SVIBOR - Projekt broj: 4-04-097

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-097


GENETIČKI TEST FENOTIPOVA U SJEMENSKIM PLANTAŽAMA I POKUSIMA ORAHA


Glavni istraživač: MRVA, FRANC (32595)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 9
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Šumarski institut, Jastrebarsko (24)
Odjel/Zavod: Odjel za oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo
Adresa: Cvjetno naselje 41,Jastrebarsko
Grad: 10420 - Jastrebarsko, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 831 022
teleFaks: 385 (041) 831 493

Sažetak: To je tipično oplemenjivački projekt sastavljen iz dva Ť dijela:Prvi dio projekta obuhvaća genetičku verifikaciju Ť selekcioniranih klonova u postojećim sjemenskim plntažama (14,2 Ť ha),osnivanje novih sjemenskih plantaža te individualnu Ť selekciju. Za genetičku verifikaciju selekcioniranih klonova Ť osnovan je replicirani poljski test crnog bora na 2 lokaliteta Ť (Pazin i Jastrebarsko).Na svakom lokalitetu je oko 1750 biljaka Ť od 53 uzorka sjemena selekcioniranih klonova te predstavnika Ť matičnih populacija. Oba testa zuzimaju površinu od 2 ha.U Ť Šumarskom institutu osnovan je 1993. rasadnički test potomstava Ť selekcioniranih klonova europskog ariša iz sjemenske plantaže Ť kraj Bjelovara. Test obuhvaća 92 uzorka sjemena, rameta Ť selekcioniranih klonova te matičnih populacija (kontrolni Ť uzorci).Ovaj test prihvaćen je kao prijedlog magistarskog rada Ť ing. Z. Perića.U 1995. test je presađen u poljske uvjete na 4 Ť ekološki različita lokaliteta. U oba testa zabilježene su Ť očigledne razlike u visinskom rastu i prisutnost Ť "inbreeding"depresije. U 5-god. razdoblju je uzgojeno iz Ť prijašnjih cijepljenja kao i iz cijepljenja u ovom razdoblju 5103 Ť cjepova za 10-12 ha novih sjemenskih plantaža, te 213 cjepova Ť običnog bora za popunjavanje zbirke u klonskom arhivu. Ť Inkompatibilnost cjepova je proučavana na 3 vrste,a nalazi su Ť zajedno sa nalazima cvatnje u sjem. plantaži crnog bora Ť predstavljeni na I.U.F.R.O. Meetingu(S2.04-02,S2-02-16) u Finskoj Ť 1991. U Nacionalnom parku Kalabrije selekcionirana su 32 plus Ť stabla, uzete plemke od 25 stabala i uzgojen 521 cijep. Drugi dio Ť projekta proučava varijabilnost oraha u testovima potomstava.Iz Ť 4 registrirana uroda,1992 do uključivo 1995. zabilježene su Ť značajne razlike u veličini i broju plodova, te u fenofazama Ť listanja između i unutar potomstava. Pokusi oraha popunjeni su na Ť 4 lokaliteta sa 67 sadnica.

Ključne riječi: Individualna selekcija, vegetativno razmnožavanje, sjemenske plantaže, testovi potomstava, plodonošenje, inkompatibilnost cijepljenja.

Ciljevi istraživanja: Najvažniji cilj istraživanja u sjemenskim plantažama je dobivanje sjemena bolje genetičke i fiziološke kvalitete nego što je sjeme iz sjemenskih sastojina i gospodarskih šuma.To se postiže genetičkom verifikacijom selekcionirnih klonova u plantažama kroz rasadničke i poljske testove potomstava. Na osnovi razultata testova potomstava u plantažama se ostavljaju klonovi koji najviše doprinose genetičkoj dobiti, a oni slabiji odstranjuju se iz plantaže. Takve se poboljšane 1,5 generacijske plantaže mogu koristiti, osim za dobivanje genetički boljeg sjemena i za klonsku reprodukciju kod osnivanja novih sjemenskih plataža. Genetički poboljšanim sjemenom povećava se vrijednost budućih šuma u kvantiteti i kvaliteti. Genetička dobit izražava se bilo povećanjem prirasta drvne mase ili tehničke(uporabne) vrijednosti budućih šuma. Obzirom na to da je selekcija superiornih fenotipova kloniranih cijepljenjem u sjemenskim plantažama obavljena na više svojstava može se očekivati vrijednosno poboljšanje šuma za najmanje 10%,a u drvnoj masi od 5-10%. Poboljšanjem fizioloških kvaliteta sjemena od kojih je najvažnija klijavost opravdavaju se dijelom relativno visoki troškovi ulaganja u sjemensku plantažu.Genetičkom raznolikošću selekcioniranih klonova može se očekivati povećanje klijavosti za najmanje 10%. Drugi važan cilj je veći urod sjemena, jer su uvjeti za plodonošenje u plantaži povoljniji nego u šumi.To se postiže proučavanjem potencijalne sposobnosti klonova za plodonošenje u dužem razdoblju. Identifikacija rodnih kao i nerodnih klonova važan je nalaz za osnivanje novih i boljih sjemenskih plantaža.Treći važan cilj je očuvanje kvalitetnog genofonda. Na oplemenjivanju oraha najvažniji cilj istraživanja je proučavanjem varijabilnosti u testovima potomstava,otkriti tipove (nove sorte) dobrog rasta,otpornosti na bolesti i štetnike te mrazeve i koji će dati kvalitetne plodove, što je značanjno i za šumarstvo i za poljoprivredu. U testovima polusrodnika ima vrlo kvalitetnih genotipova-dobrih kandidata za naše nove sorte oraha.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr