gospodarskoga okruženja na djelotvornostŤ mehaniziranoga procesa. Kriterij rizičnosti za okoliš i čovjekaŤ temeljni su čimbenici izbora, upravljanja i utjecaja na razvojŤ šumske mehanizacije. Sve je to razlogom da su, uz tehničkuŤ sastavnicu, obuhvaćena i organizacijska, ergonomska, ekološka iŤ druga bliska područja proučavanja strojeva i uređaja.

Ključne riječi: šum(ar)ski strojevi i uređaji, stroj i šumsko tlo, tehnologije i metode rada, ergonomija, otvaranje šuma, šumske prometnice, šumska biomasa, šumske štete, normiranje, terminologija, sječa i izrada, privlačenje drva, utovar i istovar drva

Ciljevi istraživanja: Osnovni ciljevi istraživačkoga rada na projektu sažeti u nekoliko točaka: (1) teorijska istraživanja položaja grupa strojeva za privlačenje drva u obitelji vozila koja se kreću izvan putova, (2) teorijske zâsade ocjenjivanja šumskih traktora prema kinematičkom polumjeru kotača, (3) stvaranje banki podataka srodnih grupa šumskih strojeva, (4) šumska biomasa kao dio tvoriva dobivenog postupcima eksploatacije šuma - kolikoća i toplinska vrijednost, (5) posljedičnosti kretanja strojeva i tereta po šumskome tlu (bespuću i traktorskim vlakama), (6) štete na nadzemnom i podzemnom dijelu šumskoga drveća uslijed uporabe strojeva, (7) energetski i energijski problemi pri uporabi šumskih strojeva, (8) energetska bilanca mehaniziranih šumarskih tehnologija i metoda, (9) postizanje zadovoljavajuće povoljnosti pri organizaciji šumske proizvodnje i pripreme rada, (10) složenost ergonomskih pojava. Kao doprinos znanosti o šumskim strojevima i spoznajama o šumskim tehnologijama, u radu na projektu, izdvaja se: (a) razvrstba traktora za privlačenje drva prema vrednovanim morfološkim i kretnim značajkama, (b) granično djelovanje šumskih strojeva na tlo, (c) sastojinske štete pri raznim postupcima i metodama mehaniziranja rada, (d) tehnologija dobivanja šumske biomase s uzročno-posljedičnim obilježjima, (e) energijska potrošnja raznih strojeva i metoda rada, (f) stvorene banke podataka skidera i forvardera, (g) energijska potrošnja pri šumskom radu, (h) ergonomsko opterećenje pri radu sa šumskim strojevima.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Javno poduzeće "Hrvatske šume"
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Šumarski institut Jastrebarsko
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10420 - Jastrebarsko, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: IUFRO, Division 3, S3.06; Oregon State University
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Corvallis, USA

 4. Naziv ustanove: ISTVS - International Society for Terrain-Vehicle Systems
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: Hamburg, Germany

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr