SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 4-04-099

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 4-04-099


Broj radova citiranih u CC: 44
Broj ostalih radova: 87
Ukupno objavljenih radova: 131


Naslov: Odnos oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) te njegove prehrane

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Časopis: Šumarski list
Broj: 1-2
ISSN: 0373-1332
Volumen: 118
Godina: 1994
Stranice: od 11 do 15

Naslov: Utjecaj gnojiva "Osmocote plus" na uspijevanje biljaka crnog bora (Pinus nigra Arn.)

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 103 do 109

Naslov: Unos olova u šume Hrvatske, te njegov utjecaj na uspijevanje crnog bora (Pinus nigra Arn.) i hrasta kitnjaka (Quercus robur Lib.)

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Časopis: Agronomski glasnik
Broj: 1-2
ISSN: 0002-1954
Godina: 1994
Stranice: od 89 do 99

Naslov: Neka fiziološka svojstva pojedinih klonova topola iz sekcija Aigiros i Tacamahaca

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Krstinić, Ante (24010)
Časopis: Šumarski list
Broj: 5-6
ISSN: 0373-1332
Volumen: 118
Godina: 1994
Stranice: od 147 do 152

Naslov: Sadržaj teških kovina u tlima Jastrebarskog

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Mayer, Branimir (73306)
Rastovski, Petar (40366)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 111 do 121

Naslov: Stanje šuma u Europi - 1993.

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Jurjević, Petar
Časopis: Šumarski list
Broj: 5-6
ISSN: 0373-1332
Volumen: 118
Godina: 1994
Stranice: od 192 do 194

Naslov: Stanje europskih šuma - Rezultati procjene 1993.

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Gračan, Joso (14090)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 299 do 309

Naslov: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Orlić, Stevo (34224)
Rastovski, Petar (40366)
Časopis: Šumarski list
Broj: 5-6
ISSN: 0373-1332
Volumen: 119
Godina: 1995
Stranice: od 169 do 178

Naslov: Stanje europskih šuma. Rezultati procjene 1994.

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Jurjević, Petar
Časopis: Šumarski list
Broj: 7-8
ISSN: 0373-1332
Volumen: 119
Godina: 1995
Stranice: od 274 do 275

Naslov: Utjecaj onečišćenja zraka na šume

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Časopis: Šumarski list
Broj: 3
ISSN: 0373-1332
Volumen: 119
Godina: 1995
Stranice: od 108 do 108

Naslov: Primjena kompleksnih gnojiva u uzgoju šumskih biljaka obloženog korijenovog sustava

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 30
Godina: 1995
Stranice: od 1 do 10

Naslov: Uspijevanje mladih borovih kultura osnovanih na kamenjari otoka Paga

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Mayer, Branimir (73306)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 30
Godina: 1995
Stranice: od 23 do 36

Naslov: Istraživanje stanja prehrane i rasta obične bukve (Fagus sylvatica L.) Panonskog područja Hrvatske

Autori:
Rastovski, Petar (40366)
Bezak, Karlo (3433)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 259 do 277

Naslov: Prilog unapređenju proizvodnje šumskih sadnica primjenom mineralnih gnojiva

Autori:
Rastovski, Petar (40366)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 30
Godina: 1995
Stranice: od 37 do 46

Naslov: Utjecaj dinamike vlažnosti tla, podzemne vode, oborina i defolijacije na sezonsku dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Varoškom lugu

Autori:
Mayer, Branimir (73306)
Časopis: Radovi
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 83 do 102

Naslov: Detaljna pedoekološka karta šumsko-gospodarske jedinice Varaždinske podravske šume sa stanjem dvadeset godina nakon izgradnje HC Varaždin

Autori:
Mayer, Branimir (73306)
Bušić, Goran (198445)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 161 do 170

Naslov: Podzemne i površinske vode u nizinskoj šumi Turopoljski lug u razdoblju 1989.-1993.godine

Autori:
Mayer, Branimir (73306)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 30
Godina: 1995
Stranice: od 47 do 73

Naslov: Uspijevanje mladih borovih kultura osnovanih na kamenjari otoka Paga

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Mayer, Branimir (73306)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 30
Godina: 1995
Stranice: od 23 do 36

Naslov: Istraživanja provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj

Autori:
Orlić, Stevo (34224)
Ocvirek, Marijan (35984)
Časopis: Šumarski list
Broj: 5-6
ISSN: 0373-1332
Volumen: 118
Godina: 1994
Stranice: od 139 do 146

Naslov: Razmak sadnje i razvoj obične smreke u kulturama

Autori:
Orlić, Stevo (34224)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 59 do 70

Naslov: Prilog istraživanjima kultura i uspijevanja obične breze (Betula pendula Roth) u kulturama

Autori:
Ocvirek, Marijan (35984)
Orlić, Stevo (34224)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 49 do 58

Naslov: Rezultati istraživanja komparativnog uzgoja domaćih i stranih vrsta četinjača na bukovoj stojbini

Autori:
Orlić, Stevo (34224)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 247 do 258

Naslov: Kontejnerska proizvodnja četinjača

Autori:
Ocvirek, Marijan (35984)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 171 do 207

Naslov: Proreda u kulturi običnog bora (Pinus sylvestris L.)

Autori:
Orlić, Stevo (34224)
Ocvirek, Marijan (35984)
Časopis: Radovi
Broj: 1
ISSN: 0351-1693
Volumen: 30
Godina: 1995
Stranice: od 11 do 21

Naslov: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Orlić, Stevo (34224)
Rastovski, Petar (40366)
Časopis: Šumarski list
Broj: 5-6
ISSN: 0373-1332
Volumen: 119
Godina: 1995
Stranice: od 169 do 178

Naslov: FAO/Austria seminar o ekonomici i iskorištavanju šuma za zemlje u prijelazu na tržišnu ekonomiju

Autori:
Gračan, Joso (14090)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 279 do 290

Naslov: Sušenje europskih šuma

Autori:
Komlenović, Nikola (21896)
Gračan, Joso (14090)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 299 do 309

Naslov: Izvješće o sudjelovanju Republike Hrvatske na prvom sastanku stručnjaka o nastavku rada Druge ministarske konferencije o zaštiti šuma Europe u Ženevi

Autori:
Harapin, Miroslav (15313)
Časopis: Radovi
Broj: 2
ISSN: 0351-1693
Volumen: 29
Godina: 1994
Stranice: od 291 do 297


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr