SVIBOR - Projekt broj: 4-04-098

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-098


EKOLOŠKO - EKONOMSKE VALENCIJE TIPOVA ŠUMA


Glavni istraživač: KRZNAR, ANKICA (24260)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 142
Naziv ustanove: Šumarski institut, Jastrebarsko (24)
Odjel/Zavod: Odjel za tipologiju
Adresa: Streljačka 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 426-540

Sažetak: Značaj projekta je razvijanje principjelne interdisciplinarne metode utvrđivanja i praćenja stanja i promjena u šumi primjenom metoda koje dopuštaju kvantitativnu analizu i poredbu; organizacijom (u uređenu bazu EGT-RH)i korištenjem postojećih podataka o svojstvima 63 definirana i prostorno razgraničena EGT-a kao osnovnih jedinica analize i praćenja.Metodološki postupak iznalaženja prostornog i vremenskog objašnjenja razvoja i odnosa obuhvatio je identificiranje,odabir i kvantificiranje pokazatelja i njihovih operativnih kriterija: a)potencijalnog stanja,koji kvantificiraju strukturu,razvoj i funkcioniranje šume;b)promjena u sastojini,koji kvantificiraju efekte induciranih stresova;c)izloženosti sastojina pritiscima, koji kvantificiraju integrirane fizičke kemijske i biološke pritiske kao indikativne uzročnike oštećenja šuma.Metoda je razvijena i testirana na EGT-u II-G-10 i III-K-10.Za iskaz potencijalnog stanja oblikovane su modelne sastojine "optimalne" proizvodnje kvantitativno opisane regresijskim funkcijama pojedinih svojstava.Imenovani su i kvantificirani:Vitalitet sastojina kao mjera stanja i promjena;izloženost sastojine kao indikativna mjera promjena vitaliteta;sitentizirani i osnovni pokazatelji te dijagnostički parametri kao kriteriji za ocjenu navedenih mjera.Dobiveni rezultati o razlikama u vitalitetu sastojina između dva mjerenja te razlikama u kategorijama izloženosti sastojina uvođenjem različitog broja dijagnostičkih parametara upućuju na primjenjivost metode te korisnost i osjetljivost pokazatelja za definiranje stanja i promjena EGT-a.

Ključne riječi: Pirodni šumski ekosustav, ekološko-gospodarski tip, normalno stanje sastojina, vitalitet, izloženost, modelna satojina, sintetski pokazatelji i dijagnostički parametri

Ciljevi istraživanja: U ekološko-gospodarskom tipu šume (EGT) II-G-10 šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba i najznačajnijem ekološko-gospodarskom tipu na kršu III-K-10 šumi medunca i bjelograbića:1.Definirati zakonitosti veza ekoloških i strukturnih elemenata sastojina i izdvojiti pokazatelje gubitaka nastalih tehnopritiscima, neadekvatnim gospodarenjem, požarima i oštećenjima od divljači. 2.U EGT II-G-10 utvrditi granične vrijednosti vitaliteta sastojina do kojih je moguće odgovarajućim gospodarskim mjerama utjecati na spriječavanje sušenja šuma.3.Predložiti model sastojine "optimalne" proizvodnje za određene ekološke uvjete. Očekivani rezultati:1.Model vrednovanja očekivanih oštećenja 2.Model vrednovanja šumskog ekosustava kao okolišno-ekološkog kapitala.3. Baza podataka s osloncem na GIS za korištenje i u druge svrhe (geostrateška istraživanja, informacijski sustav okoliša).4.Oblikovanje principjelne multidisciplinarne integralne metode utvrđivanja i praćenja stanja i promjena u šumi.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Forest Fire Data Bases
  Naziv ustanove: Mediterranean Agronomic Institute fo Chania
  Grad: 73100 - Crete, Grčka

 2. Naziv projekta: Land Degradation in the Mediterranean Environments-Nature and Extent, Causes and Solutions
  Naziv ustanove: Editors: Arthur Conacher University of Western Australia, Maria Sala University of Barselona
  Grad: London, Velika Britanija

 3. Naziv projekta: Primjena GIS-a u djelatnosti zaštite prirode na primjeru parka prirode Lonjsko polje
  Naziv ustanove: Zavod za zaštitu prirode Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša RH
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: Global Vegetation Fire Inventory
  Naziv ustanove: Johann G. Goldammer, coordinator, University of Freiburg
  Grad: 79085 - Freiburg, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut Ruđer Bošković
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Državni hidrometeorološki zavod
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: J.P. Hrvatske šume
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Šumarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša R.Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Sveučilišni računski center - SRCE
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Geoinformacijski sistem tehnologije i usluge - GISDATA
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr