SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-04-144

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-04-144


Broj radova citiranih u CC: 16
Broj ostalih radova: 19
Ukupno objavljenih radova: 35


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šume visokih gora i planina dinarskog područja

  Autori:
  Matić, Slavko (29636)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Vukelić, Joso (113222)
  Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Javno poduzeće "Hrvatske šume"
  ISBN: 953-6253-03-8
  Godina: 1994
  Stranice: od 145 do 170
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šume mediteranskog područja

  Autori:
  Rauš, Đuro (40434)
  Matić, Slavko (29636)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Matić, Slavko (29636)
  Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Javno poduzeće "Hrvatske šume"
  ISBN: 953-6253-03-8
  Godina: 1994
  Stranice: od 239 do 257
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šume brežuljaka, brda i gorja

  Autori:
  Vukelić, Joso (113222)
  Urednici
  Rauš, Đuro (40434)
  Vukelić, Joso (113222)
  Izdavač: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Javno poduzeće "Hrvatske šume"
  ISBN: 953-6253-03-8
  Godina: 1994
  Stranice: od 89 do 108
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ekološke i gospodarske značajke revitalizacije privatnih šuma u Hrvatskoj

  Autori:
  Matić, Slavko (29636)
  Urednici
  Vidaković, Mirko
  Gračan, Joso
  Vidaković, Mirko (52101)
  Naslov zbornika: Privat.šum.u Hrv. u ozračju rezolucija helsinške konf. o zašt.i očuvanju eur. š.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 39 do 61
  Skup: Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju europskih šuma
  Održan: od 15.06.94 do 15.06.94

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vegetacijske i šumskouzgojne značajke specijalnog rezervata šumske vegetacije "Bablji zub-Ponikve" na Medvednici

  Autori:
  Vukelić, Joso (113222)
  Oršanić, Milan (179905)
  Urednici
  Trinajstić, Ivo (50472)
  Naslov zbornika: Simpozij Pevalek: Flora i vegetacija Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Koprivnica
  Godina: 1994
  Stranice: od 141 do 149
  Skup: Simpozij Pevalek: Flora i vegetacija Hrvatske
  Održan: od 20.05.93 do 22.05.93

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O nekim odnosima između kemijskih svojstava tla i sastava prizemnog rašća u bukovim šumama istočnog Kalnika

  Autori:
  Pernar, Nikola (136953)
  Vukelić, Joso (113222)
  Urednici
  Trinajstić, Ivo (50472)
  Naslov zbornika: Simpozij Pevalek: Flora i vegetacija Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Koprivnica
  Godina: 1994
  Stranice: od 71 do 78
  Skup: Simpozij Pevalek: Flora i vegetacija Hrvatske
  Održan: od 20.05.93 do 22.05.93

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The increment of black alder as monitoring forest conditions in the Turopoljski lug forest

  Autori:
  Lukić, Nikola (70033)
  Kružić, Tono (162851)
  Urednici
  Vlatko, Čerić
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 16th International Conference on Information Technology Inter
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 435 do 440
  Skup: 16th Internat. Conference on Information Technol. Interfaces-ITI 94 Pula
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Spatial distribution of the pedunculate oak trees in lowland forests

  Autori:
  Kružić, Tono (162851)
  Kušan, Vladimir (137004)
  Urednici
  Kalpić, Damir
  Hljuz-Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: Proceedings of the 17th Intern. Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 159 do 164
  Skup: 17th International Conference on Informat. Technol. Interfaces-ITI 95 Pula
  Održan: od 13.06.95 do 16.06.95

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hunting fauna management in Croatia

  Autori:
  Raguž, Dominik (123436)
  Grubešić, Marijan (153963)
  Urednici
  Boyazoglu, Jean
  Hetenyi, Ladislav
  Naslov zbornika: Game farming in Europe, proceedings of the technical consultation
  Jezik: engleski
  Mjesto: Nitra, Slovakia
  Godina: 1994
  Stranice: od 81 do 84
  Skup: Game farming in Europe
  Održan: od 14.09.93 do 17.09.93

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj sklopa na intercepciju u poplavnoj šumi hrasta lužnjaka (Genisto elatae - Quercetum roboris subass. cricetosum remotae Horv.38) u stacionaru kod Lipovljana

  Autori:
  Prpić, Branimir (39086)
  Seletković, Zvonko (70066)
  Ivkov, Milan (170914)
  Tikvić, Ivan (204133)
  Urednici
  Trinajstić, Ivo (50472)
  Naslov zbornika: Simpozij Pevalek: Flora i vegetacija Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Koprivnica
  Godina: 1994
  Stranice: od 79 do 85
  Skup: Simpozij Pevalek: Flora i vegetacija Hrvatske
  Održan: od 20.05.93 do 22.05.93

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some features and problems concerning silver fir (Abies alba Mill.) selection forests in Croatia

  Autori:
  Matić, Slavko (29636)
  Oršanić, Milan (179905)
  Anić, Igor (204100)
  Urednici
  Korpilahti, Eeva
  Salonen, Tommi
  Seppo, Oja
  Naslov zbornika: Abstracts, IUFRO XX World Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tampere, Finland
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 951-40-1452-9
  Stranice: od 31 do 31
  Skup: IUFRO WW World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95

 12. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Šumsko uzgojna svojstva obične breze (Betula pendula Roth.) u panonskom gorju Hrvatske
  Fakultet: Šumarski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 12.02.92
  Broj stranica: 115
  Autor: Skenderović Mr.sc. Josip
  Rad: Magisterij


 13. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Izbor regresijskog modela za izjednačenje drvnogromadnih tablica
  Fakultet: Šumarski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 07.10.91
  Broj stranica: 72
  Autor: Kružić Mr.sc. Tono
  Rad: Magisterij


 14. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Meliorativni utjecaj kulture alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i pinije (Pinus pinea Endl.) na degradirano stanište hrasta medunca (Querco pubescentis - Carpinetum orientalis H-ić, Anić 1959.) u zadarskom području
  Fakultet: Šumarski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 10.04.91
  Broj stranica: 122
  Autor: Tomašević Doc.dr.sc. Ante
  Rad: Doktorat


 15. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Simuliranje razvoja sastojina uz pomoć modela ovisnosti debljinskog prirasta o razini podzemnih voda
  Fakultet: Šumarski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 29.07.93
  Broj stranica: 119
  Autor: Ivkov Mr.sc. Milan
  Rad: Magisterij


 16. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pejzažne značajke pazinske jame s gledišta oblikovanja vegetacije okoliša Pazina
  Fakultet: Šumarski fakultet Zagreb
  Datum obrane: 26.11.93
  Broj stranica: 85
  Autor: Pentek Mr.sc. Ivan
  Rad: Magisterij


 17. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta dobnih razreda, uzgojnih oblika i degradacijskih stadija šuma pokupskog bazena

  Autori:
  Matić, Slavko (29636)
  Anić, Igor (204100)
  Depo ustanova: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 18. Tip rada: Karta

  Naslov: Intenzitet sušenja u šumama pokupskog bazena

  Autori:
  Matić, Slavko (29636)
  Seletković, Zvonko (70066)
  Anić, Igor (204100)
  Depo ustanova: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 19. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Šume otoka Mljeta kao temeljna pretpostavka gospodarskog, ekološkog i socijalnog napretka
  Ustanova: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr