SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 4-04-144

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 4-04-144


Broj radova citiranih u CC: 16
Broj ostalih radova: 19
Ukupno objavljenih radova: 35


Naslov: Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak

Autori:
Matić, Slavko (29636)
Prpić, Branimir (39086)
Rauš, Đuro (40434)
Meštrović, Šime (30571)
Časopis: Glasnik za šumske pokuse
ISSN: 0352-3861
Volumen: 30
Godina: 1994
Stranice: od 299 do 335
Broj referenci: 11
Jezik: hrvatski

Naslov: Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje

Autori:
Matić, Slavko (29636)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 3-4
Godina: 1994
Stranice: od 71 do 79
Broj referenci: 7
Jezik: hrvatski

Naslov: Meliorativni utjecaj kulture alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i pinije (Pinus pinea Endl.) na degradirano stanište hrasta medunca (Querco pubescentis-Carpinetum orientalis H-ić, Anić 1959) u zadarskom području

Autori:
Tomašević, Ante (49912)
Časopis: Glasnik za šumske pokuse
ISSN: 0352-3861
Volumen: 30
Godina: 1994
Stranice: od 223 do 297
Broj referenci: 65
Jezik: hrvatski

Naslov: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje

Autori:
Tomašević, Ante (49912)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 5-6
Godina: 1994
Stranice: od 173 do 181
Broj referenci: 4
Jezik: hrvatski

Naslov: Komparativni prikaz uspijevanja alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u GJ "Musapstan" šumarija Zadar

Autori:
Tomašević, Ante (49912)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 1-2
Godina: 1995
Stranice: od 3 do 13
Broj referenci: 18
Jezik: hrvatski

Naslov: Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis Mill.), crnim borom (Pinus nigra Arn.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje

Autori:
Tomašević, Ante (49912)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 7-8
Godina: 1995
Stranice: od 227 do 244
Broj referenci: 10
Jezik: hrvatski

Naslov: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljodjelskih prostora Hrvatske

Autori:
Prpić, Branimir (39086)
Seletković, Zvonko (70066)
Vukelić, Joso (113222)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 9-10
Godina: 1994
Stranice: od 283 do 288
Broj referenci: 10
Jezik: hrvatski

Naslov: Program za gospodarenje šumama nastavno-pokusnoga šumskog objekta Rab 1986-2005.

Autori:
Rauš, Đuro (40434)
Vukelić, Joso (113222)
Časopis: Glasnik za šumske pokuse
ISSN: 0352-3861
Volumen: 30
Godina: 1994
Stranice: od 421 do 443
Broj referenci: 8
Jezik: hrvatski

Naslov: Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog ponovnog naseljavanja

Autori:
Grubešić, Marijan (153963)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 1-2
Godina: 194
Stranice: od 17 do 26
Broj referenci: 10
Jezik: hrvatski

Naslov: Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj

Autori:
Raguž, Dominik (123436)
Grubešić, Marijan (153963)
Tomljanović, Jurica
Markota, I.
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 3-4
Godina: 1994
Stranice: od 91 do 104
Broj referenci: 13
Jezik: hrvatski

Naslov: Istraživanje sinekoloških uvjeta obitavanja dabra (Castor fiber L.) u porječjima Bavarske s osvrtom na potencijalna staništa dabra u Hrvatskoj

Autori:
Grubešić, Marijan (153963)
Časopis: Glasnik za šumske pokuse
ISSN: 0352-3861
Volumen: 30
Godina: 1994
Stranice: od 1 do 19
Broj referenci: 14
Jezik: hrvatski

Naslov: Kronologija populacije dabra (Castor fiber L.) u Europi

Autori:
Grubešić, Marijan (153963)
Časopis: Vet.stanica
Broj: 1
ISSN: 0350-7149
Volumen: 26
Godina: 1995
Stranice: od 29 do 34
Broj referenci: 9
Jezik: hrvatski

Naslov: Uspporedba vegetacijskog sastava dabrovih staništa u nekim europskim zemljama i potencijalnih staništa u Hrvatskoj

Autori:
Grubešić, Marijan (153963)
Časopis: Glasnik za šumske pokuse
ISSN: 0352-3861
Volumen: 32
Godina: 1995
Stranice: od 91 do 105
Broj referenci: 15
Jezik: hrvatski

Naslov: Ekološki i biološki uzroci propadanja stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u nizinskoj šumi Turopoljski lug

Autori:
Prpić, Branimir (39086)
Seletković, Zvonko (70066)
Žnidarić, Gordana (70044)
Časopis: Glasnik za šumske pokuse
ISSN: 0352-3861
Volumen: 30
Godina: 1994
Stranice: od 193 do 221
Broj referenci: 11
Jezik: hrvatski

Naslov: Oštećenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu na radijalne priraste

Autori:
Prpić, Branimir (39086)
Seletković, Zvonko (70066)
Ivkov, Milan (170914)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 1-2
Godina: 1994
Stranice: od 3 do 10
Broj referenci: 9
Jezik: hrvatski

Naslov: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljodjelskih prostora Hrvatske

Autori:
Prpić, Branimir (39086)
Seletković, Zvonko (70066)
Vukelić, Joso (113222)
Časopis: Šumarski list
ISSN: 0373-1332
Volumen: 9-10
Godina: 1994
Stranice: od 283 do 288
Broj referenci: 10
Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr